HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
229-240
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


D

Deri altı amfizem (SCE, SE), deri altında gaz veya hava dolaştığında oluşur. Deri altı, derinin altındaki doku anlamına gelir ve amfizem, sıkışmış havayı ifade eder. Hava genellikle göğüs boşluğundan geldiğinden, deri altı amfizem genellikle göğüs boşluğundan fasya boyunca hareket edebildiği göğüs, boyun ve yüzde meydana gelir. Deri altı amfizem, Rice Krispies'e dokunmaya benzer bir his olan, dokunuşta karakteristik bir çatırtı hissi verir; Deri altındaki bu hava hissi, bir Crepitus formu olan deri altı krepitasyonu olarak bilinir.Subkütanöz amfizemin çok sayıda etiyolojisi tanımlanmıştır. Pnömomediastinum ilk olarak 1819'da travmanın bir sonucu olduğunu bildiren Laennec tarafından tıbbi bir
Dermatofaji
Dermatofaji (Antik Yunan'da δέρμα - deri - ve φαγεία - yemek yeme), çoğunlukla parmaklarda olmak üzere, kişinin kendi cildini kemirme veya ısırma zorunluluğu bozukluğudur. Bu eylem bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Dermatofajiden etkilenenler tipik olarak tırnakların etrafındaki cildi ısırarak zamanla kanamaya ve renk değişikliğine yol açar. Bazı insanlar da parmak eklemlerini derilerini ısırırlar, bu da sadece parmaklarını hareket ettirerek ağrıya ve kanamaya neden olabilir. Dermatodaksinin bu bozukluk için daha uygun bir terim olacağı öne sürülmüştür, çünkü son ek-faji derinin basitçe ısırılmak yerine yenildiğini ima eder. İnsanlarda çoğu dermatofaji vakasında, cilt sadece tüketilmeden ısı
Dermatom
+Dermatom, esas olarak herhangi bir spinal sinirin dorsal kökünden gelen afferent sinir lifleri tarafından beslenen bir cilt alanıdır. 8 servikal sinir (C1 dermatom içermeyen bir istisna), 12 torasik sinir, 5 lomber sinir ve 5 sakral sinir vardır. Bu sinirlerin her biri, cildin belirli bir bölgesinden beyne duyu (ağrı dahil) aktarır.+Bir dermatom ayrıca embriyonik somitin bir kısmını ifade eder.+Göğüs ve karın boyunca dermatomlar, her biri farklı bir spinal sinir tarafından sağlanan bir insanı oluşturan bir disk yığını gibidir. Kollar ve bacaklar boyunca model farklıdır: dermatomlar uzuvlar boyunca uzunlamasına uzanır. Genel model tüm insanlarda benzer olsa da, kesin inervasyon alanları, par
Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor,Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini.Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,Senden kopardım çiçeklerin en solmazını.Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,Sende tattım yemişlerin cümlesini.Desem ki sen benim için,Hava kadar lazım,Ekmek kadar mübarek,Su gibi aziz bir şeysin;Nimettensin, nimettensin!İnan bana sevgilim inan,Evimde şenliksin, bahçemde bahar;Ve soframda en eski şarap.Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.Günlerden sonra bir gün,Şayet sesimi farkedemezsenRüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden,Bil ki ölmüşüm.Fakat yine üzülme, müsterih ol;Kabirde b
Diabetes insipidus, organizmanın su tutma yeteneğinin bir bozukluğudur. Kısmi veya tam vazopressin eksikliği (central diabetes insipidus) veya böbrek tübüllerinin vazopressin direncinin (nefrojenik diabetes insipidus) veya susuzluk merkezinin aşırı duyarlılığına bağlı artan su alımının (dipsojenik diabetes insipidus = birincil polidipsi) neden olduğu polidipsik-poliürik sendromdur. . Patojenetik faktörler, osmoreeptörleri, hipotalamusun vazopressinerjik magnoselüler çekirdeklerini, medyan üstünlüğünü, hipofiz sapını, nörohipofizden vazopressin salınımını, vazopressin inaktive edici mekanizmaları ve vazopressinin antidiüretik etkisine aracılık eden böbrek yapılarını etkileyebilir. Teşhis işle
Diyabetik böbrek hastalığı olarak da bilinen diyabetik nefropati [4], diabetes mellitus hastalarında meydana gelen kronik böbrek fonksiyonu kaybıdır.  Diyabetik nefropati, küresel olarak kronik böbrek hastalığının (KBH) ve son dönem böbrek hastalığının (ESRD) önde gelen nedenlerinden biridir.  Glomerüllerin hasar görmesi nedeniyle idrarda protein kaybı büyük hale gelebilir ve düşük serum albüminine neden olarak genel vücut şişmesi (ödem) ile sonuçlanarak nefrotik sendromla sonuçlanabilir.  Benzer şekilde, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) kademeli olarak normal 90 ml / dak / 1.73 m2'den 15'in altına düşebilir, bu noktada hastanın son dönem böbrek hastalığı olduğu söylenir. [5]  Genel
gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ...
ara beyin,beynin talamus, hipotalamus, epitalamus, subtalamus ve pretektumdan oluşan parçası
+Diensephalon, ön beynin (embriyonik prostensephalon) bir bölümüdür ve telensephalon ile orta beyin (embriyonik mezensephalon) arasında yer alır. Talamus, hipotalamus, epitalamus ve subtalamus dahil olmak üzere üçüncü ventrikülün her iki tarafında bulunan yapılardan oluşur.+Diensephalon, embriyojenez sırasında oluşan beynin ana veziküllerinden biridir. Gelişimin üçüncü haftasında, üç ana mikrop katmanından biri olan ektodermden bir nöral tüp oluşturulur. Tüp, gelişimin üçüncü haftasında üç ana vezikülü oluşturur: prosencephalon, mezensephalon ve rhombencephalon. Prosencephalon yavaş yavaş telensephalon ve diensephalon olarak ikiye ayrılır.+Diensephalon aşağıdaki yapılardan oluşur:1) Talamus,
DiGeorge sendromu, 22q11 deletion içeren sendromlar grubunun bir fenotipidir. Olguların bir bölümü kalıtsaldır, otosomal dominant yolla aktarılır.Teratojenlerin ve diabetes mellitus'un neden olduğu mutasyonların da etkisi önemsenmektedir. Gebeliğin 4-7. haftasında beliren 3.-4. faringeal ark kompleksi etkilenmesine bağlı konjenital anomalilerle karakterizedir.DiGeorge sendromuGelişme geriliği ve obezite olabilir. Hipertelorizm belirgindir. Gözlerde başlıcaları kornea ve retina malformasyonları olan patolojilere bağlı görme sorunları ile strabismus saptanır. Göz kapakları kısadır. Kulak kepçeleri aşağıdadır, orta kulak anomalilerine bağlı işitme sorunları olabilir. Künt bir burun altına kısa
dikilgen
Karadeniz yöresinde batıcı ağrılar için kullanılan terim.Örneğin diz ağrısı.
Dilaver Cebeci SİTÂRE
Nerden karşıma çıktın böyle Sitâre? Efsaneler dökülüyor gülüşlerindenKirpiklerin yüreğime batıyor.Telaşlı bir kalabalığın ortasındaAyaküstü konuşuyoruzNedim'in nigehbân nergisleri gibiÜstümüzde bütün nazarlarÇok utanıyorum Sitâre,Dün oturup hesap ettim, Sen doğduğun zaman Ben bir askeri mektebinde talebeymişim.Sen bilmezsin SitâreBurada gündüzler çekip durdugun bir mercan tesbihGeceleriçinde uyuduğum bir siyah buluttu.Her gece yat borusu çalardıYat borusu baştan aşağı hüzün çalardıBir derin uykuya atardım kendimiSiyah benli bir kız düşlerime kaçardıBen de onu alır anamın düşlerine kacardim..... Dilaver Cebeci. Furkan Özdemir' in okuyuşu ayrı bir güzellik katmıştı şiire. Dinleyin derim😊😊

Hekim.Net

Close