HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
553-564
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


M

Mikroorganizmanın üremesini engelleyen en düşük antibiyotik konsantrasyonu. 
Michelangelo'nun evi
Tarihi korumanın bir insanlık meselesi olduğunu mutlaka anlatmalıyız. Onu korumanın, yaşatmanın ve kültürel mirasa sahip çıkmanın resmi: Rönesans döneminin dehası ressam, heykeltıraş, mimar ve şair, Michelangelo'nun 6 Mart 1475'te Arezzo yakınlarında Caprese’de (İtalya) doğduğu ev. Dile kolay 500 yıldan fazla olmuş..
Migren
Migren, orta ila şiddetli tekrarlayan baş ağrıları ile karakterize birincil bir baş ağrısı bozukluğudur. Tipik olarak, bölümler başın yarısını etkiler, nabız atar ve birkaç saatten 3 güne kadar sürer. İlişkili semptomlar mide bulantısı, kusma ve ışığa, sese veya kokuya duyarlılığı içerebilir. Ağrı genellikle fiziksel aktivite ile daha da kötüleşir, ancak düzenli egzersizin profilaktik etkileri olabilir. Etkilenen insanların üçte birinin aurası vardır: tipik olarak baş ağrısının yakında ortaya çıkacağına işaret eden kısa süreli görme bozukluğu. Bazen aura, onu takip eden çok az baş ağrısı ile veya hiç baş ağrısı olmadan ortaya çıkabilir. Migrenin çevresel ve genetik faktörlerin bir karışımına
migren
Geçmişten Migren ve Gıda intoleransı ilişkisi1930 yılı gibi eski bir tarihte migren ve gıda alerjisi arasında bir bağlantı kurulmuştur. 55 migren hastası üzerinde yapılan bir çalışmada alerjenik gıdaların önlenmesi ve destekleyici bakım sonucu hastalardan 29'u ( yaklaşık %52,7'si ) semptomlarında tamamen veya neredeyse tamamen iyileşme ile sonuçlanmıştır.Ve geri kalanlardan 21'i (yaklaşık %38'i) kısmi iyileşme gördüğünü bildirmiştir.
Mikrobiyal dental plak ve pelikıl
Tüm diş eti hastalıklarının ana başlangıç noktası mikrobiyal dental plaktır. Yemek yedikten yaklaşık 20 dakika sonra oluşan 'pelikıl' adını verdiğimiz bakteri içermeyen organik film tabakası, ağız hijyeninin yeterli miktarda sağlanmaması ile beraber kısa süre içinde ağız ortamında bulunan bakteriler ile beraber mikrobiyal dental plağa dönüşür. Pelikıl asitli ortamda kalsiyumla bağlantıları kopuyor ve S.Mutans bakteriye ideal bi ortam yaratıyor. 1-14 gün içerisinde olgun plak oluşturmaktadır.
Besin maddelerinin dokulara taşınmasını ve hücresel atıkların uzaklaştırılması işlevini görür.
Milli Mücadele'nin tıbbiyeli kahramanları; Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları
TIBBİYELİ HİKMET KİMDİR? Tıbbiyeli Hikmet, 1901 yılında Balıkesir'in Savaştepe bucağında doğmuştur. Posta- Telgraf memurlarından Hakkı Bey'in oğluydu. Hikmet Bey, ilk ve orta tahsilini çeşitli okullarda tamamladıktan sonra İstanbul'da 'Mekteb-i Tıbbıye-i Şahaneye' tıp öğrencisi olarak başladı. Okuldaki ismi Kara Hikmet idi. Hikmet Bey'in okula başladığı bu yıllar I. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllardı. Hikmet Bey, üçüncü sınıf öğreniciyken İngilizler, Tıbbıye-i Şahane'yi karargâh olarak kullanmaya başladı. Fakat cesur ve atak tavırlarıyla tıbbiyelilerin lideri olan Hikmet Bey ve arkadaşları okullarını geri alabilmek ve işgale karşı gelmek için ses getirecek bir eylem planı hazırladılar.14 MART
Mitokondriyal miyopati hastalığının en bilinen belirtisi gözlerde meydana gelmektedir. Göz kapaklarında düşüklük ve göz hareketlerinin kısıtlı olması durumu en net hastalık habercisidir. Bunun yanı sıra kol ve bacaklarda oluşan halsizlik, güçsüzlük durumunun sıklıkla meydana geldiği söylenebilir. 
MIyokImia, birkaç kasın veya bir kas içindeki demetlerin istemsiz, spontane, lokalize titremesidir, ancak bir eklemi hareket ettirmek için yetersizdir. Bir tip, üstün eğik miyokimidir.Myokymia, genellikle alt göz kapağını veya daha az sıklıkla üst göz kapağını içeren istemsiz bir göz kapağı kasılmasını tanımlamak için kullanılır. Normal kişilerde ortaya çıkar ve tipik olarak kendiliğinden başlar ve kaybolur. Ancak bazen üç haftaya kadar sürebilir. Durum tipik olarak kendiliğinden düzeldiğinden, tıp uzmanları bunun ciddi veya endişe nedeni olarak görmezler.Buna karşılık, yüz miyokimi, yüzün bir tarafındaki kasların ince bir dalgalanmasıdır ve beyin sapındaki altta yatan bir tümörü (tipik olar
merkezi sinir sisteminden kaynaklanan bir veya birden çok kasta meydana gelen istemsiz ve kısa süreli seğirme. Genelde bir hastalığın belirtisi değil, bulgudur. En yaygın türü uykuya dalma sırasında görülür ve sinir sistemi hastalıklarından kaynaklanabilir. Hasta uykuya dalarken merkezi sinir sistemi hareketsiz olan vücudu ölü sanır ve harekete geçirmek için sinyal gönderir. Bu sinyal vücudun ani titremesine(jerk) sebep olur.
Morfin tıbbi bir gereklilik durumunda kullanılırsa bağımlılık yapmaz. Ancak keyif verici amaçla kullanıldığında bağımlılık yapar. Bu kişiler morfini kullandıklarında öfori denilen keyifli olma hali, zihinsel ve fiziksel performansta artış ve yüksek düzeyde iyilik hali hissederler. Açlık, acı ve uykusuzluk hissedilmez. Zamanla bu etkiyi sürdürmek için daha fazla doza ihtiyaç duyarlar ve morfin bağımlılığı gelişir
Morgellons hastalığı tanısı konulan kişiler ciltlerinin altında böcekler geziyormuş gibi hissederler. Şikayetleri bu yöndedir. Ayrıca ciltlerinde benekler, tüyler ve kristal yapıda cilt lekeleri belirir. Farklı renklerde lifler ortaya çıkar. Şu an hastalığa neyin sebep olduğu bilinmiyor. Hakkında çok az bilgi bulunuyor.

Hekim.Net

Close