HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
313-324
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


F

Fizik Muayene
Fizik muayene temelde 5 işlemden oluşur: İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon ve olfaksiyon. İnspeksiyon: Tüm kliniklerde hastaya yapılan ilk muayene işlemidir. Hasta, kliniğin branşına göre gerekli olan vücut bölgesini soyar (örneğin göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniğinde göğüs, genel cerrahide karın). Fizik muayene de hastalığın teşhisi için önemli bilgiler sağlar. İnspeksiyonda hastanın cilt rengine (soluk, sararmış); venöz dolgunluk olup olmadığına; kolleteraller olup olmadığına; ciltte kabarıklık, şişlik, ameliyat izi, darp izi vs. olup olmadığına; skleralarının (göz akı) rengine; göz kapakları ve mukozalarının rengine ve birçok başka etkene bakılır.Palpasyon: Tüm klinik
Fizik muayene temelde 5 işlemden oluşur. İNSPEKSİYON Tüm kliniklerde hastaya yapılan ilk muayene işlemidir. Hasta, kliniğin branşına göre gerekli olan vücut bölgesini soyar (örneğin göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniğinde göğüs, genel cerrahide karın). Fizik muayene de hastalığın teşhisi için önemli bilgiler sağlar. İnspeksiyonda hastanın cilt rengine (soluk, sararmış); venöz dolgunluk olup olmadığına; kolleteraller olup olmadığına; ciltte kabarıklık, şişlik, ameliyat izi, darp izi vs. olup olmadığına; skleralarının (göz akı) rengine; göz kapakları ve mukozalarının rengine ve birçok başka etkene bakılır.PALPASYON Hastanın söz konusu bölgesinin elle dokunarak muayene edilmesidir. Amaç bö
İki sevgili bir ağacın gölgesinde otururlar. Delikanlının tatlı sözleri arasında bir ara kız sevgilisinin kulağına fısıldar: -Sevgilim sana apandist ameliyatı olduğum yeri göstereyim mi . Delikanlının gözleri parlar. -Göster canım göster.Kız eliyle uzak bir yeri göstererek :-Bak şu ilerde görünen sarı bina var ya, ha işte onun üçüncü katı… der. 😂
Flushing sıklıkla yüz ve boyunda olmak üzere(daha az sıklıkla gövde üst kısmı, karın, el içi ve ayak tabanında olmakta) deride ritmik/ritmik olmayan ataklar şeklinde başlayan kırmızılık, hatta buna eşlik eden sıcaklık hissinde artış, yanma ve terleme artışına verilen genel tanımlamadır. Başlangıçta kırmızılık sadece ataklar ile paralel olarak gelip geçici iken zamanla kalıcı olmaya başlamakta hatta hafif kılcal damar artışları da eklenmektedir. Yeni damar oluşumu genişlemiş damarlarda deoksihemoglobinden kaynaklanmakta. Flushing basit bir nedenle ilişkili olabileceği gibi ciddi bir sistemik hastalıkla da ilişkili olabilmektedir.Flushing ataklarında kızarıklık ile birlikte terleme artışı var
Paroksismal poliserozit olarak da bilinen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), esas olarak Akdeniz popülasyonlarını (Yahudiler, Ermeniler, Araplar, Türkler) etkileyen otozomal resesif bir hastalıktır. Tekrarlayan ateş krizleri ve serozal enflamasyon ile karakterizedir ve karın, göğüs ağrısı veya eklem ağrısına yol açar. Esas olarak ayakları ve bacakları etkileyen erisipela benzeri eritem ve eforla indüklenen miyalji daha az görülen semptomlardır. FMF'nin en önemli komplikasyonu renal amiloidozun gelişmesidir. FMF hastalarının standart laboratuar testleri, yüksek sedimantasyon hızı ve beyaz kan hücresi sayısı dışında bilgilendirici değildir, ancak krizler sırasında ve hemen sonrasında, albümin konsant
FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYONU
Foliküler transfer (FT) olarak da bilinen foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE), saç ekimi için doğal olarak oluşan bir ila dört saç grubu olan saç köklerini elde etmenin iki temel yönteminden biridir. Diğer yöntem ise şerit toplama olarak adlandırılır.Her iki yöntemle de elde edilen foliküler üniteler, foliküler ünite transplantasyonunun (FUT) temel yapı taşlarıdır.Foliküler ünite ekstraksiyonu ilk olarak 1988'de, foliküler üniteleri çıkarmak için 1 mm'lik bir iğnenin kullanımını başlatan Japonya'daki Masumi Inaba tarafından tanımlandı.Foliküler ünite ekstraksiyonunun öğrenilmesi ve yüksek bir standartta becerilerin geliştirilmesi önemli ölçüde zaman ve masraf gerektirir.Saç derisinden alınan
FÖLİKÜLER ÜNİTE EKSTRASYONU
Foliküler transfer (FT) olarak da bilinen foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE), saç ekimi için doğal olarak oluşan bir ila dört saç grubu olan saç köklerini elde etmenin iki temel yönteminden biridir. Diğer yöntem ise şerit toplama olarak adlandırılır.Her iki yöntemle de elde edilen foliküler üniteler, foliküler ünite transplantasyonunun (FUT) temel yapı taşlarıdır.Foliküler ünite ekstraksiyonu ilk olarak 1988'de, foliküler üniteleri çıkarmak için 1 mm'lik bir iğnenin kullanımını başlatan Japonya'daki Masumi Inaba tarafından tanımlandı.Foliküler ünite ekstraksiyonunun öğrenilmesi ve yüksek bir standartta becerilerin geliştirilmesi önemli ölçüde zaman ve masraf gerektirir.Saç derisinden alınan
Ders çalışırken hep dinlerim. https://youtu.be/EFJ7kDva7JE
Frenoloji
Frenolojinin ilkelerini ilk defa Avusturyalı doktor Franz Joseph Hall 1798 'de belirlemiş. Buna göre beyin aslında çok Organlı bir yapıya sahiptir ve beyinde bulunan her organ ,insanın kişiliğinde farklı bir özelliğe karşılık gelir...  En ünlü frenolog Bernard Hollender olup yine bu sahte bilimin çöküşünün yolunu açan da ta kendisidir...Gall'ın haritaları geçerliliğini yitirmiş olsa da beynin belli fiziksel yapılarının aslında duygularımızı,davranışımızı ve kişiliğimizi kontrol ettiği ya da etkilediği nörolojinin bugün  kabul ettiği bilimsel bir gerçektir..!       #tbt


G

Galaktozemi, monosakkaritlerden biri olan galaktozun metabolizmasındaki farklı enzimlerin eksikliklerinden kaynaklanan doğuştan bir bozukluktur. Galaktoz metabolizmasında yer alan üç farklı enzim; galaktoz-1-fosfat üridil transferaz (GALT), galaktokinaz ve epimerazdır. En sık görülen enzim eksikliği klasik galaktozemiye neden olan galaktoz-1-fosfat üridil transferaz eksikliğidir . Dünyada görülme sıklığı 1/40 000-1/80 000 arasında değişir. Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz eksikliği (klasik galaktozemi) otozomal çekinik olarak kalıtılır
Galata Kulesi
Galata KulesiKule, 14. yüzyılda savunma duvarlarının bir parçası olarak Ceneviz kolonisi tarafından yapılmış.Ceneviz kaynaklarında adı Christea Turris (Hz. Kulesi) olarak geçiyor.Bina günümüze kadar çok değişmiş, özellikle Osmanlı döneminde üst tarafları defalarca değiştirilmiş.Farklı zamanlarda hapishane veya yangın gözetleme kulesi olarak kullanılmış.1967’de restore edilip bir de asansör eklenmiş.Kulenin yüksekliği 63 m. Yukarıdan manzara harika.📸Fotoğraf: @baya_iyi
Gaster
İçerisindeki asidin gücü tıraş bıçağını eritmeye yettiğinden mide kendi kendini sindirmemek için her üç günde bir astarını yeniler ...!

Hekim.Net

Close