·   · 59 Giriş
  •  · 454 arkadaş

Diş Hekimleri Günü

22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında ise fiilen eğitime başlamıştır.

İlk mezunlarının 43 kişiydi, 1926 yılına gelindiğinde mezun sayısı 84 kişiye ulaştı. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başladı.

Türk Diş Hekimliği’nin ilk mesleki örgütü 1912’de kuruldu. 1922’de “Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti” olarak kurulan, 1925’de “Türk Diş Tabipleri Cemiyeti” adını alan meslek birliğin ilk periyodik yayını ise, “Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası”dır.

“Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer alması 1953 yılına denk gelmektedir. 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur.

22 Kasım 1908, Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde ''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarih olduğu için bugün Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Dişçi Mektebi Eğitime ise 1909 tarihinde başlamıştır. Modern diş hekimliğine geçişi ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı. Bu tarihten sonra daha çok mezun vermeye başladı.

2 0 0 0 0 0
  • 500
  • +

Hekim.Net

Close