HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
169-180
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Akciğer kanseri: Serolojik markerler
HormonlarSerum proteinleriAdrenokortikotropik hormon (ACTH) Melanosit-stimulan hormon (MSH) Human koryonik gonadotropin (hCG) Human plasental laktojen (HPL) Human growth hormone (HGH) Paratiroid hormon (PTH) Kalsitonin Antidiüretik hormon (ADH) Prolaktin Bombesin (gastrin-releasing peptide) 5-Hidroksitriptofan (serotonin) Östradiol Hipoglisemik faktör Renin Eritropoietin Glukagonİnsulin Neuron-specific enolase (NSE) ß-Endorfin Gastrin SekretinAlfa fetoprotein (AFP) Karsinoembriyonik antijen (CEA) Plasental alkalin fosfataze (PAP) Histaminaze L-dopa dekarboksilaze Anti-Purkinje hücresi antikorları Antinöronal nükleer antikorlar (ANNA) Ferritin
Akciğer ödemi
Güçlü etkiler akciğer kapilerlerindeki endotel hücrelerini bozarak damar geçirgenliğinin artmasına ve transüdasyona, ileri aşamalarda eksüdasyona neden olur; alveol lümenleri ödem sıvısıyla dolar.  → NedenlerSol kalp yetmezliğiBöbrek yetmezliği  (vücutta sıvı tutulması)Transfüzyonlar (vücutta sıvı tutulması)Hipoproteinemi (nefrotik sendrom; karaciğer patolojileri)Lenf akımının bozulması (kanser invazyonu; radyoterapi)Pnömoniler (özellikle hantavirus infeksiyonu) Mekanik asfiksi (solunum yollarının tıkanmasına bağlı negatif basınç; ası, elle-iple-bağla boğulma, vd) Kafa-Beyin travmasıOpium alkaloidleri (eroin, morfin)Uyarıcılar (kokain, amfetamin, metamfetamin)Barotravma (parsiyel oksijen bas
Akciğer oskültasyon odakları
Solunum Sesleri;Solunan havanın, göğüs duvarı trakea ve boronşlara çarpması ve türbulansı ile oluşturduğu seslerdir. Solunum seslei dinlenirken trakeal sesler, bronşiyal sesler, bronkoveziküler ve veziküler sesler dinlenmelidir. Normal solunum sesinde inspirasyon süresi ekspirasyon süresinden daha uzundur. Veziküler ses için kabaca, 1 inspirasyon sesi uzunluğu 3 ekspirasyon sesi uzunluğuna eşittir. Ayrıca inspirasyon sesleri ekspirasyon seslerinden daha şiddetlidir. trakeal ses trakea hattının, bronşial ses ise bronşların bulunduğu bölgelerin dinlenmesi ile duyulabilirken, vesiküler sesler akciğerlerin büyük bölümünden duyulabilir. plevral boşlukta hava veya sıvı olduğu durumlarda, atelektaz
Akciğer: Benign tümörler
Akciğer: Metastatik tümörler
ÖZGÜN BULGULAR
Akciğer: Nöroendokrin tümörler
Akciğerler: İmmun sistem patolojileri kökenli fibrozis
İnterstisiyel lenfosit infiltrasyonu saptanan patolojilerİdiopatik (primer) olgularDisproteinemiler Poliklonal gammopatiMakroglobulinemiHipogammaglobulinemiPernisiyöz anemi Otoimmun hastalıklar Sjögren sendromuSLERomatoid artrit  İmmun yetmezliklerHIV infeksiyonuGüçlü kombine immun yetmezlik sendromu  İnfeksiyonlar Pneumocystis jirovecii pnömonisiVirüs infeksiyonlarıKronik hepatit (hepatit C)Yatrojen olgularKemik iliği nakliPhenytoin (dilantin)       Vaskülitler ve Granülomatöz lezyonlar Wegener granülomatozisiChurg Strauss granülomatozisiNekrotizan sarkoid granülomatozis
https://open.spotify.com/episode/4TqwBpraO9kSTrdToLMjJ3?si=2hucwYgbRPGVPJ2NUAxDjQKim yeni terleyen bıyığına, sakalına sevdalanmışsaÖlünceye kadar bu daireden dışarıya ayak atamazHafızYaz günleri beni hatırlamıyor.Salgılı bir hayvanla bitişiyorum yaz yaklaşıncayayılıyorum ortasına sevgili tüylerimingeniş uykulardayım, muazzam uykulardayılların zulmünden haberim yokne de sürgün taşralı kızlar korosundangeçiyor hazza yatkın dudaklarıyla gececanımın ilmekleri arasından.Beni artık kimseler arayıp da bulmasınbeyaz harmanilerin göklere açık sofrasındayıktığım saltanatın dizinde inlediğimaşkın en tabanında yattığım anlaşılmasınçünkü ben çok gizli bir yanlışındehşetengiz yeteneğini ölçmek içinyepyeni
Serebral akinetopsia veya hareket körlüğü olarak da bilinen Akinetopsia, bir hastanın sabit nesneleri sorunsuz görebilmesine rağmen görme alanındaki hareketi algılayamadığı nöropsikolojik bir bozukluktur. Çeşitli derecelerde akinetopsia vardır: hareketi bir sinema makarasının kareleri olarak görmekten herhangi bir hareketi ayırt edememeye kadar. Şu anda akinetopsia için etkili bir tedavi veya tedavi yoktur. Belirti ve bulgularAkinetopsia semptom şiddetine ve akinetopsinin hastanın yaşam kalitesini etkilediği miktara bağlı olarak "göze çarpmayan akinetopsia" veya "gros akinetopsia" olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Göze çarpmayan akinetopsiaGöze çarpmayan akinetopsia genellikle hareketi
Yüz, omuzlar, sirt ve gögüsteki yag bezleriyle ilgili kronik bir deri hastaligidir. En çok 14-20 yaslar arasinda görülür ve bu hastaligin tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsizliklara yol açar. Yag bezlerinin kanalinda bir tikaç olusur ve bu tikacin basi sertlesip siyahlasir. Bazen, kanal tikali oldugu halde, bez yag salgilamaya devam eder ve böylece içi yag dolu bir kist olusur. Siyah noktalara tipta komedon adi verilir. 
AKOMODASYON TRİADI
Yakındaki nesnelerin etkin bir şekilde retinada odaklanabilmesi için lenste meydana gelen şekil değişikliğine ve buna bağlı olarak lensin kırıcılık gücünün artmasına lensin akomodasyonu veya uyum yapması adı verilir. Yakından gelen nesnelerden gelen ışık daha yayılarak diğer bir deyişle diverjan gelmektedir, nesneler uzaklaştıkça bu yayılma azalır. Bu nedenle yakındaki nesneleri retina üzerinde odaklamak için daha yüksek bir kırma gücüne ihtiyaç vardır. Yakına bakarken lensin şekil değişikliğinin yanı sıra gözler birbirine yaklaşır ve göz bebekleri küçülür buna uyum triadı veya akomodasyon triadı adı verilir.
Akondroplazi
Akondroplazi, FGFR3 genindeki bozukluklardan kaynaklanan kalıtsal bir cücelik tipidir.Gövde normal büyüklükteyken kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.Otozomal dominat geçişli, değişik derecelerde olmakla birlikte, tüm kemiklerde endokondral kemikleşme bozukluğu görülen kalıtsal bir hastalıktır.Yeni doğanda orantısız cücelik vardır. Gövdenin normal görünümüne rağmen, ekstremiteler (kol ve bacaklar) oldukça kısa, baş ise büyüktür. El ve ayakları künt yapıda olan bu kişiler yavaş yürüdüklerinde salınımlarıyla, hızlı yürüdüklerinde ise sekmeleri ile dikkat çekerler. Normal endokondral kemikleşmede yetersizlik vardır. Membranöz kemikleşmede sorun olmadığı için kafaları

Hekim.Net

Close