HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
769-780
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


S

Streptomisin, aminoglikozid sınıfından bir antibiyotik ilaçtır. Bu sınıftan keşfedilen ilk ilaç olmasının yanı sıra tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ilk antibiyotiktir. Gram pozitif ve gram negatif etkinliği güçlüdür.Streptomisin, Streptomyces griseus isimli aktinomisetten elde edilen bir antibiyotiktir. Aminoglikozit antibiyotikler içerisinde etki spektrumu en dar olan ilaçtır. Rutgers Üniversitesi'nde bir araştırma öğrencisi olan Albert Schatz tarafından 19 Ekim 1943 yılında ilk kez izole edilmiştir. Geleneğe göre başarı öğretmeni Prof. Selman Abraham Waksman'a verilmiş ve Waksman bu başarı sayesinde 1952'da Nobel Ödülü kazanmıştır.Bakteriyel Protein sentezine müdahale ederek çalı
Subakut Lenfositik Tiroidit
Subakut lenfositik tiroidit, bir tiroidit şeklidir. Subakut lenfositik tiroidit her yaşta ortaya çıkabilir ve kadınlarda daha sık görülür. Diğer adları: Sessiz tiroidit veya Ağrısız tiroiditBir subakut lenfositik tiroidit varyantı doğum sonrası ortaya çıkar: doğum sonrası tiroidit. Bu varlıkların her ikisi de Hashimoto tiroiditinin alt tipleri olarak kabul edilebilir ve bir otoimmün temele sahiptir. Anti-tiroid antikorları üçünde de yaygındır ve altta yatan histoloji benzerdir. Bu bozukluk, subakut tiroiditin başka bir formu olan de Quervain tiroiditi ile karıştırılmamalıdır.Belirtiler ve Bulgular:Subakut lenfositik tiroiditte hassas olmayan küçük bir guatr vardır. Bu durum, bir hipertiroidi
SUBDURAL HEMATOMA
It is caused by the rupture of bridging veins.It is usually traumatic in older individuals.Symptoms include headache,drowsiness,focal neurological deficits and sometimes dementia.
Substantia nigra (SN), orta beyinde yer alan ve ödül ve harekette önemli rol oynayan bir bazal gangliyon yapısıdır. Substantia nigra Latince "siyah madde" anlamına gelir ve dopaminerjik nöronlardaki yüksek nöromelanin seviyeleri nedeniyle substantia nigra bölümlerinin komşu alanlardan daha koyu göründüğü gerçeğini yansıtır. Parkinson hastalığı, substantia nigra pars compacta'daki dopaminerjik nöronların kaybı ile karakterizedir.Substantia nigra, beyin bölümlerinde sürekli bir bant olarak görünse de, anatomik çalışmalar aslında çok farklı bağlantılara ve işlevlere sahip iki bölümden oluştuğunu bulmuştur: pars compacta (SNpc) ve pars reticulata (SNpr). Pars compacta esas olarak bazal ganglion
Subthalamus
-Subtalamus veya pretalam, diensefalonun bir parçasıdır.  En belirgin yapısı subtalamik çekirdektir. Subtalamus, telensefalonun bazal bir çekirdeği olan globus pallidus'a bağlanır.-Subtalamus talamusun ventralinde, iç kapsülün medialinde ve hipotalamusun lateralinde bulunur. Birkaç gri madde çekirdeği ve bunlarla ilişkili beyaz madde yapılarının oluşturduğu bir bölgedir, yani: Nöronları glutamat içeren ve globus pallidus ve substantia nigra nöronları üzerinde uyarıcı etkilere sahip olan subtalamik çekirdek Zona incerta, Forel H1 ve H2 alanları arasında yer almaktadır. Talamik retiküler çekirdek ile süreklidir ve prekral korteksten girdi alır. Globus pallidus'u subtalamik çekirdeğe bağlayan l
Suçiçeği, suçiçeği zoster virüsü (VZV) ile ilk enfeksiyonun neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık, nihayetinde kabuk bağlayan küçük, kaşıntılı kabarcıklar oluşturan karakteristik bir deri döküntüsü ile sonuçlanır. Genellikle göğüs, sırt ve yüzde başlar. Daha sonra vücudun geri kalanına yayılır. Diğer semptomlar ateş, yorgunluk ve baş ağrılarını içerebilir. Belirtiler genellikle beş ila yedi gün sürer. Komplikasyonlar bazen zatürre, beyin iltihabı ve bakteriyel deri enfeksiyonlarını içerebilir. Hastalık genellikle yetişkinlerde çocuklara göre daha şiddetlidir. Virüse maruz kaldıktan 10 ila 21 gün sonra semptomlar başlar.Suçiçeği, enfekte bir kişinin öksürüğü ve hapşırmasıyla
Süleymaniye Camii
Süleymaniye CamiiMimar Sinan sadece çok iyi bir mimar değil, aynı zamanda iyi bir şehir plancısı.Süleymaniye’yi Haliç’e bakan yamaca öyle güzel yerleştirmiş ki, hayran olmamak elde değil.📸Fotoğraf: @abdullahshhn
Sümele manastırı, Trabzon
Sümele manastırı, Trabzon
Süt Burger
3 yaşındaki yeğenimi durduran tek araç 😂evet o bir yiyecek değil bir kutsal bir sakinleştirici 😍
Sveti Stefan Kilisesi, Balat
Sveti Stefan Kilisesi, BalatÖnceleri Fener Patrikhanesi’ne bağlı olan Bulgarlar, 18. yüzyıldan itibaren Fener’den bağımsız, kendi dillerinde ayin yapabilecekleri bir kilise kurmak istemişler.1870 tarihli ferman ile Bulgarlar, ilk defa ayrı bir dini cemaat olarak tanınmış, başka bir fermanla Bulgar Eksarhanesi (Papaz Evi) kurulmuş. Önce, bugünkü kilisenin yerinde Sveti Stefan adında ahşap bir kilise yapılmış. Sonra aynı yere yenisini yapmak istemişler.Haliç kıyısında zeminin çürüklüğü nedeniyle demir iskelet yöntemini tercih etmişler, projeyi Ermeni Mimar Aznavur yapmış.1892’de uluslararası bir yarışma açılmış, bir Avusturya firması kazanmış.Demir Kilise, önce firmanın Viyana’daki fabrika bah
SYRINGOMYELIA
Syringomyelia is an ependymal-lined,CSF-filled channel parallel to and connected with the central canal in the spinal cord. About 90% of cases are associated with Arnold-Chiari type 2; the remaining 10% are posttraumatic or associated with intraspinal tumors.

Hekim.Net

Close