HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
229-240
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Alhambra Palace, Granada, Spain
Alhambra Palace, Granada, Spain
alkali
hidroksidler, çimento, etilaminler, dietilaminler, sodyum ve potasyum karbonat, sodyum fosfat, sodyum silikat, kalsiyum oksid, kalsiyum hidroksid gibi vücut proteinleriyle proteinatlar, yağ dokusuyla sabun oluşturan, dokularda geniş jelatinöz nekrozlar yapan, yutulduklarında özofagus-mide yanıkları, mide perforasyonu, özofagus darlığı oluşturan korozif madde ailesi
alkaloid
alkaloidler, genellikle bitkisel kaynaklı, içerdikleri azot atomu sayısına bağlı olarak az veya çok alkali nitelik gösteren, çok az dozlarda bile önemli derecede farmakodinamik aktiviteye sahip, toksik etkileri olabilen atro­pin, kolşisin, kafein, morfin, niko­tin, kinin, striknin gibi  uyutucu ya da uyarıcı maddeler grubu organik bileşikler
Alkolik karaciğer hastalığı
Alkolik kardiomyopati
Kronik alkolizmde, kalp büyümesi (kalp hipertrofisi) bulgusu
Alkolizm: Komplikasyonlar
Santral sinir sistemi patolojileriKortikal ve serebellar atrofiSantral pontin myelinolizisiWernicke-Korsakoff sendromu (thiamine eksikliği)İntraserebral beyin kanamasıPsikiyatrik sorunlar (kişilik bozuklukları, psikozlar, anksiyete bozuklukları, demans, vd)Uyku bozukluklarıFolat eksikliği anemisiMallory-Weiss sendromuBoerhaave sendromu (Mallory-Weiss sendromu komplikasyonu)Karaciğer yağlanmasıKaraciğer sirozuAkut pankreatit - Kronik pankreatitÖzofagus varisleri kanaması (karaciğer sirozunun neden olduğu portal hipertansiyon)Fetal alkol sendromuSubdural beyin kanamasıNöropatilerKanserler (ağız, özofagus, mide, pankreas, nazofarinks)KardiyomyopatiDiabetes mellitus riskiLenfopeniTüberkülozOsteo
Alkuraya-Kucinskas sendromu
Otosomal resesif yolla aktarılan nörolojik bulguların baskın olduğu bir sendromdur.Ölü doğumlar çok sıkMakrosefali (hidrosefali)PlagiosefaliKulaklar aşağıda-gerideKısa ve düz burunMikroftalmiHipotelorizm ya da hipertelorizmGöz kapak malformasyonlarıKataraktStrabismus Okülomotor apraksi (göz hareketlerinde yavaşlama)RetrognatizmÇukur damakBoyunda kistik higromaPterygium colliÖdemli dokularSkrotum hipoplazisiKüçük penisArtrogripozis (bükülmüş eklemler)Fleksiyon deformasyonşarıEl ve ayak parmak anomalileriHipotoni Psikomotor gerilikHidrosefali (venrtiküller geniş)Corpus callosum hipoplazisi/ageneziKortekste tabakalaşma kusurlarıLisensefaliNöral migrasyon defekteleriSerebellum ve beyin sapı hipo
Allen testi
Allen testi, renk hızlı bir şekilde geri dönerse anormal kan dolaşımını ortaya çıkarır, bu, kan dolaşımının normal olduğu anlamına gelir, ya hasta parmaklarını açtıktan sonra bir süre solukluk devam ederse, bu, sıkıştırılmamış arterin ve beslenmenin bir dereceye kadar tıkandığını gösterir. sıkıştırılmış arter radyal bir arter ise arter yetersizdir. Sıkıştırılmamış arter ulnar arterdir ve bunun tersi de geçerlidir
Allen'in testi
Tıpta Allen'in testi veya Allen testi, ellere giden arteriyel kan akışının fiziksel muayenesinde kullanılan tıbbi bir işarettir. Adını, 1929'da testin orijinal versiyonunu tanımlayan Edgar Van Nuys Allen'dan almıştır. İlk kez 1952'de Irving S Wright tarafından önerilen değiştirilmiş bir test, neredeyse evrensel olarak çağdaş tıp uygulamasında orijinal yöntemin yerini almıştır. Alternatif yöntem genellikle değiştirilmiş Allen testi veya değiştirilmiş Allen testi olarak adlandırılır. Yöntem;Orijinal testAllen tarafından önerilen orijinal test şu şekilde gerçekleştirilir:1. Hastadan aynı anda 1 dakika boyunca iki yumruğunu sıkması istenir.2. Her iki radyal artere aynı anda basınç uygulanarak tı
Alopesi
Saç dökülmesi; kellik
Alport sendromu, çoğunlukla sensorinoral işitme kaybı ve göz anomalileri ile birlikte seyreden kalıtsal bir böbrek hastalığıdır. Bazal membranın temel bileşenlerinden biri olan tip 4 kollajenin, COL4A3, COL4A4 ve COL4A5 genlerindeki mutasyonlar nedeniyle hatalı üretimi sonucu ortaya çıkar.
Alport sendromu
Kalıtsal bir nefropati türüdür. Kronikleşen bir böbrek yetmezliğinin yanı sıra işitme sorunları, lens dislokasyonu, katarakt ve kornea distrofisi ile karakterizedir. Başlangıçta saptanan en önemli klinik bulgu hematüridir.Patogenez: Glomerül bazal membranlarındaki (GBM) tip IV kollagenin kusurlu üretiminin sonucudur. Yapısal bozuklukları olan tip IV kollajen GBM yanı sıra göz lensi ve koklea yapısını da etkiler. Morfoloji: Erken lezyonlar yalnızca EM ile saptanabilir; GBM’larındaki yaygın incelmeye ve interstisyel hücrelerdeki lipid ve mukopolisakkarit depolanması eşlik eder. Tablo ilerledikçe fokal segmental glomeruloskleroz olgularındakine benzer morfolojik özellikler belirir. İleri evrede

Hekim.Net

Close