HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
169-180
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


B

+İnsan beyninin dört boşluğuna ventrikül denir. En büyük iki tanesi serebrumdaki lateral ventriküllerdir, üçüncü ventrikül, sağ ve sol talamus arasındaki ön beynin diensefalonundadır ve dördüncü ventrikül, pons'un arkasında ve arka beynin medulla oblongatasının üst yarısında bulunur. . Ventriküller beyin omurilik sıvısının üretimi ve dolaşımı ile ilgilidir.+Ventriküler sistemin yapıları embriyolojik olarak nöral tüpün merkezi olan nöral kanaldan türetilir.+İlkel nöral tüpün beyin sapına dönüşecek parçası olarak, nöral kanal dorsal ve lateral olarak genişleyerek dördüncü ventrikülü oluştururken, genişlemeyen ve orta beyin seviyesinde aynı kalan nöral kanal dördüncüden üstündür. ventrikül sere
Beyin Zarları
+Anatomide meninksler, beyni ve omuriliği saran üç zardır. Memelilerde meninksler dura mater, araknoid mater ve pia mater'dir. Beyin omurilik sıvısı, araknoid mater ile pia mater arasındaki subaraknoid boşlukta bulunur. Meninkslerin birincil işlevi, merkezi sinir sistemini korumaktır. Dura mater: (Latince: sert anne) (nadiren meninx fibrosa veya pachymeninx olarak da adlandırılır), kafatasına ve omurlara en yakın, kalın, dayanıklı bir zardır. Dura mater, en dıştaki kısım, gevşek bir şekilde düzenlenmiş, fibroelastik bir hücre katmanıdır ve çoklu iç içe geçen hücre süreçleri, hücre dışı kolajen olmaması, ve önemli hücre dışı boşluklarla karakterize edilir. Orta bölge çoğunlukla lifli kısımdır
Bilirubin, çok büyük bölümü (%90) parçalanan alyuvarlardan (eritrosit) kökenlidir. Kan kökenli (hematojen) bir pigment olmasına karşın demir içermez. Safranın ana pigmentidir. Normal yaşam süresi olan 120 günü dolduran eritrositler dalak, kemik iliği ve karaciğerdeki fagositler tarafından dolaşımdan alınır ve parçalanırlar. Alyuvarların yıkımı sırasında hemoglobin moleküllerinin parçalanmasıyla açığa çıkan serbest bilirubin albumin aracılığıyla karaciğere taşınır ve burada işlenir. Bilirubin karaciğerde üretilir, safra kesesinde depolanır ve duodenumdaki Vater papillasına açılan safra kanalı aracılığıyla bağırsaklara akıtılır. Safradaki konjuge bilirubin bağırsaktaki bakterilerin etkisiyle “
Kanda bilüribinin artması.
BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) SE (/ˈbaɪ.ɒn.ˌtɛk/), hastalıkların tedavisine hastaya özel yaklaşımlar için aktif immünoterapiler geliştiren ve üreten, Mainz, Almanya merkezli bir Avrupa biyoteknolojisidir. Kişiselleştirilmiş kanser immünoterapileri, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar ve nadir hastalıklar için protein replasman tedavileri olarak kullanılmak üzere haberci RNA'ya (mRNA) dayalı farmasötik adaylar geliştirir ve ayrıca kanser için tedavi seçenekleri olarak tasarlanmış hücre tedavisi, yeni antikorlar ve küçük moleküllü immünomodülatörleri geliştirir. Şirket, bireyselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser immünoterapisini klinik deneylere getirmek ve kendi üretim sürecini ku
Bir Fıkra
Bir Fıkra
Bir gün baksam ki gelmişsin..Bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yar.Gözlerinde bir bitmez,bir tükenmez güzellikSaçlarında ilkbahar..Bir gün baksam ki gelmişsin..Gülüşünde taze serin bir rüzgarEllerin yine eskisi kadar güzelÇiçek açmış dokunduğun bütün kapılar..Bir gün baksam ki gelmişsin..Hasretin içimde sonsuzluk kadar.Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz.Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar.Bir gün baksam ki gelmişsin..Ne yüzünde bir gölge,ne dilinde sitem var.Tozlu pabuçlarını gözlerime sürmüşümBenim olmuş dünyalar...Yavuz Bülent Bakiler
Madem bugün şiirle güzel gidiyo bu eser de benden olsunŞu an öyle bir an ki...                               Uzaklara daldiracak kadar uzak                    Kalp yakacak kadar yakınız                        Kayan yıldızlara aldanıp hayallere dalmışız                                                            Biz iki yorgun                                        Dağılmışız                                                 Rüzgarın verdiği son nefesle                      Bizim gibilerin doldurduğu                                Bir geceye sığınmışız                                       Son bir gayretle                                                                 Biz iki mahkum            
Mikroskobik inceleme :Büyük,yuvarlak,kalın,duvarları geniş bir tabanla tomurcuklanan maya hücreleri görülür   
BMW GS 1150 ADV
Dünyayı dolaşmak için yapılmış GS (Gelände/Straße: toprak ve asfalt) serisinin efsane motoru. 🚀Eskimez, arıza yapmaz, yormaz...1. vitesi Adventure olmayan GS'lere göre daha düşük stabil süratler sağlayabilir ki bu toprak zeminde dik yokuş çıkarken acaip işe yarar 👍
Botulism
   
Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması. 

Hekim.Net

Close