HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
13-24
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


.

"Her şey sizin aksinize ilerliyor gibi geldiğinde uçakların rüzgarla birlikte değil rüzgara karşı uçtuğunu hatırlayın." -Henry Ford
Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıpta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan korkNapoleon Bonaparte
Benimle ömür geçer mi ki dedim. "Senle geçirmeye ömür yeter mi?" dedi. İşte buna bir ömür yettiÖZDEMİR ASAF 
* Günlerce konuşmaz, yazmaz, aramaz, sormaz… Sonra gelir bir “merhaba” der yine o kazanır.*Aklım mı… O, yüzsüz misali hep sende kalıyor. Cemal SÜREYYA 
"Bugün sahip oldukların için teşekkür et ve yarın sahip olacakların için savaşmaya başla." –William Shakespeare


“Topun Ağzında Olmak”
“Topun Ağzında Olmak”Tehlikeye en yakın yerde durmak veya bir sorun çıktığında suçlanacak ilk kişi olmak gibi anlamlara gelen, "topun ağzında olmak" deyimi, maalesef, geçmiş zamanların acımasız bir idam yönteminden gelir.Topun ağzında olmak, en çok İngiliz tarihindeki 1857 Hint İsyanı ile özdeşleştirilir. Ama bundan önce Hint- Babür İmparatorluğu’nda da, özellikle politik suçluların idamı, topun ağzıyla yapılıyordu.Bu yöntemde, suçlu topun ağzına getirilerek sırtı namluya dayanır, elleri de topun iki yanındaki tekerlerin kasnağına bağlanır ve sabitlenir. Top bu sırada doludur ancak, topun ağzında bir tür engel olduğundan, içine gülle konması bile gerekmez.6-12 pound karabarut ile kullanılan


1

ANÜLER: Halka seklinde.
Birinci ekstremite derivasyonu kaydedilirken ekg’nin negatif ucu sağ kola ve pozitif ucu sol kola bağlanmasıyla oluşan ekg ölçüm yoludur.
Birinci kalp sesi yani S1, sistolün başlangıcında ortaya çıkan düşük frekanslı bir sestir. Kalbin fizyolojik seslerindendir.S1 steteskopun çan kısmı veya diyafram kullanılarak apeks üzerinden en iyi duyulabilir. S1, mitral ve triküspit kapakları kapandığında oluşan türbülanstan kaynaklanır.Normal kalp seslerini yükseltilmiş olarak buradan dinleyebilirsiniz.
1) Sol Kalp Yetmezliği
Hastada nefes darlığı ve kuru öksürük vardır. Geceleri daha zor nefes alır. Çarpıntı, baygınlık ve terleme görülebilir. Buna kalp astımı adı verilir. Nedeni; aort veya mitral kapaklarının hastalanması veya koroner rahatsızlığıdır. En önemli bulgusu akciğer ödemidir. Sol kalp yetmezliğinin nedenleri: İskemik kalp hastalığı, Hipertansiyon, Aort/Mitral kapak patolojileri, Konjenital kalp hastalıkları, Kardiyomyopatiler (myokardit, hipertrofi), Anemi, Hipertiroidizm, Yüksek ateş, Arteiovenöz şant varlığı, Beriberi. Sol kalp yetmezliğine özgü bulgular: Akciğer ödemi, akciğer alveollerinde “kalp kusuru hücreleri”;Hipoksik ensefalopati; Ödem (hipernatremi);Fibrilasyon sonrası felç; İskemik akut tub


2

APEKS: Uç, tepe, zirve.
İkimci ekstremite derivasyonu kaydedilirken EKGnin negatif ucunun sağ kola ,pozitif ucunun sol bacağa baglanmasıyla oluşan ekg ölçüm tekniğidir.

Hekim.Net

Close