HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
637-648
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


P

Palpitasyon: Kalp atımlarının hasta tarafından rahatsız olacak tarzda duyulması. Normalde uyarılma, korkma, egzersiz sırasında görülebilir.
Pandomim
Bazı Şeylerin Yasaklarla Öldürülemeyeceğini Gösteren Pandomim Sanatının Doğuş Hikayesi Eski romalılar zamanında, maske takmış bir aktör bir dilsiz gibi, hiç konuşmaksızın, anlatmak, canlandırmak istediği şeyi ifade eden hareketlerle gösteriler verirdi.18. yüzyılda ingiltere"de, italyan asıllı ve değişik konulu oyunlarda aynı karakterlerin görüldüğü çok hareketli komediler "pandomim" diye isimlendiriliyordu. arlekim, pantalone, neşeli ve yaşlı şaşkın kolumbine, onun güzel kızı, palyaço ve daha başkaları,bu hareketli,temposu hiç düşmeyen, seyircileri kahkahalarla güldüren oyunların değişmeyen karakterleriydiler.Modern pandomimlerde bu karakterler ortadan kayboldular.Eski yunanistan"daki dionys
Panik Kelimesinin İlham Kaynağı PAN
Pan, Yunan mitolojisi'nde kırın, satirlerin ve çobanların tanrısıdır. Bu tanım, Pan'ı doğa ile doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arzetse de Pan'ın bütün mitoslarda yarı keçi yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur. Pan, çoban tanrısı olduğu için ürkütücü görüntüsü ile zıtlık arzedecek şekilde kaynaklarda çoğunlukla kırlarda dolaşıp flüt çalan, sevimli bir figür olarak betimlenir. Ancak Pan, birçok kaynakta çığlık atarak düşmanlarını kaçırma, panik ettirme yeteneğine sahip olarak tanımlanmıştır.Tanrı
Bir papilloma (çoğul papillom veya papillomata) (papillo- + -oma), meme başı benzeri ve sıklıkla parmak benzeri yapraklarda ekzofitik olarak (dışa doğru çıkıntı yapan) büyüyen iyi huylu bir epitel tümördür. Bu bağlamda papilla, zaten var olan bir papilladaki (meme başı gibi) bir tümörü değil, tümör tarafından oluşturulan projeksiyonu ifade eder.Bağlam olmadan kullanıldığında, sıklıkla siğiller gibi insan papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu enfeksiyonları (skuamöz hücreli papillom) ifade eder. İnsan papilloma virüsü enfeksiyonu, çoğu HPV enfeksiyonu kansere neden olmasa da, rahim ağzı kanserinin başlıca nedenidir. Bununla birlikte, papillomaya neden olan bir dizi başka koşulun yanı sıra bi
Paraneoplastik sendromlar, "neoplazma" olarak bilinen kanserli bir tümöre anormal bir bağışıklık sistemi tepkisi ile tetiklenen bir grup nadir rahatsızlıktır. Paraneoplastik sendromların, kanserle savaşan antikorlar veya beyaz kan hücrelerinin yanlışlıkla sinir sistemindeki normal hücrelere saldırdığında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu bozukluklar tipik olarak orta yaşlı ile yaşlı insanları etkiler ve en çok akciğer, yumurtalık, lenfatik veya meme kanseri olan kişilerde görülür. Nörolojik semptomlar genellikle günler ile haftalar arasında gelişir ve genellikle tümör keşfedilmeden önce ortaya çıkar. Bu semptomlar yürüme veya yutma güçlüğü, kas tonusu kaybı, ince motor koordinasyon kaybı, k
Parasempatik Çekirdeği Olan Sinirler
Parasempatik sinir çekirdeği olan kranyal sinirler 3,7,9 ve 10. sinirlerdir.
Parasempatik Sinir Sistemi (Pars Parasympatica)
+Parasempatik sinir sisteminin nörotransmitteri asetilkolindir (ACh). Parasempatik sinir sistemi vücut hareketsiz halde iken devreye girer. Bu evrede aktif durumdadır. Sinir-kas kavşağında kasın uyarıyı alması için ACh salınır. Salınan ACh kastaki nikotinin ile birleşerek uyarıyı aktif duruma getirecek olayları tetikler (Ca salınımını arttırmak, kastaki mitokondriyi çalıstırmak gibi) böylece kas innerve edilir +Vücut olaylarında yavaşlatıcı etkiye sahiptir.Kan basıncını, kalp atış hızını, kan şekerini düşürür. İdrar kesesini daraltır. Gözbebeğini küçültür. Akciğer alveollerini daraltır. Tükürük ve bağırsak salgıları ile bağırsak hareketlerini artırır . Diğer vücut salgılarında olduğu gibi tü
Parasomnialar uykuya daldıktan sonraki uyku bozukluklarıdır. Bunlar; 1- Rüya sıkıntı bozukluğu: bu durum kişinin sıkıntılı rüyalar görmesi halidir. Ve uyku terörü olarak da bilinir.2- Uyku karabasanları: bu durum panikletici ve korkutucu durumlar sonucunda kişinin çığlık atması ve korkmuş bir halde uyanması halidir. 3- Uyur- gezerlik: genellikle uykuya daldıktan hemen sonra görülen bu durum uykunun ilk 1/3 lük döneminde ve non- REM döneminde ortaya çıkar. Non-REM döneminde atoninin geçici kaybı sonucunda olur. *** Umarım yazdıklarimda bir hata yoktur.
Parkinson
+Parkinson hastalığı (PD) veya kısaca Parkinson, merkezi sinir sisteminin uzun süreli dejeneratif bir bozukluğudur ve esas olarak motor sistemi etkiler. Semptomlar genellikle yavaş ortaya çıkar ve hastalık kötüleştikçe motor dışı semptomlar daha yaygın hale gelir. En belirgin erken belirtiler titreme, sertlik, hareket yavaşlığı ve yürümede güçlüktür, ancak bilişsel ve davranışsal sorunlar da ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı demansı, hastalığın ileri evrelerinde yaygınlaşır. Depresyon ve anksiyete de yaygındır ve Parkinson hastalarının üçte birinden fazlasında görülür. Diğer semptomlar duyusal, uyku ve duygusal sorunları içerir. Ana motor semptomlara toplu olarak "parkinsonizm" veya "par
Patlayan Kafa SendromuUykuya dalma ya da gece uyanma sırasında ortaya çıkan ani, şiddetli ve kısa süreli bir ses ya da başta patlama hissi ile karakterize, ağrısız ancak korku, sıkıntı ve konfüzyona yol açabilen nadir bir uyku bozukluğudur10,36. Nadiren klinik tabloya miyoklonik sıçrama eşlik edebilir. Genellikle benigndir, sıklık ve klinik seyir değişkendir. Yaygınlık oranı tam bilinmemektedir, literatürde ağırlıklı olarak olgu bildirileri mevcuttur. Tedavi ile ilgili kontrollü ya da açık çalışma yapılmamıştır. Olgu bildirilerinde klomipramin, nifedipin, flunarizine, karbamazepin ve topiramat ile olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir36.
Patognomik veya Patognomonik bulgu ilişkilendirildiği hastalık veya tıbbi durum için teşhis koydurucu belirti.Pathos: Hastalık Gnomon: İşaret, belirteç.Örneğin akut kolesistit için #MurphyBulgusu
Hastanın kollarını başının iki yanındab yukarı kaldırması sonucu yüzünde kızarma, boyun venlerinin dolması ve nefes darlığı oluşmasıdır. Tiroidin retrosternal büyüdüğü ve bası bulgusu yaptığını gösterir.

Hekim.Net

Close