HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
517-528
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


B

BAĞIŞIKLIK: Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
Bakır zehirlenmesi
Bakır (copper; cyprium; cuprum; Cu), atom numarası 29 olan, doğada saf ya da bakır tuzları biçiminde bulunan, saf olduğunda iyi bir elektrik ve ısı iletkeni olan, kalayla yaptığı ve bronz adı verilen alaşımı eski çağlardan beri kullanılan, memelilerdeki önemli enzimlerin (metalloenzimler) ve seruloplazminin (bakır+protein kompleksi) yapısında bulunan; akut zehirlenmelerinde dermatit, midede erozyonlar ve ülser, karaciğerde dejenerasyonların oluştuğu; kronik zehirlenmelerinde akciğerde fibrozis ve kanser, karaciğerde dejeneratif değişiklikler ve siroz oluşan element; bakırın bağırsaklardan emiliminin yetersiz olduğu olgularda (Menkes sendromu) gelişme geriliği ve ensefalopatiler, bakır emilim
Bakırlı pigmentler (Wilson hastalığı-Hepatolentiküler Sendrom)
Bağırsaklardan emilen bakır genellikle gereğinden fazladır. Emilen bakır, kan proteinlerine bağlanarak ceruloplasmin’i oluşturur. Ceruloplasmin yeşil renkli bir pigmenttir ve fazlası safra ile bağırsağa dökülerek vücuttan atılır. Bakırın metabolizmasının bozulduğu durumlarda, bakırın fazlası vücuttan atılamaz ve Wilson hastalığı ortaya çıkar. Tedavisinde karaciğer transplantasyonu etkilidir. Çok sayıda ilaç kullanılabilir; çinko ağırlıklı tedavi bakır emilimini azaltmakta etkin olabilir.Wilson hastalığıWD (ATP7B) genindeki mutasyon nedeniyle beliren kalıtsal bir tablodur; gen mutasyonu, bakırın kan proteinleri ile birleşerek ceruloplasmin oluşturmasını ve hepatositlerden sekresyonu sistemini
https://open.spotify.com/episode/4TqwBpraO9kSTrdToLMjJ3?si=vD0vYVhQRt6-hvvc_iZkDADonyağından yapılmış sabunlarınürkütüp sindirdiği gözlerim vardı - ağır -ağır yani çoraplı ve sürgün doğmanıntaşınmaz kıldığı.Ben şenlikçisiydim pıhtı kanınketen helvacılardan, bileycilerdenrugan çizme giyilen çağlardan geçerdimbarutun ve susamanın güzelliğiyletek yatmanın akmayan yüzüyle geçerdim.Oraya, göğsüme iliklediğim hayvanı ayartmadandirenmenin mayasını ellemeye.Gün dönerdi, benzi solardı kahkahamınkapardım kapımı gevşeyen bir yanımlave hergece yatağımda bir engerek bulmanınsüregen iğrentisiyle dolardım, sesimöylece - Kusmuk Gibi - kalırdı ağzımda.Çünkü heryerde bir göğün ufak kaldığı vardı- akşama özgü
Bakteri Tetanus
Bu lanet olası bakterilere bir sınıfın ((gram pozitif)) titanus (tetanoz) adı verilir.Bu bakteriler toprakta bulunur.Bu bakteriler insan vücuduna saldırır ve her kası küçülterek kemiklerinin güneş ışığına ve seslerine kadar kırılmasını sağlar. Sevdikler hastanın acısını arttırır, ona karanlık, sessiz, korkunç bir acı gelir .. Bazen korkunç bir acıdan ağlayabilir, bazen yalnızlıktan ağlayabilir .. Ve en kötüsü de şuurunu ve farkında kalmasıdır. Başına gelenleri ... boğaz kasları kasılana kadar .. böylece son kangrenini dalar ve ölür Bakteriler, yalnızca eski bir çivi veya topraktaki herhangi bir aletle yaraya maruz kaldığınızda gelir, özellikle tarlalar ve tarım Bu nedenle, hastanenin acil se
Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.
Bakteriostatik : Bakterilerin üremesini, çoğalmasını engelleyen maddelerdir.
Bakterisid defekt
Bakterilerin nötrofillerce fagosite edildiği, ancak peroksidaz ve lizozomal en­zimlerin enzim yetesizliği nedeniyle öldürülmediği işlevsel defekt; başlıca nedenler:İlaçlar (steroidler ve kolşisin)Demir eksik­liği anemisi
Bakterisidial veya Bakterisid : Bakterileri öldürmeye yönelik maddelerdir.
Normalde idrarda bakteri olmaması gerekirken idrarda bakteri varlığının saptanmasıdır.
Bakteriyel menenjit
Canlı etkenlerin (virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler) neden olduğu menenjit olguları arasında önemli bir yeri olan bakteriyel menenjit olgularının çoğunda Neisseria meningitidis en önemli etkendir (meninkokoksik menenjit). Bakteriyel menenjit, akut süpüratif bir infeksiyon hastalığıdır.                            Ateş ve ense sertliği, çocuklarda görece sık görülen bakteriyel menenjirlerdeki 2 ana bulgudur. Bunlara ek olarak;Başağrısına eşlik eden bulantı ve kusmaNörolojik bulgular (dalgınlık, epileptiform ataklar, vd)Neisseria meningitidis'in neden olduğu olgularda (meningokok menentiji)Meninkokoksik menenjit olgularındaki meningokoksemilerde Waterhouse-Friderichsen sendromuBebek
Bakteriyel pnömoni
Pnömoni, canlı etkenlerin akciğer parenkiminde oluşturduğu infeksiyon hastalığıdır. Akciğerlerin bakterilere karşı gösterdiği yangısal tepkilerin oluşmasında etkili olan çok sayıda neden vardır. Bakterilerin neden olduğu pnömonileri 3 grupta toplanır:Sağlıklı insanlarda görülen infeksiyon hastalığıHastane infeksiyonu olarak ortaya çıkanlar (nozokomiyal pnömoniler)Bağışıklık sistemi aksaklıkları olan hastalarda görülen infeksiyonlar (oportunistik pnömoni)Ağız boşluğunun doğal florasındaki canlı etkenler (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium türleri ve Porphyromonas gingivalis) akciğer parenkimine ulaşarak pnömoniye neden olabilirler. Canlı etkenlerin bir bölümü hastane (nosocom

Hekim.Net

Close