·   · 70 Giriş

Austin Flint üfürümü

https://youtu.be/y5CcncRHl38  ( burdan dinleye bilirsiniz)

Kardiyolojide, Austin Flint üfürümü, en iyi kardiyak apekste duyulan, düşük perdeli gürleyen bir kalp üfürümüdür.   Orta diyastolik veya presistolik üfürüm olabilir. Ciddi aort yetersizliği ile ilişkilidir, ancak bu işaretin klinik pratikteki rolü sorgulanmıştır.

 Mekanizma:

 Ekokardiyografi, geleneksel ve renkli akışlı Doppler ultrason ve sine nükleer manyetik rezonans (sine NMR) görüntüleme üfürümün kalbin iç yüzeyindeki (yani endokardiyum) (aort yetersizliği) akış çarpışmasının sonucu olduğunu düşündürmektedir. 

 Klasik açıklama:

 Klasik olarak, mitral kapak yaprakçıklarının yer değiştirmesi ve anterograd mitral akım ile retrograd aortik akışın türbülanslı karışımının bir sonucu olarak tanımlanır.

 Yer değiştirme: Aort yetersizliğinden gelen kan jetleri, mitral kapağın ön yaprakçığına çarpar ve bu da genellikle mitral yaprakçıkların erken kapanmasına neden olur.  Bu mitral stenoz ile karıştırılabilir.

 İki kan kolonunun türbülansı: Sol atriyumdan sol ventriküle kan ve aorttan sol ventriküle kan.


 İsim:

 Austin Flint üfürümü adını 19. yüzyıl Amerikalı doktor Austin Flint'ten (1812-1886) almıştır. [8] [9]  Herhangi bir fiziksel işareti orijinal tanımlayıcının adıyla ilişkilendirmeyi onaylamadı ve şöyle yazdı: "İşaretler, hayali benzetmelerden belirlendiği ve bunlardan veya onları tanımlayan kişinin adıyla adlandırıldığı sürece, belirsizlik ve kafa karışıklığından başka bir şey olamaz."

Kaynak: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Austin_Flint_murmur

4 0 0 0 0 0
  • 2801
  • +

Hekim.Net

Close