·   · 327 Makale / Blog
  •  · 0 arkadaş

Manyetik Manipülasyon ile Telerobotik Nörovasküler Müdahaleler

Genellikle cerrahın hastadan uzakta olması ve operasyona acilen ihtiyaç duyulması çok olası bir durum. Bu, örneğin, bir kişi inme geçirdiğinde mutlak bir cerrahi girişim söz konusun olduğunda ortaya çıkabilir.


Mühendisler, cerrahların genellikle inmeye maruz kalan, acil şirürji müdahale gerektiren hastaları hızlı ve uzaktan tedavi etmesine yardımcı olacak bir telerobotik sistem geliştirdi. Modifiye edilmiş bir joystick ile bir hastanedeki cerrahlar, bir hastanın hayatını kurtarmak ve beyin işlevini korumak için başka bir hastanede robotik bir kolu kontrol edebilir.


Hareketi mıknatıslarla kontrol edilen robotik sistem, inmeleri tedavi etmek için gerçekleştirilen acil bir işlem olan endovasküler müdahale için uzaktan yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu tür müdahaleler genellikle cerrahın ince bir teli pıhtıya manuel olarak yönlendirmesini gerektirir; burada ya tıkanıklığı giderir ya da onu parçalamak için bir ilaç verir.


Üreticilerin İfadeleriyle;

Robot teknolojisindeki ilerlemeler, hem açık hem de minimal invaziv cerrahinin çeşitli alt uzmanlıklarında benimsenerek, cerrahın yorgunluğunu azaltarak gelişmiş cerrahi hassasiyet ve doğruluk gibi faydalar sunmaktadır. 

Avantajlarına rağmen, endovasküler nöroşirürjiye yönelik robotik uygulamalar, beynin karmaşık ve dolambaçlı damarlarına ulaşabilen robotik cihazların minyatürleştirilmesi gibi teknik zorluklar nedeniyle büyük ölçüde keşfedilmemiştir. 

Bazı ticari sistemler, koroner ve periferik vasküler müdahaleler için geleneksel kılavuz tellerin robotik manipülasyonunu mümkün kılsa da, serebral arterlerin önemli ölçüde daha küçük ve daha kıvrımlı anatomisi nedeniyle nörovasküler uygulamalar için uygun değiller. Burada, manyetik manipülasyona dayalı bir teleoperasyonlu robotik nörogirişimsel platform sunuyoruz. Sistemimiz, manyetik olarak kontrol edilen bir kılavuz tel, kılavuz teli yönlendirmek için harekete geçirici mıknatısa sahip bir robot kolu, kılavuz teli ilerletmek veya geri çekmek için bir dizi motorlu lineer sürücü ve bir mikro kateter ve sistemi gerçek koşullar altında çalıştırmak için bir uzaktan kumanda konsolundan oluşur. zaman floroskopisi. 

Sistemimizin hem insan anatomisini temsil eden gerçekçi nörovasküler fantomlarla in vitro hem de preklinik değerlendirme için vurgulanmış kıvrımlı domuz brakiyal arterinde in vivo olarak dar ve dolambaçlı yollarda gezinme kabiliyetini gösteriyoruz. Ayrıca sırasıyla serebral anevrizmaları ve iskemik inmeyi tedavi etmek için bobin embolizasyonu ve pıhtı alma trombektomisini içeren telerobotik destekli terapötik prosedürleri de gösteriyoruz. 

Sistemimiz, doktorların maruz kaldığı radyasyonu en aza indirirken ulaşılması zor lezyonlara daha güvenli ve daha hızlı erişim sağlayabilir ve mevcut inme bakım sistemlerindeki zorlukları ele almak için uzaktan prosedürel hizmetler olasılığını açabilir.


KAYNAK https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abg9907 


13 0 0 0 0 0
  • 746
  • +

Yukarıdaki metin sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yazarın aktardığı görüşleri içermektedir, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Hekim.Net® hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve bu mesleklerin öğrencilerine özel tam işlevli ve ücretsiz bir sosyal medya ve bilgi paylaşım portalıdır. Meslektaşlarımızdan biriyseniz bu linke tıklayarak  kayıt sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Hekim.Net

Close