HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
25-36
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


"

"Interface" hepatiti  -  Güve yeniği (piecemeal) nekroz
"Interface" hepatiti, virüs hepatitleri ve otoimmun hepatitler gibi kronik hepatitler için kullanılan bir nitelemedir. Portal alana ve fibröz dokuya komşu alanlardaki karaciğer parenkiminde kemirilmiş gibi görülen doku yitirilmesidir (güve yeniği nekrozu; "piecemeal" nekroz). Apoptozisle yitirilen hepatositlerin yerini bitişikteki bağ dokusundan gelişen proliferasyon doldurur. Onarım izlenimi veren bu süreçte granülasyon dokusu olmaksızın doğrudan gelişen bir fibrozis izlenir.
"Oromandibular limb hypogenesis" sendromları
Ağız, altçene ve ekstremite bulgularının ön planda olduğu sendromlar kümesidir.Başlıca örnekler:Möbius sendromuAglossia-adactylia sendromuCarey-Fineman-Ziter sendromuHanhart sendromuGlossopalatine ankylosis sendromuCharlie M. Sendromu (çok ender)


“Blueberry muffin” sedromu
Bebeklerin derisinde, ilk bakışta “üzümlü kek” görünümünü andıran, ekstramedüller hematopoezis’te, infeksiyon hastalıklarında ve kanser metastazlarında oluşan, yüzeyden hafifçe kabarık, kahverengimsi-mor kabarık nodüller ya da plakların görüldüğü tabloKan hastalıklarındaki ekstramedüller hematopoezisYenidoğanda eritrosit hemolizi (neonatal ikter)Herediter sferositozisİkiz-ikiz transfüzyonu sendromuİnfeksiyon hastalıkları (TORCH ya da tek infeksiyon)RubellaToksoplazmozisCytomegalovirusHerpes simplexCoxsackie virüsüParvovirusEpstein-Barr virüsüKonjenital sifilisTümör metastazlarıKonjenital deri lösemisi (leukaemia cutis)Langherhans hücreli histiositozisNöroblastomaKonjenital rabdomyosarkoma
“Topun Ağzında Olmak”
“Topun Ağzında Olmak”Tehlikeye en yakın yerde durmak veya bir sorun çıktığında suçlanacak ilk kişi olmak gibi anlamlara gelen, "topun ağzında olmak" deyimi, maalesef, geçmiş zamanların acımasız bir idam yönteminden gelir.Topun ağzında olmak, en çok İngiliz tarihindeki 1857 Hint İsyanı ile özdeşleştirilir. Ama bundan önce Hint- Babür İmparatorluğu’nda da, özellikle politik suçluların idamı, topun ağzıyla yapılıyordu.Bu yöntemde, suçlu topun ağzına getirilerek sırtı namluya dayanır, elleri de topun iki yanındaki tekerlerin kasnağına bağlanır ve sabitlenir. Top bu sırada doludur ancak, topun ağzında bir tür engel olduğundan, içine gülle konması bile gerekmez.6-12 pound karabarut ile kullanılan


• “ Dağlar Kızı Reyhan' malvarlığını bağışladı! “
'Dağlar Kızı Reyhan’ şarkısıyla ünlenen ve müzik yaşamını 1984 yılında bırakarak Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne yerleşen sanatçı Zaliha, 4 milyon lira tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi’ne bağışladı. Bodrum’da kız öğrenciler için yurt yapılması çalışmalarına başlayan Zaliha, "Şimdiye kadar çok çocuk okuttum. Kefenimi alıp gideceğim. Bugüne kadarki birikimlerimin emin ellerde ve eğitim için değerlendirileceğine inandığım için neyim varsa ÇYDD’ne bağışladım" dedi.1984 yılında 42 yaşındayken, sanatının zirvesinde sahneleri bırakarak Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne Bitez Beldesi’ne yerleşen, eşi ölen, çocuğu da bulunmayan şimdi 70 yaşında olan Zaliha Özgen, ap


~

~ONUNCU KÖY~ Sekiz ayı karla kaplı olan sapa bir köye çıkmıştı Kemal beyin tayini.Şehir hayatını bırakıp o köye gitmesinin tek sebebi ise, tayin olduğu halde rapor alıp aylardır gitmediği o köyden kendisine gelen bir zarf olmuştu... Küçük bir bez parçasına sarılı sapsarı toprağı gördüğünde okadar şaşırmıştı ki Kemal bey... Sonra küçük bir kağıda pek çok yerde harf hatasıyla yazılmış, -"Okuma yazmayı anamdan öğrenebildiğim kadarıyla yazıyorum.Daha öncede birçok öğretmen gelecek dediler köyümüze. Ama gelmedi. Muhtarın getirdiği kağıttan aldım adresini... O toprağa iyi bak öğretmenim. Sen gelmezsen onuncu köy o sarı toprak gibi verimsiz kalacak...Yollarını gözleyen, seni görmeden seven öğrencin


1

Birinci ekstremite derivasyonu kaydedilirken ekg’nin negatif ucu sağ kola ve pozitif ucu sol kola bağlanmasıyla oluşan ekg ölçüm yoludur.
Birinci kalp sesi yani S1, sistolün başlangıcında ortaya çıkan düşük frekanslı bir sestir. Kalbin fizyolojik seslerindendir.S1 steteskopun çan kısmı veya diyafram kullanılarak apeks üzerinden en iyi duyulabilir. S1, mitral ve triküspit kapakları kapandığında oluşan türbülanstan kaynaklanır.Normal kalp seslerini yükseltilmiş olarak buradan dinleyebilirsiniz.
1) Sol Kalp Yetmezliği
Hastada nefes darlığı ve kuru öksürük vardır. Geceleri daha zor nefes alır. Çarpıntı, baygınlık ve terleme görülebilir. Buna kalp astımı adı verilir. Nedeni; aort veya mitral kapaklarının hastalanması veya koroner rahatsızlığıdır. En önemli bulgusu akciğer ödemidir. Sol kalp yetmezliğinin nedenleri: İskemik kalp hastalığı, Hipertansiyon, Aort/Mitral kapak patolojileri, Konjenital kalp hastalıkları, Kardiyomyopatiler (myokardit, hipertrofi), Anemi, Hipertiroidizm, Yüksek ateş, Arteiovenöz şant varlığı, Beriberi. Sol kalp yetmezliğine özgü bulgular: Akciğer ödemi, akciğer alveollerinde “kalp kusuru hücreleri”;Hipoksik ensefalopati; Ödem (hipernatremi);Fibrilasyon sonrası felç; İskemik akut tub
14 Mart Tıp Bayramı’nın ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşu ile iç içe geçmiş önemli bir hikayesi vardır. 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut, Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi açar. Bu okulda yetişen mezunların Viyana’daki tıp denklik sınavını geçmesiyle okul kısa sürede dünyada da kabul görür ve “fakülte” statüsüne erişir. Kurulduğu tarihten sonra da çok sayıda hekim yetiştirmeye devam eder. Ana binası bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüsü olan Haydarpaşa’daki tarihi binada bulunmaktadır.  Takvimler 1919’u gösterdiğinde İstanbul, İngiliz işgali altındadır ve tıp öğrencileri eğitimlerine işgal günlerinde devam etmeye çalışmaktadır. O günlerde 3. sınıfta tıp eği
19q13.11 deletion sendromu
Otozomal dominant geçiş gösteren kalıtsal bir sendromdur. Bulgular:Gelişme geriliğiMikrosefaliAlın genişKaşlar ve kirpikler seyrekSaçlı deri aplazisi (oksipitalde)Göz kapak malformasyonlarıPtozisKulak malformasyonlarıBurun kısa-yayvanBurun kanatları hipoplazisiYüz uzunFiltrum kısaDudaklar inceMikrognatiRetrognatiHipodontiÇürüklerSilindir gövde yapısıKalp septum defektleriYineleyen solunum sistemi infeksiyonlarMeme uçları açıklığı fazlaErkeklerde genital organ anomalileriÜriner kanal anomalileriParmak anomalileriDeri ince-kuruTırnaklar distrofikSubkutan yağ dokusu incePsikomotor gerilikZeka geriliği


2

İkimci ekstremite derivasyonu kaydedilirken EKGnin negatif ucunun sağ kola ,pozitif ucunun sol bacağa baglanmasıyla oluşan ekg ölçüm tekniğidir.

Hekim.Net

Close