HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
289-300
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


E

Epithalamus
Epitalamus, diensefalonun (dorsal) arka bölümüdür. Diensefalon, talamus, hipotalamus ve hipofiz bezini de içeren ön beynin bir parçasıdır.  Epitalamus, habenüler çekirdekleri ve bunların birbirine bağlanan liflerini, habenüler komissürü, stria medullaris'i ve epifiz bezini içerir.Epitalamusun işlevi, limbik sistemi beynin diğer bölümlerine bağlamaktır. Epitalamus ayrıca limbik ön beyinden limbik orta beyin yapılarına bilgi taşımaktan sorumlu olan dorsal diensefalik iletim sistemi için bir bağlantı noktası görevi görür. Bileşenlerinin bazı işlevleri arasında melatonin salgılanması ve hipofiz bezinden hormonların salgılanması (epifiz bezi sirkadiyen ritimler tarafından), motor yolların ve duyg
Resmi olarak Human gammaherpesvirus 4 olarak adlandırılan Epstein – Barr virüsü (EBV), herpes ailesindeki bilinen dokuz insan herpesvirüs tipinden biridir ve insanlarda en yaygın virüslerden biridir.En iyi enfeksiyöz mononükleozun ("mono" veya "glandüler ateş"😉nedeni olarak bilinir. Ayrıca, çeşitli habis olmayan, premalign ve habis Epstein-Barr virüsü ile ilişkili Burkitt lenfoma, hemofagositik lenfohistiyositoz ve Hodgkin lenfoma gibi lenfoproliferatif hastalıklar; mide kanseri ve nazofaringeal karsinoma gibi lenfoid olmayan habislikler; ve tüylü lökoplaki ve merkezi sinir sistemi lenfomaları gibi insan immün yetmezlik virüsü ile ilişkili durumlar. Virüs ayrıca Alice Harikalar Diyarında se
Erdheim-Chester hastalığı
Erdheim-Chester hastalığı (ECD), histiyositler veya doku makrofajları olarak adlandırılan belirli bir beyaz kan hücresi türünün anormal çoğalması ile karakterize nadir bir hastalıktır (teknik olarak, bu hastalığa Langerhans hücresi dışı histiyositoz adı verilir). 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından histiyositik neoplazm ilan edilmiştir. Başlangıç tipik olarak orta yaştadır. Hastalık, lipid yüklü makrofajların, çok çekirdekli dev hücrelerin infiltrasyonunu, kemik iliğinde lenfositlerin ve histiyositlerin enflamatuar infiltrasyonunu ve uzun kemiklerin genelleşmiş sklerozunu içerir. Belirti ve bulgular;Uzun kemik tutulumu EÇG hastalarında neredeyse evrenseldir ve doğası gereği bilateral
Deride tek veya yaygın olarak kızarıklık ve kızartı.
Erken Alzheimer belirtileri
    
Yeme veya içme esnasında ya da sonrasında; mideye geçen havanın ağız yoluyla sesli olarak dışarı çıkarılması. Geğirme.
İlk olarak 1982'de izole edilen Shiga toksin üreten Escherichia coli O157: H7, insanlarda ishal, hemorajik kolit ve hemolitik-üremik sendroma (HUS) neden olan önemli bir gıda ve su kaynaklı patojen haline geldi. Bir enterohemorajik bakteri suşu olan E. coli O157: H7, beslenme sistemini enfekte eder ve hemorajik diyare ile birlikte karın kramplarına neden olur. İletim E. coli O157: H7 kirlenmiş, az pişmiş sıvılar ve gıdaların tüketimini takiben dışkı-ağız yoluyla gerçekleşir. Alternatif olarak, E. coli 0157: H7, kişiden kişiye dışkı yoluyla bulaşabilir ve enfeksiyonların tahmini% 11'ini oluşturur. Shiga toksinlerinin üretimi, HÜS gelişimine katkıda bulunan önemli bir faktördür. Enterohemoraji
Eskiden Çok Eskidendi..
Eskiden Çok Eskidendi..Gençlere eski Türkiye’yi anlatıp anlatıp duruyoruz.Belki çok varlıklı değildik...Ayakkabılarımız yamalıydı...Pantolonumu annem diker,kazağımı annem örerdi.Mutluyduk...Korkmazdık...Okulumuz öğretmenimiz güzeldi...Andımızı okurduk. Fabrikalarımız bizimdi. Yollarımız bizimdi. Köprülerimiz de...En çok müslüman yoktu. Herkes müslümandı.Herkes cennetlik...Bol bol kar yağardı. Gaz yoktu. Tek odada kömür sobası. Ama hiç üşümezdik.Bir roman yazsan sığmaz buralara.Kopya yoktu.Herkes kendi alınteri ile gelirdi biryerlere. Din konuşulmaz, herkes ibadetini yapardı... Demokrasi vardı.TRT bizimdi. Dinlerdik Yurttan sesler. Neşet Ertaş. Bedia Akartürk. Aşık Veysel. Radyo tiyatrosu din
ESKİDEN KAR YAĞARDI ADAM BOYU..Kar sendin..Kar bendim..Kar bizdik.Eskiden , Kar yağardı..Henüz ayrılmamıştık..Henüz bölünmemiştik..Aynı mahalledeydik..Zengini..Fakiri..Esnafı..Yoksulu bir arada.. Birliktik..Omuz omuza sımsıcak yaşardık ve Kar yağardı bembeyaz..Lapa lapa..Henüz bölünmemiştik..Henüz ayrılmamıştık..Henüz icat olmamıştı Kooperatifler..Siteler..Dubleksler..  Tripleksler....Olmaz olası Kartonpiyerler..Gariban sıkışınca kime gidebileceğini bilirdi..Zengin kimi gözeteceğini bilirdi..Esnafla Memur gül gibi geçinip giderdi..Ve kar yağardı bembeyaz lapa lapa..Henüz ayrılmamıştık..Henüz bölünmemiştik…Fakir Zengini hırsızlıkla,Zengin Fakiri Tembellikle suçlamazdı..Çünkü Kar yağardı lapa
Etki mekanizmalarına göre antimikrobiyal ilaçlar
   
Ewing sarkomu
   
Endülüs’te yetişen tıp alimi Zehravi kimdir? Zehravi kimdir kısaca… Zehravi biyografi… Zehravi kısaca hayatı…İsmi, Halef bin Abbas ez-Zehravi olup, künyesi Ebü’l-Kasım’dır. Zehravi, 930-1013 seneleri arasında yaşamıştır. Kurtuba yakınlarındaki Ez-Zehra’da doğduğu için Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebü’l-Kasis, Bukasis ve Al-Zahravivs olarak bilinir. Zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesinde öğrenim gördü.Özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında derinleşerek söz sahibi oldu. Endülüs Emevi halifelerinden III. Abdurrahman ile sonra yerine geçen II. Hakem devrinde saray doktoru olarak çalıştı. Müslüman cerrahların babası olarak kabul ed

Hekim.Net

Close