HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
13-24
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


 Myotonik distrofi (Steinert hastalığı)
Otozomal dominant yolla aktarılan, çizgili kasların distrofisine bağlı myotoni ile karakterize, 2 fenotipi olan kalıtsal olguMyotonik distrofi - fenotip 1 (Steinert hastalığı)İlk belirtilerin yaşamın her döneminde ortaya çıkabildiği tabloÖn bölge saçlarına erken dökülmelerKataraktTemporal, boyun ve yüz kaslarında güçsüzlükBalık ağzı görünümü (bebeklerde)Açık ağız (yüz kasları güçsüzlüğü)Çene eklem disfonksiyonuKonuşma ve beslenme sorunlarıMaloklüzyonÇürüklerKalpte ileti kusurları (ansızın ölüm)Solunum güçlüğüMyotoniKaslarda güçsüzlük/çabuk yorulmaİleusu andıran geçici ataklarKolelityazisEndokrin sistem patolojileriHipogonadizmTestislerde atrofiBeyinde hipoplazik alanlarBebeklikte başlayan ol
 Obliteran bronşiyolit (Bronchiolitis obliterans; BOOP) - Konstriktif bronşiyolit
Patogenez ve PatolojiTerminal ve distal bronşiollerde eksüdanın eriyip rezorde olamadığı olgularda eksüda granülasyon dokusuna dönüşür (organizasyon). Bronşiyollarde oluan mukus ve eksüda karışımının temizlenemediği olguşarda, subepitelyal alanlarda beliren yangısal tepki ve oluşan granülasyon dokusunun oluşturduğu daralma ya da tıkaç (obstrüksiyon) akciğer alveollerini de etkiler.                                         EtyolojiRisk faktörleri1. İdiopatik (primer) BOOP (olguların yarısına yakınının nedeni bilinmemektedir)2. Sekonder BOOPRadyoterapi Bronş caMeme ca İnfeksiyon hastalıkları Coxiella burnetii Pseudomonas aeruginosa Mycoplasma HHV7 (akciğer transplantasyonu) Pneumocystis jirovec
 ROMATOİD
İlerlemiş romatoid artritin kuğu boynu deformitesi
 SANA, BANA, VATANIMA, ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR 🌿🇹🇷
***https://youtu.be/ANBOTYHYKpY  🎧https://youtu.be/OepSsRW-wdw  🦋***🌿_SANA, BANA, VATANIMA, ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR_ 🖋️"Telgrafın tellerini kurşunlamalı''Öyle değildi bu türkü bilirimBir de içime,Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen,Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerekBazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelenHaberler bilirim, mektuplar bilirim.Gamdan dağlar kurmalıyımKayaları kelimeler olanKırk ikindi saymalıyımKırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarımaSaçlarının akışını anar anmaz omuzlarındanBaştan ayağa ıslanmalıyımGam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.İçimde kaynayan bir mahşer varBu mahşer birde annelerinin kalbinde kaynarÇünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
 TP63  mutasyonu sendromları
TP63, epitel hücrelerinin gelişiminde ve iletişiminde etkili bir protein olan p63 proteini aktive eden gendir. Transkripsiyon faktörü olarak işlev gören p53 proteini, embriyonda ve fetüste ekrodermal dokuların oluşması ve özgünleşmesinde önemlidir. Ayrıca, olgun hücrelerin yenilenmesinde ve gerektiğinde apoptozis olgusunda da rol alır.TP63  mutasyonu sonucu oluşan sendromlar:AEC sendromu (ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate, Hay-Wells sendromu; fenotip: Rapp-Hodgkin sendromu)ADULT sendromu (acro-dermo-ungual-lacrimal-tooth)EEC3 sendromu (ectrodactyly, ectodermal dysplasia, cleft lip/palate syndrome 3)Limb-mammary sendromuOrofasiyal yarıklar (orofacial clefts)
 Transisyonel hücreli karsinomu
Böbrek pelvisini, üreterleri ve mesaneyi döşeyen epitel hücrelerinin kanseriRisklerSigaraFenasetinAromatik aminler (anilin boyaları)Kemoterapi (cyclophosphamide)
 von Recklinghausen hastalığı (Nörofibromatozis 1)
Otozomal dominant yolla aktarılan kalıtsal sendrom (ileri yaş gebeliklerinde NF1 geninde spontan mutasyon kökenli: Jaffe-Campanacci sendromu)Alleli: Watson sendromuPatognomonik bulgu: Pleksiform tip nörofibroma’lar (%5 nörofibrosarkoma riski)Bu bulgunun yanı sıra aşağıdakilerden en az biri bulunmalıdır:Lisch nodülleri Cafe´-au-lait lekeleriÇiller (derinin güneş görmeyen bölgelerinde- aksilla, kasık)Ailede NF1 geni mutasyonuKemik lezyonları (sfenoid kanat displazisi, sfenoid kemik agenezi, uzun kemiklerde ince korteks, tibia displazisi, osteopeni, osteoporoz, skolyoz, sternum anomalileri, spina bifida, gelişme geriliği)Optik gliomaYan bulgularMakrosefaliHipertelorizmGlokomRenal arter stenozu


?

???
Acaba neden nar?
???
İlk kez duyduğunuzda olabilecek bir bilgi. Deriyi dirseğinizin (dirsek) altına sıkıştırdığınızda ağrı hissetmeyeceğinizi biliyor muydunuz?
???
Hastayı anestezi yapsaydın ve ameliyat sırasında böyle bir görüntü görseydin Sebebi nedir sizce? ??


.

.
😂 

Hekim.Net

Close