Uzm. Dr. Funda Orakdöğen-Dahiliye-İç Hastalıkları-istanbul

 • 1346

Diyabet ,Hipertansiyon, Yağlı Karaciğer, İnsulin Direnci ve Metabolik Sendrom, Kardiovasküler Risk Faktörlerinin Yönetimi ,Tiroid Hastalıkları , Geriatrik Hastalıklar ,Beslenme Sorunları ,Malnütrisyon ,Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları ,Sağlıklı Yaşam Koçluğu 

Profil Fotoğrafları
3E52B197-BA8F-46C9-A179-296297C9462E


storage.php?o=bx_posts_photos&f=hn5emgzufxym5wyhqqrbtwezkuuvpphk.jpg

Hashimoto tiroiditi  

Hashimoto tiroiditi  vücudun tiroid antijenlerine karşı antikor üretimiyle ortaya çıkan ve tiroid üretiminde engellemelere neden olan bir hastalıktır.Yani vücudumuzu mikroplardan korumak için çalışan immün sistemin , vücudun   tiroid  hücrelerine

saldırdığı bir bağışıklık sistemi hastalığıdır.  Bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına karşı savaş açtığı bu tip hastalıklara otoimmun hastalıklar denir.Nedeni tam olarak bilinmemektedir. 1912 yılında Japon bilim adamı Akira Hashimoto

tarafından tanımlandığı için bu ad verilmiştir.  Hashimoto tipi tiroid bezi iltihabı en fazla  tiroid bezi yetmezliği (hipotiroidi)  yapan  hastalıktır. Diğer bir deyimle tiroid bezi yetmezliğinin en önemli nedeni Hashimoto tipi tiroid bezi iltihabıdır. Vücudumuz tiroid

bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroid bezine bağlanarak tiroid hücrelerini harap ederler. Bu arada tiroid bezinde birçok iltihap hücresi birikir. İltihap sonucu tiroid hücreleri  tahrip olarak

azalınca da bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz ve sonunda tiroid hormon yetmezliği ortaya çıkar. Bu hastalarda  yıllar içinde tiroid bezi gittikçe küçülür. Ailesel özellik gösterir( CTLA4 gen polimorfizmi ile) . Bu nedenle Hashimoto tiroiditi varsa

ailenin diğer üyelerinde de tiroid tetkikleri yapılmalıdır. Sıklık: Toplumun % 2’sinde bulunur.. Tüm yaşlarda ortaya çıkarsa da 30-50 yaş arasında sıktır. Ergenlik çağındaki kızlarda sıklığı % 0.8-1.6’dır. Hashimoto hastalarının  % 95’i kadındır.

Hastalığın erken dönemlerinde genellikle bir şikayet olmaz ve check-up tetkikleri veya rutin sağlık taramalarında tesadüfen tespit edilir.  Bazı hastalarda küçük bir guatr ve anti-TPO antikor yüksekliği vardır. Bazen de tiroid bezi yetmezliği (tiroid

hormon yetmezliği-hipotiroidi) ile doktora başvururlar.

Tiroid Yetmezliğinde ( Hipotiroidi) Görülen Yakınmalar:

 Orta derecede kilo alımı (5-7 kg),

 Soğuğa karşı hassasiyet artışı,

 Kolayca yorulma,yavaşlamış hareketler

 Düzensiz ve ağır adet dönemleri,

 Genç kadınlarda hamile kalmada zorlanma,

 Cinsel isteksizlik,

 Memeden süt gelme,

 Kuru cilt ve kabarık yüz,

 Saç kaybı ve kaş incelmesi,

 Ses kısıklığı,

 Depresyon,unutkanlık

 Uyku apnesi ve gün içinde uyuklama,

 Kabızlık,

 Yavaş kalp atışları,

 Kolesterol seviyesinde artışıdır.

Yaş ilerledikçe Hashimoto’lu hastalarda hipotiroidi (tiroid bezi yetmezliği) sıklığı artar. Hashimoto’lu hastalarda lastik sertliğinde bir guatr vardır. Çok nadiren tiroid bezi sert olabilir. Tiroid bezinde ağrı veya hassasiyet yoktur Hashimoto tiroiditi olan hastalarda

diğer otoimmün hastalıklar sıklıkla birlikte olur.

Hangi Hastalıklarla Birlikte Görülebilir?

Graves hastalığı ,

Tip 1 şeker hastalığı ,

Addison hastalığı (böbreküstü bezi –kortizol yetmezliği) ,

Testis ve yumurtalık iltihabı ,

Paratiroid hormon azlığı ,

Hipofiz bezi iltihabı ,

B12 vitamin eksikliğine bağlı kansızlık ,

Vitiligo (ciltte beyaz alanlar olması) ,

Romatoit Artrit (küçük eklem iltihabı) ,

Trombosit isimli kan hücre azlığı ,

Myastenia gravis (kaslarda ağrı ve güçsüzlük yapan bir kas hastalığı).

Tanı Nasıl Konur?

Hashimoto hastalığının tanısı :

storage.php?o=bx_posts_photos&f=kuv44hbhf3inlr4wuk2ukuqjiqshjxzq.jpg

-Muayene :Hashimoto’lu hastalarda lastik sertliğinde bir guatr vardır. Çok nadiren tiroid bezi sert olabilir. storage.php?o=bx_posts_photos&f=rjpwjlx2inqgs6exvnugupvrlbzvzln5.jpg-Tiroid hormon testleri :Kanda serbest T3 ve serbest T4 hormonlarında düşme (ancak hastalık seyrinin bazı dönemlerinde tiroid hormonlarında geçici artışlar saptanabilir), TSH (tiroid bezinin çalışmasını sağlayan hormon) hormonunda yükselme ve tiroid 

dokusuna karşı antikolar (anti-TPO ve anti-TG) saptanır. Anti-TPO antikorlar hastaların % 95’inde ve anti-Tiroglobulin  antikorlar  % 60’ında yüksek olarak bulunur.  Erken dönemde serbestT3 ve serbest T4 değerlerinde değişiklik olmadan TSH normal 

değerlerin üzerinde olabilir.

-Tiroid bezi ultrasonu :Ultrasonda hastalığın erken aşamalarında tiroid normal boyutta ya da biraz büyük, normale oranla hipoekoik olarak izlenir. Subkapsüler bölgelerde koni şeklinde hipoekoik alanlar en erken gri skala bulguları 

arasındadır. Parankimde ekojen septalarla birbirinde ayrılan nodülarite (lenfositer infiltrasyona bağlı psödonodüller) ve bez konturlarında düzensizliklerden oluşan görünüm tipiktir. Geç dönemde bez atrofik, hipoekoik ve düzensiz konturludur. Doppler  

US’da  erken aşamada, enflamasyonun bulunduğu alanlarda belirgin artmış, lenfosit infiltrasyon alanlarında ise vasküler görünümden oluşan yamasal, heterojen vasküler dağılım görülür. Geç dönemde ise bez hipovaskülerdir .

 storage.php?o=bx_posts_photos&f=ckpfyanwqzxyhakjcsblgsq3qyadvfhw.jpg

Nasıl Tedavi Edilir ?

Tedavide tiroid dokusundaki tahribatı önlemeye yönelik bir uygulama günümüzde yoktur. Amaç tiroid hormonu vererek , bunun eksikliğine bağlı bulguları ortadan kaldırmaktır. Ancak bu basitçe hergün bir tablet hormon ilacı almak şeklinde olmayıp,

her hastanın yaşına aktivitesine kilosuna ve hormon değerleri ile eşlik eden diğer hastalıklarına göre belli periyodlarda takip ve tetkik ile ayarlama yapılmasını gerektiren bir süreçtir. Kontrolsüz hormon kullanımı yetersiz tedaviye neden 

olabileceği gibi fazla miktarda alınması hipertiroidi dediğimiz ciddi bir hastalığa yol açabilir.Yaşlı hastalarda veya koroner kalp hastalığı olanlarda tedaviye çok düşük dozlarda başlanır ve 4-6 haftalık aralıklarla artırılır. Kadınların çoğunda gebelik süresince

dozda % 25-50 oranında bir artış gerekir. Tiroid hormon ilacının ( levotiroksin ) aç karna içilmesi gerekir. Aç karna alınan ilacın emilimi daha iyi olur. Özellikle kalsiyum, demir ve mide ilaçları tiroid ilacının emilimini bozar. Tiroid hastalığı olan ve gebe  

kalmayı düşünen kadınlar doktoruna mutlaka ilaç dozunu danışmalıdır. Gebe kalınca da tiroid ilaçları alınacaktır. Çocuğa zararı yoktur. Alınmaması durumu bebeği olumsuz etkiler.Tiroid ilacı alınmazsa, düşük riski artar. Doğum sonrası da kontroller  

yapılmalıdır.Emzirme sürencinde tiroid hormon ihtiyacı devam ediyorsa mutlaka alınmaya devam edilmelidir.Bilinen tiroid hastalığı olmayan ama gebelik planlayan tüm kadınların tiroid hormon değerlerini kontrol ettirmesi uygun olur.

Eğer annede hashimoto tiroiditi varsa gebelik öncesi hormon değerleri normal olsa bile  gebelikte artan tiroid hormon ihtiyacı nedeni ile levotiroksin kullanması gerekebilir.


 

storage.php?o=bx_posts_photos&f=hn5emgzufxym5wyhqqrbtwezkuuvpphk.jpg


storage.php?o=bx_posts_photos&f=lmzmgvmfelurtgspivl9ha9qb4h5ubyq.jpg

Osteoporoz (Kemik Erimesi )Nedir?

Kemiklerimizin sertliklerinin azalıp ,kalitelerinin bozulmaları sonucu daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleridir ve vücudumuzdaki tüm kemikleri etkileyen bir hastalıktır.


Neden önemlidir ?

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır ;yaygın bir hastalıktır .Osteoporoz, ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıyla, günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi.Kemik kaybının sessizce ve giderek ilerlediği osteoporoz hastalığı çoğu kez kırıklar oluşmadan farkına varılmadan ilerlemektedir.Bu nedenle insanlarının çoğunun farkında olmadığı bir hastalıktır.Osteoporoz ile birlikte kırık riski artar.Özellikle 50 yaşın üzerinde kalça, omur ve el bileği kırılma riski kadınlarda % 40, erkeklerde ise % 13 olarak kabul edilmektedir .Kalça kırığı olanların yaklaşık % 20 i ne yazık ki  ilk 1 içinde ölmekte ;% 30 dan fazlası sakat kalmaktadır.

Riskli kişiler kimlerdir ?

 • 45 yaşın altında doğal ya da cerrahi menapoz
 • Uzun süre adetten kesilme
 • Kadın olmak( Osteoporoz riski altındaki nüfusun %80 i kadındır)
 • İleri yaş
 • Ufak tefek yapıda ve beyaz tenli olmak (Beyaz ve asyalı kadınlarda siyahlara göre daha sık rastlanır.)
 • Ailede osteoporotik kırık öyküsü (Özellikle annede kalça kırığı)
 • Daha önce kırık geçirmiş olmak (Ön kol kırığı gibi)
 • İnflamatuar (iltihaplı) eklem hastalığı ya da astım varlığı
 • Kemik yıkımını hızlandıran ilaçların kullanımı (kortizon,guatr ilaçları,sara ilaçları,heparin vb)
 • Kalsiyumdan fakir beslenme, yetersiz D vitamini
 • Sigara içme, alkol kullanımı, fazla kahve tüketimi
 • Düzenli egzersiz yapma alışkanlığının olmayışı
 • Erkeklerde düşük testosteron düzeyi
 • Bunama
 • Kronik böbrek yetmezliği (KBY)
 • Malabsorbsiyona (emilim bozukluğu) neden olacak gastrointestinal sistem sorunları
 • Tirotoksikoz (tiroid hormonunun fazla salgılanması)
 • Hiperparatiroidi (paratiroid hormonunun fazla salgılanması)Osteoporozun belirtileri nelerdir?

 • Osteoporozun en önemli belirtisi kırıklardır .Omur ,kalca ,el bilegi ve diğer kemiklerde görülen (frajilite) kırıklar.
 • Ağrı kırık olmadan nadirdir.Kırıklara bağlı ani ve şiddetli bel ve sırt ağrıları olur .
 • Boy kısalması ve kamburluk (Hastalarda gençliklerindeki boy uzunluğundan 10-15 cm.den fazla kısalmalar oluşabilmektedir)
 • Karın göğüs boşluğunda daralma ve buna bağlı bulgular
 • Vücut imajının bozulmasi
 • Psikolojik sonuçlar
 • Yaşam kalitesinda bozulma


Nasıl teşhis edilir ?

   *Kemik mineral yoğunluk ölçümü (DEXA ) :Kemik dansitometresi adı verilen bu teknik son derece kolay, ekonomik ve hasta için zahmetsizdir. Kaynak olarak dozu düşük X ışını kullanılır ;genellikle omurga ve kalcadan ölçüm  yapar.

   *Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi (QCT) :Yaşlı  hastalarda ve gözlenen dejeneratif değişliklikler ve aort kalsifikasyonu gibi DEXA için handikap oluşturabilecek durumlarda , kemik dışı kalsifikasyonlardan etkilenmemesi nedeni ile tercih edilebilir.Dezavantajları yüksek radyasyon dozu, düşük duyarlılık, yüksek maliyet ve fazla yer kaplamasıdır. 

    Osteoporoz kriteri :Kemik mineral yoğunluğunun genç erişkine göre 2.5 standart sapma ya da daha düşük olmasıdır (T skoru -2.5 ya da daha düşük).

   *Radyografi (sırt ve bel flimleri) ile de osteoporoz tanısı konulabilir.storage.php?o=bx_posts_photos&f=z9tvzyknx7ni6nsxybxkanhtzxufz3hh.jpg

   *Kan ve idrar tahlilleri (kemik erimesine neden olan başka bir hastalığı teşhis etmek ;kemik  erimesinin hızı hakkında bilgi edinmek ;tedavinin etkinligini kısa sürede değerlendirmek için yapılır ) 

          

                

Kimler kemik yoğunluğu yaptırmalı ?

  65 yaş ve üstü tüm kadınlar

  Bir veya daha fazla risk faktörü olan tüm menapoz sonrası kadınlar

  Kırığı olan menapoz sonrası kadınlar

  Osteoporoz tedavisi planlananlar

  Kadınlık hormon yetmezliği olanlar

  Omurlarında şekil bozukluğu olanlar

  Uzun sure kortizon verilmesi düşünülenler

  Osteoporoz tedavisi takip amacıyla


Osteoporozdan nasıl korunulur?

Osteoporozdan korunma anne rahminden başlar ve yaşam boyu devam eder. Korunma yeterli beslenme, düzenli egzersiz ve kadınlarda yeterli östrojen; erkeklerde ise yeterli testosteron düzeylerinin sağlanmasını kapsar. Çocukluk, adolesan dönem ve genç erişkinlik dönemlerinde güçlü kemikler oluşturulması ileri yaşlarda osteoporoz gelişiminden korunmak için önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite, örneğin yürüyüş, aerobik veya merdiven inme-çıkma, kemik kuvvetini arttırmada önemlidir.

Beslenmenin en önemli iki noktasını kalsiyum ve D vitamini alımı oluşturur. 

Yeterli kalsiyum alımı

Yaş                   Miktar

7-9                    700 mg

10-12 (kız)        900 mg

10-12 (erkek)    1200-1400 mg

13-16                1200-1400 mg

17-18                1200 mg

19-49                1000 mg

50+                   1000-1500 mg

BESİN KALSİYUM (mg)

Yoğurt (1kap) 450 mg

Süt (1 su bardağı) 300 mg

Ayran (1 su bardağı) 285 mgstorage.php?o=bx_posts_photos&f=zpvvxjpqahsphri3ezfpqehhst7bgrlg.jpg

Beyaz peynir (bir dilim) 115 mg

Kaşar peynir (bir dilim) 210 mg

Dondurma (1/2 kap) 120 mg

Sardalya balığı (1 porsiyon) 324 mg

Somon balığı (1 porsiyon) 203 mg

Badem (12 adet )  62 mg

İleri yaşlarda bir kişinin günlük kalsiyum ihtiyacı 1000-1500 mg. Bunun tamamını besinlerle almak mümkün olmadığı için mutlaka ilaçlarla desteklenmesi gerekir. Kalsiyum kaynağı besinler süt ürünlerinin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler ,bazı balıklar (sardalya ve somon ) ve badem  sayılabilir.. Günlük ihtiyaç için önerilen; 1 bardak süt (300 mg Ca), 1 kase yoğurt (450 mg Ca), 1 dilim peynir (115 mg Ca) ,1 dilim kaşar peynir (210 mg Ca)ve bir tabak yeşil yapraklı sebzedir(brokoli, kıvırcık lahana, ıspanak ). D vitaminin en önemli kaynağı ise güneştir. Günde 15 dakika güneş ışığına maruz kalma vücudun yeterli D vitamini oluşturma ve depolaması için yeterlidir. Deri tarafından D vitamini yapımı yaşla birlikte azalır.Bu nedenle D vitamini (400–1000 IU/gün) alımı büyük önem taşır. Ayrıca balık ve balık ürünleri de önemli bir D vitamini kaynağı.

Öte yandan proteinin yetersiz alımı kalça kırıkları için risk oluşturabilir ve kırık olan hastalarda iyileşmenin gecikmesinde rol oynayabilir. Proteinin yetersiz alımı ile kas gücü ve kütlesinde azalma ile düşme ve kırık riskinde artış izlenir. Günlük 1g/kg protein alımı önerilmektedir.

Birde unutulmaması gereken nokta osteoporozdan korunmak için sigara ve alkol tüketiminden  uzak durulmasıdır.


Osteoporoz nasıl tedavi edilir?


 Tüm hastalıklarda olduğu gibi osteoporozda da hastalıktan korunmak öncelikli amaç olmalıdır. Osteoporozun gelişmiş olduğu durumlarda ise erken tedavi başarı şansını yükseltmektedir.
 
Osteoporoz günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Osteoporoz tedavisinin en önemli amacı kırıkların azaltılmasıdır.
Osteoporoz tedavisinde ilaç ve ilaç dışı tedaviler söz konusudur.

İlaç tedavisinde kemik yıkımını azaltan, yapımını arttıran ve özellikle son zamanlarda kemik kalitesi üzerine olumlu etki gösteren ilaçlar üzerinde yoğunlaşılmakta ve araştırmalar bu yönde sürdürülmektedir.Bu amaçla bifosfonatlar, stronsiyum gibi elementler, selektif östrojen reseptör modülatörleri yani SERM`ler, kalsitonin, parathormon, bitkisel kaynaklı östrojen ihtiva eden ilaçlar tercih ediliyor. Tedavide mutlaka kemiğin yapı taşı olan kalsiyumun ve kalsiyumun emilimini artırmak için D vitamininin yer alması gerekli.

 İlaç tedavisinin seçiminde hastanın yaşı, ek yakınma ve hastalıkları, kırığın bulunup bulunmaması ve KMY değeri gibi özelliklerin göz önüne alınması gerekir.

 

 

   

storage.php?o=bx_posts_photos&f=ztkdfnedwiuluwxfyt5e24xwqyywu3se.jpg


Gebelikte Diyabet (Gebelikte Şeker Hastalığı)


Hamilelikteki şeker hastalarının ancak %12 (tip1 DM %4 -tip2 DM %8) inin hamilelik öncesinde de diyabeti mevcuttur ,%88 inde ise hamilelik öncesi şeker hastalığı yoktur gebelikle ortaya çıkar ve biz buna gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti ) deriz.

Gebelik diyabeti ilk defa gebelikte teşhis edilen veya başlayan farklı derecelerde şeker metabolizma bozukluğudur. Hamilelik süreci boyunca devam edip ,doğumla birlikte sona erer.

Tüm gebelikler içinde gebelik diyabeti sıklığı % 3- 5 dir.

Gebelikte, özellikle fetus ve yenidoğan da görülebilecek ciddi sorunların % 1.1-14.3 dan sorumludur. Gebelik diyabeti tanısı koymak çok önemlidir. Çünkü  gebelik diyabetinde gebelik ve doğum da bebek ölümü 2-4 kat artar .


Gebelik Diyabeti Tanısı Nasıl Konulur?


            Açlık 126 nın üstü ,Hba1c 6.5 (3 aylık şeker ortalaması) un üstü ,herhangi bir saat kan şekeri 200 ün üzeri gebe zaten diyabettiktir.Bu hastalara yükleme yapmaya gerek yoktur.

           Diyabet tanısı konulmamış her gebeye , 24-28 hafta arası 50 gr 1saatlik tarama testi yapılır. 1.saat 140 ın altındaki gebelerde sorun yoktur.Eğer 180 ın üzerinde ise gebelik diyabeti tanısı konur. 

           Kan şekeri 140-180 aralığında çıkarsa; 

           2. step olan 100 gr 3 saatlik OGTT (Şeker Yükleme) yapılır:

                                            Açlık 95 mg /dl

                                            1.saat 180 mg/dl

                                            2.saat 155 mg/dl

                                            3.saat 140 mg/dl den en az 2 değerin yüksek olması tanı koydurur.

          Diyabet açısından riskli gebeye ise 24-28 haftada tek basamaklı 75 gr OGTT (Şeker Yükleme) 2 saatlik yapılır:

          Açlık 92 mg/dl

          1.saat 180 mg /dl

          2.saat 153 mg/dl ölçümlerden birisi yüksek ise tanı konur .
Gebelik Diyabeti Tanısı Için Yapılan Seker Yükleme Sakıncalı Mıdır?

Gebelikte diyabet ,teşhis edilmesi ve mutlaka doğru izlenmesi gereken bir hastalıktır.50-75 gr glukoz 2 dilim baklavaya eşdeğer glukoz içermektedir. Gebelerin hemen hepsi gebelik boyunca o kadar, hatta kat kat fazla glukozu günlük yaşantıda almaktadır. Yükleme sırasında bazen gördüğümüz baş dönmesi ve fenalık hissi ise geçicidir. Şu anda 50-75-100 gr glukozun anne ve bebeğe yaptığı olumsuz etki dünyanın hiçbir yayın organında ispatlanmamış ve iddia edilmemiştir


Diyabet Açısından Riskli Gebe Kimler?


 • Daha  önce ölü doğum yapmış , anomalili (özürlü) bebek doğurmuş,     iri bebek (4000 gram üzerinde) doğurmuş; birden fazla sayıda     düşük yapmış olanlar;    
      
 • Daha  önceki gebeliğinde gestasyonel diyabet geçirmiş olanlar;

      
 • Gebelik öncesi kilosu normalden fazla olanlar;

      
 • Yaşı ileri olanlar (35 yaş ve üzeri);

      
 • Ailede özellikle birinci derece akrabalarından birinde diyabet olanlar;

      
 • Tekrarlayan  idrar yolu enfeksiyonu ya da mantar enfeksiyonu olanlar

      
 • Mevcut  gebeliğinde     bebeği     gebelik haftasına göre daha iri olanlar;

      
 • Gebelik esnasında fazla kilo almış olanlar;

      
 • Nedeni açıklanamayan polihidramniyos (amniyos sıvısının artması)     saptananlar;

      
 • Önceki     gebeliğinde bebeği beklenmedik bir şekilde ölenler;

      
 • İdrarda  glikoz çıkışı saptanan ya da diyabet belirtileri gösterenler     (çok yemek yeme ve su içme, bol idrar yapma gibi)     

      
 • Polikistik  over hastalığı olanlar     

      
 •  Gebelik  öncesi ve gebelik sırasında tansiyon yüksekliği olanlar     

      
 • Kortizon  kullanımı olan gebelerde ;

      

   gestasyonel  diyabet mevcut olabilir ya da gebeliğin kalan kısmında gelişebilir.

Kimler Gebelikte Diyabet Olasılığından Korkmaz?


Yaş< 25

Ailede diyabet öyküsü olmayan

Gebelik öncesi kilosu normal olan (Beden kitle indeksi 25 in altı)

Gebelikte kilo alımı normal olan

Kötü gebelik öyküsü olmayan

Anormal glukoz testi olmayan

Açlık kan şekeri normal <95 olan gebelere yükleme yapılmayabilir.


Şeker Hastası Bir Kadın Hamile Kalabilir Mi?


Şeker hastalığına bağlı oluşmuş ileri böbrek ve/veya göz hasarı ,iskemik kalp hastalığı yoksa  tabii ki  hamile kalabilir.Şeker hastalığı gebeliğe engel değildir ama gebe kalmak isteyen bir şeker hastası aylar önceden (en az 3 ay öncesinde) sıkı şeker ve hekim kontrolüne girmelidir.Eğer kan şekerleri yüksek iken gebe kalır ise bebekte anomali (özürlü) riski ile  gebelik ve doğum sorunları artar.Gebe Kalmak İsteyen Şeker Hastalarına Ne Yapalım?•Şeker hapları kesilip insüline geçilir .

•Gebelik öncesi HbA1C<%6 olmalı .

•Beslenme, egzersiz düzenlenmeli, ideal kilo sağlanmalı .

•Retinopati (göz) ve Nefropati (böbrek) takibi yapılır .

•Bebeğe zararlı olabilecek ilaçlar kesilir

•3 ay önceden folik asit başlanmalıdır.


Neden Diyabetik Gebe Sıkı Takip Edilmelidir ?

Şeker hastalığı gebelikte anne ve bebeğin yaşamını tehtit eden bir çok soruna yol açabilir.
- Kandaki yüksek şeker düzeyi bebeğin çok irileşmesine neden olabilir. İri bebeklerde doğum öncesinde ve sırasında daha çok problem ortaya çıkma riski vardır. İri bebeklerde sezaryen gerekme riski daha yüksektir. Ayrıca doğum sırasında omuz takılması, doğum travması, doğum eyleminin uzaması da iri bebeğe ait risklerdir.
- Gebelikten önce diyabetik olan hastalarda yani pregestasyonel (gebelik öncesi) diyabet hastalarında bebekte bazı anomalilerin görülme riski artar. Ancak gebelikte başlayan gestasyonel diyabet (GDM) bebekte anomalilere (özürlülük) neden olmaz veya çok hafif ilgili olabileceği konusunda şüpheli araştırmalar vardır .
- Diyabet olan gebelerde gebelik esnasında preeklampsi (yüksek tansiyon) gelişme riski artmıştır.
- Erken doğum riski artmıştır.
- Ani bebek ölümü meydana gelebilir
- Doğumdan sonra RDS (bebekte akciğer yani solunum) sıkıntısı gelişebilir. Diyabetik anne çocuklarında akciğer gelişimi gecikir.
- Doğumdan sonra bebekte hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) ve bilirubin yüksekliği, polisitemi (bebekte kan hücrelerinin fazlalığı) gelişebilir
- Pregastasyonel (gebelik öncesi) diyabet hastalığı olanlarda plasental fonksiyon yetersizliği ve bunun neticesinde bebekte IUGR (gelişme geriliği) meydana gelebilir.
- Diyabetik gebeliklerde polihidramniosa (bebeğin rahim içinde yaşadığı amnios sıvısının normalden fazla olması) sık rastlanır. Pregestasyonel (gebelik öncesi) diyabette oligohidramnios (amnios sıvısının az olması) da gelişebilir.
- Anne karnında ani fetal (bebek) ölüm meydana gelebilir.
- Preeklampsi, ketoasidoz gibi nedenlerle maternal(anne) mortalite (ölüm) artmıştır.
- Diyabetik gebelerde üriner sistem enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonları, doğum sonrası puerperal enfeksiyonlar ve yara yeri enfeksiyonu riski artmıştır.
- Diyabetik ketoasidoz (diyabet koması) meydana gelebilir. Diyabetik hamilelerde aşırı bulantı kusma, enfeksiyonlar, beta mimetik veya steroid ilaçlar diabetik keteoasidoza zemin hazırlayabilir.


storage.php?o=bx_posts_photos&f=8lyt6pv7c72dzndxtxh47djbrsfuql3n.jpg

GEBELERDE İSTENEN KAN ŞEKERİ DEĞERLERİ

•AKŞ<95 (<92 nin altı tercih edilir)

•1. saat TKŞ<140 (<120 un altı tercih edilir)

•2. saat TKŞ< 120

•HbA1C<%6

GEBELİKTE DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR?

 storage.php?o=bx_posts_photos&f=9fmmhxm9d48az2gntzchakdixj4vdqx2.jpg

Diyabete uygun beslenme çok önemlidir.Gebelik boyunca toplam 10-12 kg aşılmamalıdır.Zayıflatıcı (düşük kalorili) bir diyet önerilmez.Az-sık beslenmeli ve kan şekerini hızlı yükseltecek yiyeceklerden uzak durulmalıdır.Kan şekeri ölçüm cihazı ile günde en az 5 kez kan şekeri takibi yapılmalıdır.Eğer gebe insulin kullanmakta ise sürekli glukoz ölçüm sistemleri ile kan şekerlerini anlık sürekli izlemelidir.


Diyet kan şekerini hızlı yükselten basit şekerler yerine lif miktarı yüksek, kan şekerini daha yavaş yükselten, sağlığı geliştirmede daha etkin kompleks karbonhidratları seçmek faydalı olacaktır. Basit şekerli yiyecekler tüketilmemelidir.

Kompleks karbonhidratlar; tam tahıl taneleri, kepekli pirinç, makarna, bulgur, tam buğday ekmekleri, çavdar, yulaf vb… Basit şekerler ise; çay şekeri, reçel, bal ve marmelat gibi gıdalardır. Diyet programında karbonhidrat kaynaklarını öncelikli olarak ekmek ve ekmek yerine geçenler ile meyve grubu besinler oluşturur. Bu besinler diyette kati suretle olmalı, ancak yenilecek miktar ve zamanlama çok iyi belirlenmelidir.

DİYET VE DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ İLE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALARININ BÜYÜK BİR KISMINDA KAN ŞEKERİ KONTROL ALTINA ALINABİLİR.KAN ŞEKERLERİ YÜKSEK SEYREDEN GEBELEREDE İSE İNSULİN BAŞLANIR.İNSULİN ANNE VE FETUS İÇİN GÜVENLİDİR.İNSULİN; HAMİLELİK ÖNCESİ DİYABETİ OLMAYAN GEBELERDE DOĞUM SONRASI KESİLİR.

storage.php?o=bx_posts_photos&f=crzxbvne7b4gczssgk85fuabai5fbgvq.jpg

HAMİLELİK DİYABETİ GEÇİCİ Mİ ?

Gestasyonel diyabetli annelerde doğum sonrası insülinle tedavi ihtiyacı genellikle ortadan kalksa da yaşamlarının ilerleyen döneminde diyabetes mellitus (yani aşikar şeker hastalığı) olma riskleri artmaktadır.


Bu nedenle lohusalık bittikten sonra  “glisemik durum” yeniden değerlendirilmeli ve 75 gr’lık glukoz yüklemesi yapılmalıdır.

75 gram glukoz yükleme testinin normal çıkması halinde bu test üç yıllık aralarla tekrarlanmalıdır.

Gebeliklerinde GDM tanısı alan hastalar; hayat tarzlarında değişiklik yapmalı, insülin direncini azaltmak için ideal kilolarına inmeli, sigara içmemeli, dengeli beslenmeli ve egzersiz yapmalıdırlar.


DİYABETİK ANNE BEBEĞİNİ EMZİREBİLİR Mİ?

Doğum sonrası kan şekerleri düzeyi doğrudan anneyi etkiler. Anne bebeğini rahatlıkla emzirebilir. Anne diyabetik ise kullandığı şeker düşürücü ilaçların süte geçip geçmediği ve olumsuz bir durum yaratıp yaratmadığı ile  ilgili yeterli veri olmadığı için  tedavi olarak sadece insulin kullanabilir.İnsulin gebeler ve emziren annelerde güvenlidir.

   


Uzm. Dr. Funda Orakdöğen diyabet hastalığının tanısının nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi.
Üyelik
Email-Telefon Onayı Gerekli
Bilgi
Kuruluş Adı:
Uzm. Dr. Funda Orakdöğen-Dahiliye-İç Hastalıkları-istanbul
Doktor Adı:
Funda Orakdöğen
Telefon Numaraları:
+902165771600
Sokak ve bina adresi:
IŞIKLAR CADDESİ 35/A
Mahalle:
KÜÇÜKBAKKALKÖY
Kurum / Kuruluşun Bulunduğu Kent:
İstanbul
Harita
Tıbbi Makaleler
Benim Videolarım

Hekim.Net

Close