HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
385-396
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


H

Hipotiroidi, Hipotiroidizm, tiroit bezinin yapısal ya da işlevsel bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan tiroit hormonu eksikliği olgusudur. Hipotalamus-Hipofiz-Tiroit aksındaki sorunlar hipotiroidiye neden olabilirler. Hipotiroidizmin nedensel tipleri[değiştir | kaynağı değiştir]Hipotiroidizm, nedenlerine göre 3 grupta incelenir:Primer hipotiroidizmHipotiroidizm olgularının çoğu “primer hipotiroidizm” kapsamına girmektedir. Bu gruptaki olguların bir bölümünde tiroit dokusu ya hiç oluşmamıştır ya da sonradan yitirilmiştir (tiroit disgenezisi). Bir bölümünde ise, yüksek TSH (thyroid-stimulating hormone) düzeyi nedeniyle ortaya çıkan büyüme (guatr) izlenir. Başlıca nedenler:Konjenital hipotiroidi
Pupiller atetoz olarak da bilinen pupiller hippus spazmodik, ritmiktir, ancak sfinkter ve dilatör kasları arasında düzenli genişleyen ve kasılan pupiller hareketlerdir. Pupiller hippus, belki de dörtnala giden bir atı temsil eden kasılmaların ritminden dolayı, at anlamına gelen Yunan suaygırlarından gelir.Göz bebeği işlevi bir ışıkla test edildiğinde özellikle belirgindir, ancak göz hareketlerinden veya ışıktaki değişikliklerden bağımsızdır. Genellikle normaldir, ancak patolojik hippus oluşabilir.Patolojik hippus, artan salınım fenomeni veya bunların genliği, akonit zehirlenmesi, değişen zihinsel durum, travma, siroz ve böbrek hastalığı ile ilişkilidir; frontal lob disfonksiyonunun ortak bir
Hirşburq hastalığında tedavi genellikle bağırsakların etkilenen bölümünü çıkarmak için ameliyatla yapılır. En sık gerçekleştirilen cerrahi prosedür "çekme" olarak bilinir. Bazen bağırsak nakli önerilebilir. Hirschsprung hastalığı, yenidoğanın yaklaşık 5.000'inden birinde görülür ve erkekler kadınlardan daha sık etkilenir.
Lynch sendromu [Kalıtsal Nonpolipoz Kolorektal Kanser (HNPCC)], kolorektum kanseri, endometriyum ve daha seyrek olarak ince bağırsak kanseri, mide, idrar yolu, yumurtalık kanseri gibi çeşitli kanserlerin gelişimi ile karakterize edilen baskın olarak kalıtsal bir sendromdur. ve beyin. Sendrom, DNA uyuşmazlığı onarım (MMR) genlerinden birindeki bir mutasyondan kaynaklanmaktadır. Sendromun temel özellikleri erken yaşta başlaması ve birden fazla tümörün ortaya çıkmasıdır. Lynch sendromunun tanımlanması için sendromun spesifik özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Önceki yıllarda, sendromun tanınması için Amsterdam kriterleri kullanılmıştır. Lynch sendromunun bir MMR kusurundan kaynaklandığını
Huntington hastalığı, kore ve distoni, koordinasyon bozukluğu, bilişsel gerileme ve davranışsal zorluklar dahil olmak üzere farklı bir fenotipi olan otozomal dominant, progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. Tipik olarak semptomların başlangıcı, etkilenen bireyler çocuk sahibi olduktan sonra orta yaştadır, ancak bozukluk bebeklik ve yaşlanma arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Huntington hastalığındaki mutant protein - Huntingtin - N-terminalinde değişken uzunlukta bir poliglutamin ipliğine yol açan genişletilmiş bir CAG tekrarından kaynaklanır. Kanıtlar, bu kuyruğun toksik bir işlev kazancı sağladığını göstermektedir. Huntington hastalığının kesin patofizyolojik mekanizmaları
Hwarang
Hwarang'ın anlamı çiçek askerdir.MÖ 53-MS 935 yılları arası Kore yarımadasında kurulan ŞİLLA krallığında bulunan özel birliklerdir.bu askerler asil ailelerin çocuklarından seçilip özel olarak eğitilirler iyi bir kılıç ve ok ustasıdırlar bunun yanında sanat ,dans ...gibi alanlarda da eğitilirler.en az 3-4 dil bilirler. Yani epey entelektüel yetiştirilirler.bu savaşçılar savaşa gitmeden önce yüzlerini boyayıp makyaj yapar ve küpe takarlar . Meşhur 5 emirleri var:1)Efendilerine sadakat, 2)aileye sevgi ve saygı, 3)Arkadaşa güven, 4)Savaştan asla kaçmama, 5)hayatta hiçbir sebebin olmaması..!
Hyaluronan olarak da adlandırılan hyaluronik asit (/ˌhaɪ.əljʊəˈrɒnɪk/;[2][3] kısaltılmış HA; eşlenik baz hyaluronat), bağ, epitelyal ve nöral dokularda yaygın olarak dağılan anyonik, sülfatsız bir glikozaminoglikandır.  Sülfatlanmadığı için glikozaminoglikanlar arasında benzersizdir, Golgi aparatı yerine plazma membranında oluşur ve çok büyük olabilir: insan sinoviyal HA ortalama molekül başına yaklaşık 7 milyon Da veya yaklaşık 20.000 disakkarit monomeri [4]  diğer kaynaklar 3–4 milyon Da'dan bahsetmektedir. [5]Hücre dışı matrisin ana bileşenlerinden biri olarak, hücre proliferasyonuna ve göçüne önemli ölçüde katkıda bulunur ve ayrıca [belirsiz] bazı malign tümörlerin ilerlemesinde rol oyna


I

I. İzzeddin Keykavus
Kayıtlara göre Anadolu Selçuklu Sultanlarının en ilginçlerinden biri olan I. İzzeddin Keykavus, 1180 yılında bugün doğdu. İbn-i Bibi Selçukname’de çok hassas bir kişilik olarak tanıttığı sultanın 615/1218 yılında gerçekleştirdiği Elbistan seferinin yenilgiyle sonuçlanmasından sorumlu tuttuğu emirlerini yaktırarak feci bir şekilde öldürtüşünden duyduğu pişmanlık ve üzüntüyle hasta olduğunu yazar. Bir yandan böylesine katı ve acımasız diğer yandan üzüntüden yataklara düşecek kadar hassas olarak tanıtılan bir kişiliğin 614/1217-18’de yaptırdığı ve içine gömüldüğü şifahane, taşıdığı devir özellikleri ve simgeleriyle çok önemli ve saatlerce konuşulacak bir yapıdır. 1220’de vefat eden İzzettin Key


İ

Nedeni bilinmeyen, oluşumunda bir sebep gösterilemeyen. Örneğin: İdiopatik Skolyoz (Niçin meydana geldiği bilinmeyen skolyoz) 
Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen. 


I

Berger hastalığı (/ bɛərˈʒeɪ /) (ve varyasyonları) veya sinfarenjitik glomerülonefrit olarak da bilinen IgA nefropati (IgAN), böbrek (veya nefropati) ve bağışıklık sistemi hastalığıdır;  spesifik olarak bir glomerülonefrit formu veya böbreğin glomerüllerinin iltihaplanmasıdır.  Agresif Berger hastalığı (hastalığın daha nadir bir şekli) karaciğer, deri ve kalp gibi diğer ana organlara saldırabilir.İmmünoglobulin A dimerIgA nefropati, dünya çapında en yaygın glomerülonefrittir;  ancak agresif Berger hastalığı, NORD nadir hastalıklar listesinde yer almaktadır. [1]  Birincil IgA nefropatisi, IgA antikorunun glomerülde birikmesi ile karakterize edilir.  Glomerüler IgA birikintileriyle ilişkili ba
Ignaz Philipp Semmelweis
Sizi 1840 yılına götürüyoruz. Macar hekim Ignaz Philipp Semmelweis, Viyana Hastanesi'nde lohusalık hummasından ölen kadınların yoğunluğu üzerine araştırmalar yapıyordu. Araştırmaları sonucunda, 1847 yılına gelindiğinde, Semmelweis hastaneye klorlu kireç dolu küvetler konmasını sağladı ve operasyonlardan önce ellerin yıkanması kuralını getirdi. Semmelweis'ın bu keşfi sayesinde yüksek olan ölüm oranı, kısa süre içinde önemli ölçüde düştü.⠀⠀Ancak bazı meslektaşları, Semmelweis'ın keşfinden ikna olmadı ve yöntemi uygulamayı reddetti. Bu nedenle lohusa humması tamamen önlenemedi.  Bu zorlu süreç, meslektaşlarının 1865'te Semmelweis'a tuzak kurmasıyla ve onu akıl hastanesine kapatmalarıyla üzücü b

Hekim.Net

Close