HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
721-732
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 😂


C

Cowden sendromu (Bannayan-Zozana sendromu, Lhermitte-Duclos sendromu, Riley-Smith sendromu, Ruvalcaba-Myhre-Smith sendromu)
Otozomal dominant yolla aktarılan, kalıtsal bir sendromdur. PTEN hamartoma tümör sendromunun bir fenotipidir. Bulgular:MakrosefaliYüzde papüller (fasiyal trikolemmoma)MikrostomiAğızda papillomatozis (hiperkeratotik)Gingival hiperplaziGingiva ve yanak mukozasında fibromatöz papüllerDilde papüllerDilde oluklar (skrotal dil)Deri ve ağız mukozası karsinomu riskiÇenelerde hipoplaziÇukur damakYumuşak damak hipoplazisiUvula hipo­plazisiDeride papillomatöz oluşumlarDeride mezenkimal tümörler (hemangiomlar)TrikolemmomaAvuç ve tabanda hiperkeratozMeme patolojileri (fibroadenomlar, fibrokistik lezyonlar, duktal hiperplazi/papilloma, hyalin nodülleri, karsinom riski)Tiroid patolojileri (multinodular gua
CPLS sendromu (Yarık damak-lateral sineşi sendromu)
Syngnathia (alt ve üst çenenin birbirerine yapışıklığı) ile karakterize, otozomal dominant yolla aktarılan kalıtsal sendromLakrimal kanal tıkanıklığıFiltrum kısaYanaklar genişAlt dudak çıkıntılıYarık damakÜstçene hipoplazisi (mikrognati)Dil damağa yapışık (yan kenarlar)Kommisuralar aşağı dönükİnguinal fıtıklarZeka geriliği
CPX sendromu (Yarık damak-ankiloglossi sendromu)
X-kromozomu aracılığıyla aktarılan kalıtsal sendrom AnkyloglossiaYarık damak (tam olmayan-yüzeysel)Palatofaringeal yetersizlik
Cranium bifidum occultum
Frontal kemikte ve yüz kemik­lerindeki birleşme kusuru sonucu görülen orta çizgi yarığı
CREST sendromu
Yerel sklerodermanın özgün bir  tipidir. Bu sendromda 5 önemli bulgu vardır: KalsinozisRaynaud fenomeniÖzofagus dismotilitesiSklerodaktiliTelangiektaziler.
Crisponi sendromu
Otozomal resesif yolla aktarılan kalıtsal sendromBoyun kısaBoyun kasları katı (hipertoni)Uyurken gözler yarı-açıkKronik keratitBurun yayvanFiltrum uzunMikrognatiRetrognatiYüz kaslarında güçlü kasılmalarFasiyal trismusMikrostomiÇukur damakAşırı salya akmasıÇürük dişlerDispneApne ataklarıSkolyozKifozBilek ve parmak anomalileriSoğukta aşırı terlemeSıcakta terleme azlığıYaygın kramp ataklarıOpisitotonus ataklarıAğrı duyusunda azalmaHipertermia atakları
Crouzon sendromu nadir görülen bir genetik bozukluktur. Kraniyosinostozun bir biçimi olup, kafatasının belirli kemikleri arasında fibroz eklemlerin erken füzyona uğraması durumudur. Dikişler bebeğin başının büyümesine ve genişlemesine izin verir. Sonunda, bu kemikler kafatasını oluşturmak üzere birlikte kaynaşırlar. Crouzon sendromunda, dikişler kafatasının ve başının düzgün şekilde büyümesini erkenden etkiliyor ve potansiyel olarak kafatasının şeklini ve gelişimini değiştiriyor. Yüzdeki bazı kemikler de etkilenebilir.
Crouzon Sendromu
+Crouzon sendromu, branşiyal ark sendromu olarak bilinen otozomal dominant bir genetik bozukluktur. Spesifik olarak, bu sendrom, maksilla ve mandibulanın öncüsü olan ilk branşiyal (veya faringeal) kemeri etkiler. Dallanma kemerleri büyüyen bir embriyoda önemli gelişim özellikleri olduğundan, gelişimlerindeki bozukluklar kalıcı ve yaygın etkiler yaratır.+Bu sendrom adını, bu hastalığı ilk tanımlayan Fransız doktor Octave Crouzon'dan almıştır. İlk olarak "kraniyofasiyal disostoz" olarak adlandırılan ("kraniofasiyal", kafatası ve yüz anlamına gelir ve "disostoz", kemiğin malformasyonunu ifade eder), bu bozukluk, eski adının temel anlamlarıyla tanımlanabilen bir dizi klinik özellik ile karakteri
+Crouzonodermoskeletal sendrom, gelişim sırasında kafatasının belirli kemiklerinin erken birleşmesi (kraniyosinostoz) ve akantozis nigricans adı verilen bir cilt rahatsızlığı ile karakterize bir hastalıktır. Crouzonodermoskeletal sendromunun bazı belirti ve semptomları Crouzon sendromunda görülenlere benzer. Başın ve yüzün şeklini etkileyen erken kaynaşmış kafatası kemiklerini içerirler; sığ göz çukurları nedeniyle geniş set, şişkin gözler; aynı yönü göstermeyen gözler (şaşılık); küçük, gagalı bir burun; ve az gelişmiş bir üst çene. Bu koşullara sahip kişiler genellikle normal zekaya sahiptir.+Crouzonodermoskeletal sendromunu Crouzon sendromundan ayıran birçok özellik vardır. Crouzonodermosk
Kandaki protein oranını dengeleyerek vücuttaki iltihap durumlarında görev yapar.(c reaktif protein)
Cryptococcosis - Cryptococcus neoformans
Cryptococcus neoformans, dokularda granülomlu yangıya neden olan çıkarcı infeksiyon etkeni olan bir mantarBulgularAkciğer infeksiyonu (cryptococcoma)Generalize tipinde meninks, kemik ve öteki organlara yayılma Beyinde gözenekli lezyonlar (meningoensefalit)İmmun yetmezliği olanlarda yangısal tepki yok
Kapsüllü maya mantarıdır Psödohif oluşturmaz

Hekim.Net

Close