HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
757-768
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


Ç

Çene eklemi malformasyoları
Çene eklemi (temporomandibuler eklem; TME) malformasyonlarının büyük bölümü, kondil ve koronoid çıkıntıda saptanan doğumsal nomalilerden oluşur. TME malformasyonlarının saptandığı önemli sendromlar şunlardır:Malformasyon  SendromRamus agenezi Hipomandibular fasiyokraniyal disostozKısa ramus Andersen-Tawil sendromu Auriculocondylar sendrom Hallermann-Streiff sendromuRamus hipoplazisi Hallermann-Streiff sendromu Hipomandibular fasiyokraniyal disostozRamus ve kondil aplazisi Craniofacial microsomia Hallermann-Streiff sendromuKısa ramus + Kondil agenezi + Koronoid hipoplazisi Auriculocondylar sendromKondil agenezi Auriculocondylar sendromKondil malformasyonu Fibrodysplasia ossificansprogressiva 
Çene kemikleri nekrozu (osteonekroz)
Kanserlerdeki kemik metastazlarının kontrolü için kullanılan, drogların (biyofosfonatlar; denosumab) yan etkisiyle ortaya çıkar. Çene kemikleri nekrozu, kanser tedavisi altındaki hastalara yönelik travmalar (diş çekimi, periodontal iritasyonlar, vb) sonrasında görülmektedir. Bu nedenle, onkoterapi öncesi ağız ve diş sorunlarının giderilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Çene-Yüz Ağrıları
Çoğu bir patolojinin dışa yansıma yollarından olan "ağrı", hastanın yaşam niteliğini ve homeostazisini önemli derecede etkileyen yakınmaların başında gelir. Bir bölümü santral sinir sistemi (kafa çiftleri) ile ilgili olan çene-yüz ağrıları arasında "yıldırıcı" etkisiyle öne çıkanlar, hastalarda madde bağımlılığına ve intihara gidebilen sonuçlara yol açabilmektedir.Reader paratrigeminal sendromuTrotter sendromuGodtfredsen sendromu Ramsay Hunt sendromuBogorad sendromuEagle sendromuTrigeminal nevralji (ağrılı tik)Glossofaringeal nevraljiHorton (cluster) başağrılarıAtipik yüz ağrısıOrganik yüz ağrısıTrigeminal nöropati ağrısıDiş ağrısıDil ağrısı (glossodynia)Meige (Brueghel) sendromuAngina pecto
Çene-Yüz Hipoplazileri
Hipoplazi, bir doku ya da organın doğumsal küçüklüğüdür. Konjenital anomalilerin çoğunluğu, çene ve yüz gelişiminin intrauterin dönemdeki evrelerinde 1. ve 2. brankiyal arklardaki genetik programların aksamasının sonucudur. Söz konusu brankiyal arklardan kökenli malformasyonların çene kemiklerini, orbitaları, kulakları, kafatası kemiklerinin bazı bölümlerini etkilediği gözlenir. Çene-yüz anomalilerinin bir bölümü ise, tüm iskelet sisteminin etkilendiği kalıtsal hastalıklarda saptanan bulgular arasında yer alır. Hipoplaziler, klinik tanı açısından oldukça önemlidir. Çene-yüz hipoplazisi içeren sendrom örnekleri:Altçene hipoplazisi saptanan sendromlarAglossia-adactyliaAgnathia-otocephaly (AGOT
Alt ve üst çene kemiklerinin birbirlerine ve kafa kaidesine göre konumunu ilgilendiren bozukluklarda, eğer hastanın büyümesi bitmişse, bu bozuklukların düzeltilmesi için çene ameliyatları gerekebilir.#dişteli #çeneameliyatı #çenecerrahisi #ortodonti #eskişehir


C

+Cerebellum (Latince "küçük beyin"), tüm omurgalıların arka beyinlerinin önemli bir özelliğidir. İnsanlarda beyincik motor kontrolde önemli bir rol oynar. Ayrıca, dikkat ve dil gibi bazı bilişsel işlevlerin yanı sıra korku ve zevk tepkilerini düzenleme gibi duygusal kontrolle de ilgili olabilir, ancak hareketle ilgili işlevleri en sağlam şekilde oluşturulmuş işlevlerdir. İnsan cerebellumu hareketi başlatmaz, ancak koordinasyona, hassasiyete ve doğru zamanlamaya katkıda bulunur: omuriliğin duyusal sistemlerinden ve beynin diğer bölümlerinden girdi alır ve bu girdileri ince ayar için motor aktivitesine entegre eder. +Cerebellar hasar, insanlarda ince hareket, denge, duruş ve motor öğrenmede bo
Cernea belirtisi
Altçene tümörlerinde son azı dişinin distale doğru yer değiştirmesi bulgusu
Cernea belirtisi
Altçene tümörlerinde son azı dişinin distale doğru yer değiştirmesi bulgusu
Cerrahi Mesh (Yama)Cerrahi Mesh – Yama; fıtık onarımlarında zayıf dokuları sağlamlaştırmak için kullanılan tabaka şeklindeki tıbbi materyallerdir. Günümüzde kullanılan cerrahi meshler, sentetik, hastanın kendi dokusu, başka bir insan (kadavradan) ya da hayvan dokusundan üretilir.Emilmeyen (nonabsorbable) meshler vücutta süresiz olarak kalır ve kalıcı bir implant olarak kabul edilir. Fıtıklarda kalıcı takviye sağlamak için kullanılır. Emilebilir yamalar zamanla parçalanır ve mukavemetlerini kaybederler. Bu yüzden uzun vadeli takviye sağlamak amacı güdülmemiştir. Doku iyileşene kadar  dokuya sağlamlık kazandırması amaçlanmıştır. Günümüzde en çok kullanılan yamalar, fıtık onarımlarında kullanıl


Ç

Çerubizm (cherubism)
Çerubizm, her iki çenenin arka bölümlerine ve genellikle simetrik olarak 1-4 yaşlar arasında başlayan ve  puberteyle birlikte gerileyen, üstçenede oluşan dev hücreli lezyonların neden olduğu ekspansiyona bağlı deformasyonlarının saptandığı (melek yüzü görünümü), gingival hiperplazi, maloklüzyon ve azı dişlerinin eksikliği izlenen, submandibuler lenfadenopati görülebilen, SH3BP2 genindeki mutasyona bağlı otosomal dominant geçiş gösteren kalıtsal gelişim bozukluğu
İşte gidiyorum çeşmi siyahımÖnümüze dağlar sıralansa daSermayem derdimdir servetim ahımKarardıkça bahtım karalansa daHaydi dolaşalım yüce dağlardaDost beni bıraktı ah ile zardaÖtmek istiyorum viran bağlardaAyağıma cennet kiralansa daBağladım canımı zülfün telineSen beni bıraktın elin dilineGüldün Mahzuni'nin berbat halineMervan'ın elinde parelense de
Çevre Kirliliği
Çevre Bakanlığı’nın 21. yüzyılın ilk yıllarındaki verilerine göre;Kanalizasyon sularının %98.67’si, endüstriyel atıkların %78’i arıtılmadan ırmaklara, göllere ve denizlere akıtılıyor.Ülkemizde 3215 belediye var, bunların yalnızca 43’ü arıtma yapabiliyor.Endüstri kuruluşlarının %81’i arıtmasız. Kalan %19’un ise %84’ü kamu sektöründe.Organize sanayi bölgelerinin %86’sı arıtmasız.Turistik tesislerin %81’inde arıtma sistemi yok.Yılda 930 milyon metreküp organik zehir ve ağır metal tuzları içeren endüstri kökenli atık su üretiliyor; bunların %22’si arıtılıyor, %78’i doğrudan ırmaklara, göllere ve denizlere... Onbeş yıl sonra bir şey değişti mi?Çoğu hastalığın tek nedeni yoktur; ayrıca hastalık sü

Hekim.Net

Close