Reyhan Bider

Onaylanmış Üye
  • 1400
Üyelik
Öğrenci
Bilgi
Ad Soyad:
Reyhan Bider
Tibbi Kariyeriniz:
Öğrenci
Uzmanlık Alanı:
Öğrenci
Tıp Fakülteniz:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mezuniyet Yılınız:
2025
Çalıştığınız/Okuduğunuz Kent:
Diyarbakır
Arkadaş sayısı:
Takipçi sayısı:
bir blog ekledi 

2019 yılında aralık ayında ortaya bazı pnömoni vakalarının etkenlerinin tanınmaması sonucu araştırmaların yapıldığı bu aşamada hızla yayıldığı tespit edilen ve mikroskopik görüntüsündeki taçtan dolayı coronavirüs olarak adlandırılan şiddetli pnömoni etkeni olarak hayatımıza girdi. Bulaşıcılığı oldukça hızlıdır. Damlacık ve temas yoluyla bulaşabilmesi bulaş hızında etkili olmuştur. Akciğerde bulunan ACE2 reseptörüne bağlanıp hücre içine penetre olur ve çoğalır. Akciğer hücrelerine(pnömosit) verdiği zararı tomografide nasıl göründüğüne bakalım

  1. Viral etkenlerin neden olduğu tipik buzlu cam görünümü.
  2. Konsolidasyonlar genellikle periferaldir.
  3. Vasküler genişleme olarak sayabiliriz.

Buzlu Cam Görünümü

-Görülen en yaygın radyolojik bulgudur. Tek taraflı veya bilateral olabilir, genelde bilateraldir. Pulmoner ödem ve hyalin membran oluşumuna bağlı olarak görülür.

Septal kalınlaşmalar ile görülebilir.

Konsolidasyonlar

-Çok odaklı ve düzensizdir. Subplevral bölgelere dağılmış segmental konsolidasyon veya bronkovasküler demetler boyunca görülür. Alveollerde hücresel fibromiksoid eksüda birikimi konsolidasyonlara neden olur. Semptomların başlangıcından daha sonraları çekilen BT’lerde daha sık olarak konsolidasyon görülür.koronavirüsün neden olduğu pnömoninin akciğerde oluşturduğu hasarın tomografi görüntüsüCovid-19 Akciğer Tomografi

Vasküler Genişleme

-Lezyon içinde veya hemen komşuluğunda damarda genişleme sık bir bulgudur.(% 73)  Kapiller duvarının şişme ve hasarı ile karakterize akut inflamatuar bir süreci gösterir. 


-cov

değişen bir profil resmi 

Hekim.Net

Close