HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
661-672
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


P

+Pfeiffer sendromu, kafatasının belirli kemiklerinin erken füzyonu (kraniyosinostoz) ile karakterize, başın ve yüzün şeklini etkileyen nadir bir genetik bozukluktur. Ek olarak, sendrom ellerde (geniş ve eğik baş parmaklar gibi) ve ayaklarda (geniş ve eğik ayak baş parmakları gibi) anormallikleri içerir. Pfeiffer sendromuna fibroblast büyüme faktörü reseptörleri FGFR1 ve FGFR2'deki mutasyonlar neden olur.+Sendrom üç tipe ayrılmıştır; tip 1 (klasik Pfeiffer sendromu) daha hafiftir ve her iki gendeki mutasyonlardan kaynaklanır ve tip 2 ve 3 daha şiddetli olup, genellikle bebeklik döneminde FGFR2'deki mutasyonların neden olduğu ölüme yol açar. Sendromun tedavisi yok. Tedavi destekleyicidir ve ge
Ne güzel şey hatırlamak seni;ölüm ve zafer haberleri içinden,hapisteve yaşım kırkı geçmiş iken...Ne güzel şey hatırlamak seni:bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elinve saçlarındavakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının...İçimde ikinci bir insan gibidirseni sevmek saadeti...Parmaklarının ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının,güneşli bir rahatlıkve etin daveti:kıpkızıl çizgilerle bölünmüşsıcakkoyu bir karanlık...Ne güzel şey hatırlamak seni,yazmak sana dairhapiste sırtüstü yatıp seni düşünmek:filanca gün, falanca yerde söylediğin söz,kendisi değiledasındaki dünya...Ne güzel şey hatırlamak seni.Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine:bir çekmecebir yüzük,ve üç metre kadar ince i
Kardiyomiyositlerin metabolik olarak yeniden bağlanması, kalp yetmezliğinin (HF) yaygın olarak kabul gören ayırt edici özelliğidir. Bu metabolik değişiklikler, mitokondriyal piruvat oksidasyonunda bir azalma ve artan laktat ihracatını içerir. Mitokondriyal piruvat taşıyıcısını (MPC) ve hücresel laktat ihracatçısı monokarboksilat taşıyıcı 4'ü (MCT4) bu metabolik eksende önemli düğümler olarak tanımlıyoruz. Kronik KY hastalarında kardiyak destek cihazının neden olduğu miyokardiyal iyileşmenin MPC'nin artmış miyokardiyal ekspresyonu ile çakıştığını gözlemledik. Ayrıca, MPC'nin kültürlenmiş kardiyomiyositlerde ve yetişkin murin kalplerinde genetik ablasyonu, hipertrofi ve HF'yi indüklemek için y
İdrarda irin bulunması, idrarda akyuvar bulunması
Beynin lateral, 3. ve 4. ventriküllerinde bulunan, görevi BOS(beyin omurilik sıvısı) salgılamak olan dokudur. 
Poincaré sanısı ve parelman
Henri poincarré tarafından 1904  yılında ortaya atılan bir problemdir. Ödüllü (1 milyon dolar) 7 matematik sorusundan biriydi lakin 2010 'da Rus Grigory parelman tarafından çözüldü.(aslında adam 2003 yılında çözdüğünü iddia etti ,uzun yıllar kimse bu soruyu adı bile daha önce duyulmayan bir matematikçi hem de unvanı Dr. Olan birinin çözdüğünü kabullenmedi o kadar profesörler var ya ... Anca 2006 da dünyanın önde gelen matematikçiler tarafından 33 sayfalık çözüm incelenmiş ve çözümün doğruluğu ispatlanmış , kendisine ödül verilmek için çağrılmış ama parelman ödülü kabul etmemiş kabul etmemesinin nedeni de kendisinin para ve ün peşinde olmayıp herkesin içinde hayvanat bahçesindeymiş gibi sergi
POLİDAKTİLİ
Hiperdaktili olarak da bilinen polidaktili veya polidaktilizm (Yunanca πολύς (polys) 'çok' ve δάκτυλος (daktylos) 'parmaktan'), insanlarda ve hayvanlarda süpernümerer parmak ve / veya ayak parmaklarına neden olan bir anomalidir. Polidaktili, oligodaktinin zıttıdır (daha az parmak veya ayak parmağı). Belirti ve bulgular;İnsanlarda / hayvanlarda bu durum bir veya iki elde kendini gösterebilir. Ekstra rakam genellikle çıkarılabilen küçük bir yumuşak doku parçasıdır. Bazen eklemsiz kemik içerir; nadiren tam bir işleyen rakam olabilir. Ekstra rakam en çok elin ulnar (küçük parmak) tarafında, radyal (başparmak) tarafında daha az yaygındır ve orta üç basamakta çok nadiren görülür. Bunlar sırasıyla
Polikistik over sendromu
-Androjen fazlalığı sebebiyle hirtuizm, akne, erkek tipi saç dökülmesi-menstruel disfonksiyon, oligomenore veya amenore görülür#medcomic
Çocuk felci (Poliomyelit), özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir virüsün (Polio virus) yol açtığı bulaşıcı enfeksiyondur.BelirtileriGenellikle yaz ve sonbahar aylarında küçük yerel salgınlar biçiminde ortaya çıkan çocuk felci, 40 °C'ı bulan yüksek ateş, şiddetli baş ağrıları, bulantılar ve sırt ağrılarıyla başlar. 4-5 gün sonra kasları iki yanlı, ama bakışımsız olarak etkileyen gevşek felç yerleşir, 2-3 hafta sonra, bazı kaslar bütünüyle normale döner, bir bölümüyse hiç düzelmez.YayılmasıVirüs, hastaların çıkardığı dışkı yoluyla yayıldığı için, çevre sağlığı koşullarına dikkat edilmeyen çağlarda büyük salgınlara yol açmış, koşullar düzeltilinc
Polikistik böbrek hastalığı (PKD veya PCKD, polikistik böbrek sendromu olarak da bilinir), böbrek tübüllerinin yapısal olarak anormal hale geldiği ve böbrekte çok sayıda kistin gelişmesine ve büyümesine neden olan genetik bir bozukluktur. [5]  Bu kistler uteroda, bebeklik döneminde, çocuklukta veya yetişkinlikte gelişmeye başlayabilir. [6]  Kistler, içlerine pompalanan sıvıyla dolu, işlevsiz tübüllerdir; boyut olarak mikroskobik boyuttan devasa boyutlara kadar değişir, bitişik normal tübülleri ezer ve sonunda onları işlevsiz hale getirir.Transplantasyon sırasında çıkarılan ciddi şekilde etkilenmiş polikistik böbreklerPKD'ye, belirli bir anormal protein üreten anormal genler neden olur;  bu p
+Pons (Latince "köprü") beyin sapının bir parçasıdır ve insanlarda ve diğer iki ayaklılarda orta beyinden aşağı, medulla oblongata'dan üstün ve serebellumun önünde yer alır.+Pons, İtalyan anatomist ve cerrah Costanzo Varolio'dan (1543-75) sonra pons Varolii ("Varolius köprüsü") olarak da adlandırılır. Beyin sapının bu bölgesi, beyinden beyincik ve medullaya sinyaller ileten sinir yolları ve yolları ile duyusal sinyalleri talamusa taşıyan yolları içerir.+Pons, orta beyin ile medulla oblongata arasında yer alan beyin sapında ve beyincik önündedir. Pons ve medulla arasındaki ayırıcı oluk, alt pontin sulkusdur. Üstün pontin sulkus, ponsları orta beyinden ayırır. Pons genel olarak iki kısma ayrıl
PORTAL VENÖZ BASINCI ( PORTAL VENOUS PRESSURE )Portal venöz basınç, hepatik portal vendeki kan basıncıdır ve normalde 5-10 mmHg arasındadır. [1] Artmış portal venöz basınç, portal hipertansiyon olarak adlandırılır [2] ve asit ve hepatik ensefalopati gibi çok sayıda sekeli vardır. [3] [4]Hepatik ven ucu basıncı (WHVP)WHVP, gerçek hepatik portal ven basıncını değil, hepatik sinüzoidal basıncı yansıtarak portal venöz basıncı tahmin etmek için kullanılır. Karaciğer damarına bir kateterin tıkanması, tıkanması ve ardından proksimal statik kanın (sinüzoidlerdeki basıncın bir yansıması olan) basıncının ölçülmesiyle belirlenir. Aslında WHVP, sirozu olmayan hastalarda sinüzoidal dengeye bağlı portal b

Hekim.Net

Close