·   · 70 Giriş

Anazarka

Daha yaygın ve seröz boşluklarda içeren ödeme "anazarka" denir. Kalp yetmezliğinde, nefrotik sendromda ve karaciğer sirozunda anazarka görülür.

storage.php?o=bx_glossary_files&f=gzxeg7rzxy9hwrzdr3sggevmntshgxgk.jpeg

3 0 0 0 0 0
  • 608
  • +

Hekim.Net

Close