HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
481-492
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


K

İlişki. 
Korkunç Kaza; Phineas Gage Vakası
Takvimler 21 Eylül 1848’i gösterirken Baston Post Gazetesinde, “Korkunç Kaza” başlığı altında bir haber yayımlanır.  Haber metninde olay şöyle anlatılmaktadır:“Cavendish’teki demiryollarında ustabaşı olarak çalışan Phineas Gage,  kaya parçalamak için barut doldururken toz aniden patladı ve o sırada kullanmakta olduğu üç buçuk santimetre çapında, yüz on üç santimetre boyundaki aletin başına saplanmasına neden oldu. Demir çubuk yüzünün yan tarafından girip üst çeneyi parçaladıktan sonra sol gözün arkasından geçerek başın üst kısmından dışarı çıktı.”İlk bakışta bu haberin sıradan bir kaza haberi olduğunu düşünebilirsiniz, eğer 25 yaşındaki Gage’in bilincini dahi kaybetmeden ayağa kalktığını hen
Koroner anjiyografi
Koroner anjiyografi, koroner arter hastalığı (KAH) bulunup bulunmadığını gösteren en doğru tanı yöntemidir. Kontrast madde (bir tür tıbbi boya maddesi) verilerek koroner arterler görüntülenir ve X ışınları yardımıyla oynayan görüntüler elde edilir. Koroner anjiyografi bir tedavi yöntemi değildir. Koroner anjiyografi ile koroner arterler görüntülenir, koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığı ve tedavisinin nasıl yapılabileceği tespit edilir. Doktorunuz koroner anjiyografi sonrasında koroner arterlerdeki darlıkları açmak için balon anjiyoplasti/stent uygulayabilir, koroner arter bypass ameliyatı önerebilir ya da herhangi bir işlem yapmadan sadece ilaç tedavisi uygulanmasına karar
Kortikobulbar Yol (Tractus Corticobulbaris)
Kortikobulbar (kortikonükleer) yol, motor korteksi, beyin sapının medulla oblongata (bulbus) bölgesinin bir parçası olan medüller piramitlere bağlayan motor yoldur ve okülomotor dışındaki kraniyal sinirlerin motor fonksiyonunu taşımada görevlidir. Kortikobülbar yol piramidal yollardan biridir, diğeri ise kortikospinal sistemdir.YAPISI:Kortikobulbar yol, frontal lobun primer motor korteksinden kaynaklanır, lateral fissürün hemen üstündedir ve precentral girustaki sulcus centralisin rostralindedir.Yol korteksten orta beyne geçerken korona radiata ve iç kapsülün genusu boyunca iner ve iç kapsülün arka kolunda birkaç lif bulunur. Orta beyinde, iç kapsül serebral pedinküller haline gelir. Beyaz m
Kortikospinal Yol (Tractus Corticospinalis)
Kortikospinal yol, omurilikte alt motor nöronlarda ve internöronlarda sonlanan, uzuvların ve gövdenin hareketlerini kontrol eden, serebral kortekste başlayan motor yoldur. [1] Kortikospinal kanalda bir milyondan fazla nöron vardır ve bunlar genellikle yaşamın ilk iki yılında miyelinleşir.Kortikospinal yol, piramidal yollardan biridir, diğeri ise kortikobülbar sistemdir.ANATOMİSİ:Kortikospinal yol, sadece motor bölgelerden değil, aynı zamanda birincil somatosensoriyel korteks ve premotor alanları da içeren beynin birkaç bölgesinden kaynaklanır. [1] Nöronların çoğu, primer motor korteksten (precentral girus, Brodmann alanı 4) veya premotor frontal alanlardan kaynaklanır. [2] [3] Kortikospinal
Koruyucu tıp çevre şartları, insan sağlığı ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen gelişmekte olan bir disiplinler arası alandır. Ayrıca ekolojik tıp, çevre tıbbı ya da tıbbi jeoloji olarak da bilinir..Dünya çapında sıtmanınn 2002'deki insan hayatı üzerindeki etkinliği.Sağlık sorunlarında çevre şartlarının etkisi küresel ve karmaşıktır. Koruyucu tıp uzmanları sorunları çözmek için tezleri olan multidisipliner ekiplerden oluşur. Takımlar doktorlar ve veteriner hekimlerin yanında mikrobiyologların, patologların, peyzaj analizistlerinin, deniz biyologlarının, toksikologların, epidemiyologların, iklim biyologlarının, antropologların, iktisatçıların ve siyaset bilimcilerinin de içinde bul
Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsınSaçlarını ruhumun evliyalarınca örülenTarif edilmez güllerin yankısı gözlerinGözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinirSen kaç köşeli yıldızsınFabrika dumanlarında resminKirli ve temiz haritaları doldurmuşsunHâtırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibiAşka veda etmiş topraklarda durmuşsunBenim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakmaBen geleceğin kara gözlü zalimlerindenimBir tek köşen bile ayrılmamışken banaVar olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benimBen geleceğin kara gözlü zalimlerindenimSen kaç köşeli yıldızsınEvlerinin içi ayna döşeliAyna hâtıra gözler ve sevmekBenim aşkım bin bir köşeli ah bin bir köşeliBir köşe gidince bin köşe yenid
KÖYLÜ KADINLAR
köylü kadınlarfistanları güllü kadınlartopraktan doğup da toprağı yoğurandır onlarveresiye canlarını doğurandır onlarköylü kadınlarfistanları güllü kadınlaryüzleri güneştir onların yanıkayakları topraktır onların yarıkdoyulmadan güzelliğinetarlalarda solandırlarköylü kadınlarfistanları güllü kadınlarBülent ECEVİT
Koza Han, Bursa
Koza Han, Bursa1490 yılında, II. Bayezid tarafından İstanbul’daki cami ve imaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmış.Yeni Han, Han-ı Cedid, Beylik Han, Simkeş Han gibi değişik adlarla da anılmış.Handa ipek kozası ticareti yapıldığından daha çok Koza Han adıyla biliniyor.Koza ticareti için Bursa'ya gelen ipek tüccarları, bu handa altlı üstlü iki oda tutmuş, üstteki odayı ticari işlerini görmek ve konaklamak, alttaki odayı da mallarını depolamak için kullanmış.Han konaklama işlevini yitirdikten sonra bile koza ticaretinin yapıldığı yer olmaya devam etmiş.Kozalardan elde edilen ipek kumaşların Bursa’nın tekstil merkezi olmasında rolü var.Günümüzde handa, ipek eşarp veya diğer ürünler satılı
Kranial Sinirler
kafatası sinirleri,insanda toplam 12 bölümden oluşur;-N. Olfactorius-N. Opticus-N. Oculomotorius-N. Trochlearis-N. Trigeminus-N. Abducens-N. Facialis-N. Vestibulocochlearis-N. Glossopharyngeus-N. Vagus-N. Accessorius-N. Hypoglossus
Kasta enerji kaynağı olarak görev yapan bir kreatin fosfat metabolitidir.
Kronik Obstruktiv Akciğer Hastalıkları ( KOAH)
    

Hekim.Net

Close