HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
577-588
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


M

Miyalji (kas ağrısı ve kas ağrısı olarak da adlandırılır) birçok hastalıkla birlikte gelir.  Akut miyaljinin en yaygın nedeni, bir kasın veya kas grubunun aşırı kullanımıdır;  bir başka olası neden, özellikle travma olmadığında viral enfeksiyondur.  Uzun süreli miyaljiye metabolik miyopati, bazı beslenme eksiklikleri ve kronik yorgunluk sendromu neden olabilir.Nedenleri :Miyaljinin en yaygın nedenleri aşırı kullanım, yaralanma veya zorlamadır. Bununla birlikte, miyalji ayrıca hastalıklardan, ilaçlardan veya bir aşılamaya yanıt olarak da ortaya çıkabilir. Dehidrasyon, egzersiz gibi kapsamlı fiziksel aktivitelerde bulunan kişiler için zaman zaman kas ağrısına da neden olur. Aynı zamanda kalp n


N

N.ulnaris ve N.medianus lezyonu sonucu pençe el
    
Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.
Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos'dan gelir. Narkissos adını narkoza ve bir çiçek familyası olan nergisgillere de vermiştir. Narsisizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta narsisistik kişilik bozukluğu adı verilmektedir.Sigmund Freud narsisizmi "dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi" şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlan
Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos'dan gelir. Narkissos adını narkoza ve bir çiçek familyası olan nergisgillere de vermiştir. Narsisizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta narsisistik kişilik bozukluğu adı verilmektedir.Sigmund Freud narsisizmi "dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi" şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlan
Op.Dr.Nizam KURTDERE Ben, Siğil, Nasır, Lipom tedavisi Şişli İSTANBUL Bu amaçla birçok karışımlar önerilmektedir, ancak bunlarda hangi etken maddenin ne tür bir etki yaratacağı konusunda bilimsel olarak ıspatlanmış bilgiler yoksa fayda yerine zarar verebilirler. Bu yüzden bu tür tedavileri önermiyoruz.
Op.Dr.Nizam KURTDERE Ben, Siğil, Nasır, Lipom tedavisi Şişli İSTANBULNasır, çok erken evrede kronikleşmeden sebep olan faktörler ortadan kaldırılırsa kendiliğinden geçme ihtimali var. Ancak genellikle bu faktörler kalıcıdır, nasır kronikleşir ve birçok tedaviye karşı dirençli hale gelebilir.
Op.Dr.Nizam KURTDERE Ben, siğil, Nasır, Lipom tedavisi Şişli İSTANBUL İlaçla tedavi için asitli solüsyon ve bantlar kullanılabilir, ancak başarılı tedavi oranı düşük,  deri irritasyonu nedeniyle ciddi ağrıya ve bazen iltihaplanmaya sebep olabilir.
Op.Dr.Nizam KURTDERE Ben, Siğil, Nasır, Lipom tedavisi Şişli İSTANBUL Nasırın jiletle alınmaya çalışılması tedaviye yardımcı olmaz, ayrıca jilet steril olmadığından mikrop kapmaya sebep olabilir. Bulaşan mikrobun çeşidine göre ciddi sonuçlar doğuran iltihaplanmalar gelişebilir.
Nefrit ya da nefritis böbreklerde oluşan, glomeruluslar ve tubulleri ya da glomerüller ve tübülleri çevreleyen interstisyel dokuyu kapsayabilen yangıdır.SebepleriNefrit, genellikle enfeksiyonlar veya zehirlenmeler sebebiyle olur, Birçok durumda da vücudun temel organlarını etkileyen otoimmun bozukluklar sebebiyle ortaya çıkar.Piyelonefrit idrar yolları enfeksiyonunun böbreğin pelvis bölgesine sirayet etmesiyle oluşan bir yangıdır. Lupus nefriti, sistemik lupus eritematozusun neden olduğu böbrek iltihabı, bağışıklık sisteminin bir hastalığıdır.Atletik nefrit, ağır egzersizler sonucu oluşur. Ağır eğzersizlerden sonra ve ya march hemoglobinüri'den sonra kırmızı kan hücrelerinin travmayla berabe
Nefron-böbreğin yapısal birimi
Nefron mikroskobik yapısal ve fonksiyonel böbrek birimi . Bir renal korpüskül ve bir renal tübülden oluşur . Böbrek gövdesi, glomerulus adı verilen bir kılcal damar kümesinden ve onu kapsayan bir Bowman kapsülünden oluşur . Renal tübül kapsülden uzanır. Kapsül ve tübül birbirine bağlıdır ve lümenli epitel hücrelerinden oluşur . Sağlıklı bir yetişkinin her böbrekte 1 ila 1,5 milyon nefronu vardır. [1] Kan üç katmandan geçerek filtrelenir : kılcal duvarın endotel hücreleri ,bazal membran ve kapsülün çevreleyen podosit son ayakçıkları . Tübül, tübülün alçalan ve yükselen kısımları arasında uzanan bitişik peritübüler kılcal damarlara sahiptir. Kapsülden gelen sıvı tübülün içine akarken, tübülü k
Nefrektomi, böbrek kanseri de dahil olmak üzere bir dizi böbrek hastalığını tedavi etmek için yapılan bir böbreğin ameliyatla alınmasıdır.  Ayrıca, böbrek nakli prosedürünün bir parçası olduğunda, normal sağlıklı bir böbreği, yaşayan veya ölmüş bir donörden çıkarmak için yapılır. [1]Radikal nefrektomi öncesi ve sonrası● Tarih Kaydedilen ilk nefrektomi 1861'de Wisconsin'de Erastus Bradley Wolcott tarafından yapıldı. [2]  Hasta büyük bir tümörden muzdaripti ve operasyon başlangıçta başarılıydı, ancak hasta on beş gün sonra öldü. [3] [4]  İlk planlanan nefrektomi 2 Ağustos 1869'da Heidelberg'de Alman cerrah Gustav Simon tarafından yapıldı. [5] [6]  Simon operasyonu önceden hayvan deneylerinde u

Hekim.Net

Close