HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
265-276
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Ameloblastoma - Adamantinoma
Çenelerde çoğu kez multiloküler litik lezyon oluşturan, gömük diş içerebilen, ekspansif büyüdükleri halde agresif davranabilen, ameloblastik hücreleri anımsatan epitel hücrelerinden oluşan, foliküler, pleksiform, akantomatöz, mukoepidermoid, granüllü hücreli ve dentelioblastik (bazaloid) olarak nitelendirilen histolojik tipleri bulunan odontogen tümör. Kistik ameloblastoma: Bir odontogen kist çeperindeki epitelden kökenli ya da tümördeki dejenerasyonlar nedeniyle sonradan oluşan kistik boşluklar içeren tümör. Malign ameloblastoma (ameloblastik karsinom): Hücrelerinde güçlü pleomorfizm saptanan agresif bir ameloblastoma; metastaz yapan herhangi bir ameloblastik tümör.Periferik ameloblastoma (
Amelogenesis imperfecta
Diş minesi oluşumundaki defekleri içeren kalıtsal bir sendromdur (AD/AR/XLD/XL). Belirlenmiş 18 fenotipi vardır.Ortak bulgularMine hipoplazisiMine mineralizasyon bozukluğuRenkli dişlerOpak mineÇürüklerSeçilmiş fenotiplere özgün bazı bulgularAmelogenesis Imperfecta Tip 1G: Sürekli dişlerde sürme aksamaları, pulpalarda kama biçiminde kalsifikasyonlar, gelişmekte olan diş folikülleri iri, dişeti hiperplazisi, nefrokalsinozis ve renal yetmezlik, serum osteocalcin düzeyi yüksek, idrarla kalsiyum ve fosfat atılımnda azalma saptanır.Amelogenesis Imperfecta IIA1: Diş morfolojisi normal, mine kalınlığı normal, minelerde kolayca dökülme eğilimi, sarı-kahverengi dişler, aşırı sıcak-soğuk duyarlılığı gö
Amfetamin ve Metamfetamin: "Stroke” sendromu
Amfetamin ve Metamfetamin kullananlarda görülen ölümcül bir sendromdur.Beyin kanamaları (hemorajik "stroke"; felç)Yüksek ateşHipertansiyonKalpte aritmilerAnsızın ölüm
Amfizem
   
Amfizematöz KolesistitAmfizematöz kolesistit, safra kesesi duvarının gaz üreten bakterilerle sekonder infeksiyonudur (örn clostridium).Adından da anlaşılabileceği gibi amfizematöz kolesistitte safra kesesi duvarında gaz bulunur. Bu yüzden sağ üst kadran palpasyonunda nadiren de olsa krepitasyon hissedilebilir ve amfizematöz kolesistit için önemli bir bulgudur. Safra kesesi duvarındaki gaz, görüntüleme yöntemlerinde de tespit edilir (direkt grafi, ultrasonografi, BT, MR).Amfizematöz kolesistit tüm akut kolesistitlerin yaklaşık %1’ini oluşturur.Amfizematöz kolesistitler genellikle yaşlı erkeklerde görülür (%75, 50-70 yaş) ve yaklaşık %40’ı diabetiktir (%30-50).%30 olguda taş yoktur.Neden olan
Amiloid ve Amiloidoz
Amiloid, Latince amylum (nişasta) kökeninden türetimiş bir nitelemedir (amylum+oid -> amyloid); -oid takısı "benzeri" anlamında kullanlır; bu nedenle, amyloid tanımı, "nişasta benzeri" anlamını taşımaktadır (Matthias Schleiden, 1838). Tıptaki ilk kez Dr. Rudolph Virchow (1854) tarafından beyindeki corpora amylacea (günümüzde AA amiloid olarak bilinir) için kullanılmıştır.Amiloid maddesi, organizmada üretilen ancak organizmaya yabancı, fibriler yapıda, kusurlu bir özgün protein türüdür. Amiloid fibrilleri hücresel ya da sıvısal kimyasallarla parçalanamaz, çoğu suda erimez. Dokularda ekstraselüler biçimde birikir. Amiloid maddesini oluşturan fibrillerin dizilişine göre serum amiloid A, seru
Amip meningoensefaliti
Jeotermal sularda, bakımsız yüzme havuzlarında, ılıman ırmaklarda ve göllerde bulunan bir amip türünün neden olduğu meningoensefalit Etken: Naegleria fowleri (beyin yiyen amip)Giriş yolu: Etken burundan girerek nazofainks üzerinden beyne ulaşır (yutulan sularla gelen parazit etkili olmaz)BulgularBakteriyel menenjiti andıran bulgularBaşağrısıAteşBulantı ve kusmaEnse  sertliğiKonfüzyonEpileptiform ataklarHalüsinasyonlarYüksek mortalite risti (1-10 gün içinde)
AMNİON RÜPTÜRÜ SEKANSIAmnion rüptürü sekansı (Amnion rupture sequence), amnion kesesinin erken yırtılması (rüptür) nedeniyle içerdiği sıvının yitirilmesi sonucu ortaya çıkar; Potter sequence olgusundakine benzer bir mekanizmayla oluşur (oligohidramnios).[1] Doğum öncesi (intrauterin) gelişme geriliği vardır. Göbek kordonu kısadır. Deride dairesel bası izleri saptanır. Kol ve bacaklarda anomaliler ile doğumdan önce oluşmuş ampütasyonlar, sindaktili, skolyozgibi iskelet sistemi malformasyonları vardır. Bu bulgulara ek olarak çok sayıda kraniyofasiyal anomali vardır: Mikrosefali, yonca yaprağı kafatası; frontal kemik defektleri; dudak, damak ve yüz yarıkları başlıcalarıdır.  Göz anomalileri ve
Amnion sıvısı
Amnion sıvısı (amniotic fluid; aqua amnii; liquor amnii), amnion kesesini dolduran ve fetüsün içerisinde yüzdüğü sıvı
Amniotik bant sendromu
İntrauterin dönemde, amniotik bağların fetüse basısına bağlı malformasyonlardır.Yarık dudakYarık damakSindaktili, polidaktiliParmaklarda oto-amputasyonEllerde eldiven deformasyonuEl yarıklarıRadius aplazisi/hipoplazisiLenfödemOligohidramniosSkolyoz
 Amniyosentez (AS) ya da (İng. Amniotic Fluid Test (AFT)) , doğumöncesi fetusun içinde yüzdüğü sıvıdan cerrahi müdahale ile bir miktar sıvı alma işlemine verilen addır. Genellikle, genetik incelemeler için önerilen bir işlemdir. Amniyosentezde, hamile bireye karından girilen bir iğneyle rahime ve buradan da korion zarından geçilerek bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısına ulaşılıp, bir miktar sıvı alınır.Anne adayının ayrıntılı bir ultrason sonrası, karın bölgesi cildi temizledikten sonra iğne rahmin içine sokulur. Ultrason ekranı eşliğinde işleme uygun incelikte spiral iğne kullanılarak rahime ve buradan da amnion sıvısının bulunduğu boşluğa ulaşılır. Gerekli görülen yaklaşık 15-20 ml. sıvı
 Amp-ambi-: Çevresinde, yakınında, her iki yanında– Ambilateral (ambilateral): Her iki tarafı da ilgilendiren

Hekim.Net

Close