HekimSözlük
☰ WikiMedi
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
1-12
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Vücudun belli bir bölgesine konumlanmış, sıklıkla içe işleyen veya dokuya zarar veren (saplanan, yanan, burkucu, parçalayan, sıkıştıran) vücut-duygu reaksiyonu. (dehşete düşüren, mide bulandırıcı, hasta eden.) Orta veya yüksek şiddette olan ağrı anksiyete ve kaçış, duyguyu yok etme dürtüsüne eşlik eder. Bu ağrının hem duygusal hem de duygusal oluşuna işaret eder. Akut ağrı karakteristik olarak davranışsal canlanma, artmış kan basıncı, artmış kalp hızı, artmış pupil çapı ve artmış plazma kortizol düzeylerini içeren bir stres yanıtıyla ilişkilidir. Yerel kas kasılmaları da sıklıkla bunlara dahildir. Ağrı koruyucu bir mekanizmadır. Duyusal ve duygusal uyartılarla kişiyi tedaviye yönlendirir. Fa
AĞUSTOS BÖCEĞİ
AĞUSTOS BÖCEĞİNE HEP HAKSIZLIK ETMİŞİZ..Ağustos Böceği, yumurtasını ağacın taze dalı içine bırakır...Ağaç dalı içinde bir kurtçuk olarak dünyaya gelen Ağustos Böceği, dört hafta boyunca ağaç dalının özsuyunu içerek beslenir...Çok kuvvetli bir çift ön ayağa sahip olan ve gagaya benzer güçlü ağızını kullanan Ağustos Böceği, dalda bir yarık açarak ağaçtan dışarı çıkar ve toprağa düşer...Bu başladığı zorlu hayatın başlangıcıdır...Sonrasında toprağı kazan Ağustos Böceği, dibine ulaştığı ağacın köklerine ulaşır ve köklerin özsularını içerek beslenir. Sonra da, durmadan bıkmadan ve yorulmadan açtığı tünellerle diğer köklere ulaşır ve böylece tam 17 yıl geçer...Karanlıkta geçen tam 17 yıl ve büyük b
tıpta hastanın hakkında veri toplamak, geçmişini sorgulamak manasına gelen bu terim etimolojik olarak antik yunanca bir kelime olan "ἀναμιμνήσκω" (anamimnḗskō) kelimesinin ad-eylemi olan "ἀνάμνησις" (anámnēsis) kelimesine dayanmaktadır. hatırlama, anımsama anlamları vardır. akla amnesia yani amnezinin zıttı olarak türetilmiş gibi geliyor. ancak anamnezi, amnezinin olumsuzu değildir. her iki kelime de ortak kökleri olan "mimnḗskō"dan türetilmiş varyasyonlardır. türedikleri kökün manası hatırlamaktır. anamnezi kelimesi an ve amnezi olarak ayrılmamaktadır yani. -ana ve -mimneisko olarak ayrılır.felsefedeki manasına bakacak olursak kelimeye platon'un meno ve phaedo'sunda rastgeliriz. buradaki ku
Nöral tüpün rostal bölümü kapanmazsa(açık Neuroporus rostralis) üç beyin keseciğinin olağan gelişimi gerçekleşmez.Yanlış indüksiyon sürecinden dolayı diffüz sinir dokusu kümelenmesi oluşur.Beyin gelişiminin oluşmaması ayrıca kafa kemiklerinin hatalı gelişimiyle sonuçlanır.Sadece yüz kemikleri oluşur ancak neurocranium ve beyin oluşmaz (anencephali).Bu gelişim bozukluğu daima ölümcüldür.
eskiden bazı tıp branşlarının isimleri arapça idi, hâlâ dahiliye gibi herkesin sık kullandığı bir arapça isim mevcudiyetini sürdürse de bazı bölümlerin isimleri değişerek arapçasının önüne geçti. örneğin nöroloji bölümünün adı eskiden asabiye idi.asabiye, asap, asabiyyet gibi kelimelerle aynı köke sahip bir kelimedir. asaba kelimesinden gelirler. bu ise sarmaş dolaş olma, örülme manasına gelmektedir. ancak asıl manası asabiyyet kelimesinde ortaya çıkar. manası ise aşiretçilik, fanatizm, fanatizmden gözü dönmektir. yani bir anlamda kendi bağlarından dolayı gözü dönmektir.ancak i̇bn-i haldun 'un sosyolojisinde olumlu bir anlama sahiptir. onun için asabiyet toplumları ilkelden uygar hâle getire


B

Kafa içerisinde yer tutan hematom,tümör ve benzeri patolojiler, kafa içi basıncını arttırarak, komşu beyin dokusunun yer değiştirmesine sebep olur.Genellikle bu patolojilerin yaptığı basına bağlı olarak beyin dokusunun herniasyonu (fıtıklaşması) görülür.


C

Cameron Lezyonları/ Ülserleri
  Cameron lezyonları ilk olarak 1986 yılında Mayo Clinic'ten Dr Alan Cameron tarafından 'lineer gastrik erozyonlar' olarak tanımlanmıştır. Midenin proksimalinde, büyük bir hiatal herninin sonunda, diyafragmatik tutamın yakınında bulunur.  Cameron lezyonları, büyük hiatal hernili hastaların mide vücut mukozasında lokalize olan üst GİS kanamalarının nadir bir nedenidir. Gizli kanamalara ve kronik demir eksikliği anemisine neden olur. Bu lezyonlar genellikle ilk endoskopide atlanır ve ölümcül komplikasyonlara neden olabilir. Bu durumla ilişkili yüksek morbidite ve mortaliteyi önlemek için, derhal teşhis edilmeli ve tedavi edilmelidir.   Gastrointestinal kanama, GI ile ilişkili hastane başvurula


D

DiGeorge Sendromu
DiGeorge Sendromu    DiGeorge sendromu (DGS), ağırlıklı olarak 22q11.2 olarak bilinen bir yerde 22. kromozomun mikrodelesyonundan kaynaklanan, geniş bir fenotipik sunuma sahip doğuştan bir hastalıktır. Bu mutasyon, orta ve dış kulak, maksilla, mandibula, palatin tonsiller, tiroid, paratiroidler, timus, aortik ark ve kalp çıkış yolunun embriyolojik gelişiminden sorumlu faringeal ceplerin uygun şekilde gelişmemesine neden olur. Hipoparatiroidizme bağlı hipokalsemi, kalp kusurları ve timik hipoplazi veya aplazi ile karakterizedir. DGS'nin özellikleri arasında timusun olmaması veya hipoplastik olması, kardiyak anormallikler, hipokalsemi ve paratiroid hipoplazisi bulunur.  TBX1, DGS'nin en belirg
Polifaji: Fazla yeme ve iştah fazlalığı.Poliüri: Fazla idrara çıkma.Polidipsi: Fazla su içme.
Dubin-Johnson Sendromu vs Rotor Sendromu
Ana Özellikler☆ Kalıcı veya tekrarlayan konjuge hiperbilirubinemi ve sarılık meydana geldiğinde ve karaciğer fonksiyon testleri normal olduğunda bu tanılardan şüphelenilir.Dubin-Johnson Sendromu▪︎ Safra kanalikülünün çoklu organik anyon taşıma proteini 2'deki ( MRP2 ) kusur , konjuge bilirubinin safraya hepatosit atılımında bozulmaya neden olur▪︎ Alım ve konjugasyonda değişken derecelerde bozulma klinik tabloyu zorlaştırır▪︎ Otozomal resesiftir, bu nedenle bazen pozitif bir aile öyküsü elde edilir.Rotor Sendromu▪︎ Kusur, bilirubinin hepatik alımı ve depolanmasında yatmaktadır.▪︎ OATP1B1 ( SLCO1B1 tarafından kodlanmıştır ) ve OATP1B3 ( SLCO1B3 ) eksik olan iki taşıyıcıdır.▪︎ Safra asitleri no
Dysmetria
Parmak ucunun buruna götürülüp getirilirken parmak ucunun burunun yanından geçmesi.


E

Ekarte etmek etimolojik olarak Latince "excartare" kelimesine dayanır ancak yazılı kullanımı yoktur. Bu sebeple daha çok Fransızca'daki versiyonu olan "écarté" kelimesine dayandırılır. Bu kelimenin manası ise kartı elden çıkarmaktır. Elden kartı çıkarıp desteden yenisinin alındığı bir iskambil kağıdı oyunun terimidir. Tıpta ise tanıları dışlamak manasında kullanılır ki bu manasının da iskambil kağıdı oyunun farklı bir varyasyonu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü elimizde ayırıcı tanıda kullandığımız kartlar vardır ve bazılarını eleye eleye tek karta indirmeye çalışırız. Ancak elimizi tek karta indirdiğimizde oyun bitmez aksine başlar. Çünkü bu tanının icabına bakmamız gerekir. Tedavi ve yönetim

Hekim.Net

Close