Prof. Dr.
Petek Balkanlı
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
Hakkımda
Prof. Dr.
Petek Balkanlı
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

İstanbul Tıp Fakültesi 1994

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı Trakya Üniversitesi 2000

Doçenlik Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanlığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011

Profesörlük Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2021-

Medicana İnternational İstanbul Hospital

2013-2020

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Medikalpark Bahçelievler Hastanesi

Çorlu Reyap Hastanesi

İstanbul Reyap Hastanesi

2000-2012

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Rahim Ağzı Kanserleri

Miyom Tedavisi

Kadın Kanserleri

İdrar Kaçırma ve Sarkmalar

Çikolata kisti

Laparoskopik Cerrahi

Gebelik ve Doğum

Jinekolojik Cerrahi

+905517134343
Medicana Beylikdüzü Hastanesi
Büyükşehir, Beylikdüzü Cd. No:3, 34520 Beylikdüzü İstanbul
Sosyal Medya Hesapları
Harita

Gebelikte büyüyen rahmin idrar kesesine bası oluşturması, artmış serum hacmi, gevşeyen idrar yolları nedenleri ile gebelik döneminde geçici idrar kaçırmalar söz konusu olabilmektedir. Gebelik süreci bitiminde idrar yapma normal seviyesine dönecektir 🌸 

#medicana #medicanabeylikduzu

GEBELİK VE COVİD 19 HAKKINDA KISA SPOT BİLGİLER;

 • Gebelerde genel populasyona göre artmış bir duyarlılık bildirilmemiştir. Ancak gebelerin hastalıklara karşı gebe olmayanlara göre daha duyarlı olmaları, morbidite ve mortalitelerinin daha yüksek olması, benzer virüsler olan SARS-CoV ve MERS-CoV enfeksiyonlarının gebelerde yarattığı yüksek ölüm oranları yüzünden şüpheli ya da enfekte gebelerin yönetiminin bu konuda yetkin bir multidisipliner ekip tarafından yapılmasını gerektirmektedir. Gebelerde kısıtlı sayıda bilgi mevcuttur ve şimdilik yönetim gebe olmayanlar gibidir

 • Bazı gebelerde fetal distres ve erken doğum görülmüştür

 • Anneden bebeğe geçtiğine dair bir kanıt henüz yoktur.

 • Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve kontamine yüzeylerden hastanın eli ile göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaşabilir. Damlacığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bilinmektedir. Belirtisi olmayan bireylerden de bulaş bildirilmiştir.

 • Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes zorluğudur. Ciddi vakalarda, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir

 • Ölüm hızı yaklaşık %2 civarında olup virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.

 • Hastalığın henüz bir aşısı ya da anti-viral bir tedavisi yoktur

 • Gebelerin COVID-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yoktur.

 • İntrauterin enfeksiyona yol açıp doğumsal enfeksiyon oluşturduğuna dair kanıt bulunamamıştır. Ancak vaka sayısı az olduğu için bu konuda kesin bir karar vermek zordur.

 • Hastalığın anne karnından bebeğe geçişinin olmadığına inanılmaktadır. Ancak vaka sayısı az olduğu için bu konuda emin olmak zordur.

 • Bugüne kadarki COVID-19 tanısı alan 32 gebede (yukarıdaki seriler dahil), 7 (%22) vaka şikayet geliştirmeden seyretmiştir. İki vaka (%6) yoğun bakım desteği alırken bunlardan bir tanesi ekstrakorporeal membran oksijenizasyonunda (şu ana kadarki bilgi) olduğu bildirilmiştir. Maternal (gebe) ölüm yoktur.

 • Gebeler riskli yerlere ziyaret ya da seyahat yapmamalıdır. Çin kaynaklı kılavuzlarda gebelerin hastane ve yüksek riskli yerlere ziyaretlerinde maske takmaları gerektiği bildirilmektedir

 • Şu anda virüsün anne sütünde taşınabileceğine dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle emzirmenin iyi bilinen faydalarının, corona virüsün anne sütü ile bulaşabilme potansiyel riskine göre daha ağır bastığı düşünülmektedir.

Tıbbi Makaleler

Hekim.Net

Close