HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
457-468
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Ateroskleroz (damar sertliği) arter duvarlarının çevresinde plak birikmesi sebebiyle arterlerin daralması ve sertleşmesi durumdur.
Ateroskleroz Komplikasyonları
Anevrizma,Kalsifikasyon,Ülserasyon, Trombüs,Emboli
Ateroskleroz ve Anevrizma
Aterosklerozun ve ateroskelerozdan kökenli anevrizmaların sonuçları yaşamsal önem taşımaktadır (anevrizma: kalbin ve arterlerin yerel genişlemesi).
Ateroskleroz: Aterom plağı
Başlangıçta aorta içyüzünde sarımsı renkte birkaç çizgi ya da küçük kabarıklık oluşur. Bu sarı çizgilere ya da minik tümseklere aterom plağı adı verilir. Bir aterom plağının kesitinde ince kolesterin kristallerinden oluşan ve çevresi fibröz dokuyla kuşatılmış sarımsı bir madde görülür.Böyle bir plağın oluşumu lipid ve LDL partiküllerinin zedelenmiş endotel hücrelerine yapışmasıyla başlar. Endotel yüzeyine LDL ve lipidlerle birlikte trombositler de yapışır. Trombositlerin ürettiği medyatörler endotel hücrelerini daha da zedeleyerek geçirgenliği arttırır, lipidlerin ve lipoproteinlerin damar lümeninden çıkarak subendotelyal alana (intima) yığılmasını kolaylaştırır. İntimadaki yığınak bu bölgey
Ateroskleroz: Komplikasyonlar
Aterom plağının lümene açılması: Yırtılma, erozyon, ülserleşme (büyük arterlerdeki yüzey açılmaları bir süre sonra endotel proliferasyonuyla kapatılabilir)Tromboz: Yüzeyi açılan plak üzerinde akut tromboz oluşurAkut oklüzyon: Orta çaplı arterlerde ansının oluşan tromboz spazma ve akut iskemiye neden olur (myokard infarktı ve beyin infarktları, ekstremite gangrenleri akut oklüzyon sonrası gelişen akut iskemik nekrozlardır)Geçici iskemik ataklar: Ülserleşen aterom plağının içeriğindeki lipidler, kolesterin kristalleri ve hücre artıkları dolaşıma dökülür. Beyne giden plak içeriği minik infarktlara neden olur ve “geçici iskemik atak” olarak tanımlanan nörolojik bulgulara izlenirTromboembolizm: B
Ateroskleroz: Risk faktörleri
Ateroskleroz, günümüzde damarların kronik bir yangı türü olarak nitelendirilmektedir. Gelişmiş toplumlardaki ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer alan myokard infarktı, beyin kanamaları, senil atrofi, vb vasküler kökenli hastalıkların büyük bölümünden ateroskleroz ya da komplikasyonları sorumludur. Aterosklerozun önlenmesi insan yaşamına ortalama 40 yıl daha katabilir.Risk faktörleriDiabetes mellitus: Kontrolsüz diabetlilerde kan şekeri düzeyinin kronik yüksekliği lipid ve kolesterol metabolizmasını olumsuz etkiler. Ateroskleroz diabetli hastalarda erken başlar ve hızlı ilerler, prognozu daha kötüdür.Hipertansiyon: Hipertansiyon aterom plaklarının oluşumunu hızlandırır. Ateroskleroz ilerledik
Atetoid serebral palsi – Diskinetik serebral palsi
Serebral palsi olgularının %2.5 kadarını oluştururKas tonusunun dalgalanmasına neden olan hipotoni ve hipertoninin bir kombinasyonuHastalarda yüz, gövde ve ekstremitelerde istem-dışı hareketler Zedelenmeler beyin bazal ganglionlarında ve/veya serebellumdaBulgular ve tiplerDistoni: Gövdenin, kolların veya bacakların dönme hareketinde yavaşlamaKore: Özellikle el ve ayak parmaklarında ani istem-dışı hareketlerAtetoz: Ellerde, parmaklarda ve yüzde soluncansı kıvrılma hareketleriKoreoatetoid: Kore ve atetozun bir kombinasyonuAtaksi: Denge ve koordinasyon kaybıSertlik: Hipertoniye bağlı yüksek kas tonusu (hareketlerde kısıtlanma)Diskinezi: İstem-dışı hareketler; amaçsız hareketlerZedelenmelerBazal
Atetoz, Kore, Tremor ve Ballismus
Atetoz: Yavaş, elde/parmaklarda hemen devamlı olabilen, yazı yazar gibi hareketlerdir. Globus Pallidus lezyonu sonucu meydana gelir.Kore: Düzensiz, rastgele, kısa süreli (saniyeler), parmaklarda veya kolun üst kısmında (vücudun her yerinde) minik hareketlerdir. Tremor: Çeşitli vücut kısımlarındaki ritmik titremelerdir. Ballismus: Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, “hemiballismus” adını alır. Nuc. Subthalamicus lezyonu sonucu meydana gelir.
Atipik mikobakteri infeksiyonları
Mikobakterilerin tüberküloz-dışı hastalıklarındanEtkenlerÇoğu olguda, atipik mikobakteriler olarak nitelenen M. avium ve M. intracellulareM. avium ve M. intracellulare birlikte olduklarında (M. avium-intracellulare)= M. avium complex (MAC) tablosuEtkenler doğrudan su, toprak, bitkiler, hayvanlar, vd doğa bileşenlerinden gelirİnsandan insana bulaşma yokEtkiBağışıklık sistemi sorunları olanlarda çıkarcı infeksiyonlarGeneralize MAC bulguları HIV/AIDS olgularındaTransplantasyon sonrasında ya da “hairy cell” lösemilerde de görülebilirLezyonların çoğu akciğerlerdeBasil  Hastalık  AçıklamalarM.kansasiiM.avium-intracellulare  Yıldırıcı akciğer hastalıklları  Risk faktörü: Kronik obstrüktif akciğer h
Atipik pnömoni - İnterstisiyel pnömoni
Etyolojisinde "Streptococcus pnemoniae" dışında kalan etkenlerin neden olduğu pnömonilerdir. Bazı klinisyenler, "virüs" kökenli pnömonileri "atipik pnömoni" olarak niteledirmektedir.EtkenlerChlamydia pneumoniaeChlamydia psittaciLegionella pneumophilaMycoplasma pneumoniaeRespiratory syncytial virus (RSV) infeksiyonlarıBulgularBilateral/unilateral, yamalar biçiminde infiltrasyon alanlarıÖdemMononükleer hücreler (lenfosit, histiosit, plazma hücreleri)Güçlü olgularda yangısal infiltrasyon alveol septumlarında (interstisiyumda)Diffüz alveol zararıHyalin membranlar ÖrnekRespiratory syncytial virus (RSV) infeksiyonu2-8 aylık bebeklerde görece sık (astma riskini arttırır)Üst solunum yolları reinfeks
Atipik yüz ağrısı
NedenPsikojen (depresyon, histeri)Organik (nöropatiler)Belirlenemeyen (orta yaş, kadın)YakınmalarDerinden gelenLokalize edilemeyenTrigeminal sinir trajesine uymayanOrta çizgiyi geçebilenGünler/haftalar boyu sürebilen ağrılar
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.'Davransana... Eller de senin, baş da senindir!His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?Esbâbı elinden atarak ye'se yapıştın!Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundanTek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan.Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!Herkes gibi dünyâda henüz hakk

Hekim.Net

Close