Özgeçmiş ve Deneyim
 • 1985-1988 
  Lise: Gaziantep Fen Lisesi (Gaziantep Science Highschool)
 • 1988-1995

  Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Istanbul University School of Medicine)

 • 1997-2003

  Psikiyatri İhtisası: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Bakırköy State Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases)

 • 2003-2011 yılları arasında

  Psikiyatri Uzmanlığı: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Bakırköy State Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases)

 • 1998-2001

  Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Psikoterapi Eğitim Kursu: Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (Cognitive and Behavioural Therapies Association)

 • 2001

  Avrupa Kognitif ve Davranışçı Terapiler Birliği KDT Sertifikası: Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (Cognitive and Behavioural Therapies Association)

 • 1998

  Avrupa Trans-aksiyonel Analiz Birliği ( TA-101 ) Sertifikası: Trans-aksiyonel Analiz Eğitim Kursu (Trans-actional Analysis Course by Christine Chevalier)

 • 1999-2004

  Obje İlişkileri Kuramı ve Gelişimsel Psikoloji Eğitimi: Psikanalist Selma Erk Mirci’den kuramsal eğitim ve klinik vaka süpervizyonu (Theorical education and clinical case supervision from psychoanalist Selma Erk Mirci)

 • 1998-2002

  Klinik Psikolog Zehra Karaburçak’ın Terapistliğinde Psikanalitik Yönelimli Grup Terapisi: Koza Psikoterapi Merkezi, İstanbul Koza (Psychotherapy Center, Istanbul)

 • 1998-1999

  Psikanalist Ulviye Etaner eğitmenliğinde Psikanaliz Seminerleri: Murat Etaner Psikoterapi Eğitim Vakfı (MEPEV) (Murat Etaner Foundation of Psychotherapy Education)

 • 2003-2005

  Kısmi-zamanlı Çalışma: Balıklı-Rum Vakıf Hastanesi Psikiyatri Kliniği (Balıklı-Rum Foundation Hospital)

 • 2011'den itibaren

  Serbest Muayenehanecilik

1998 sonrası aldığı eğitimler & eğitmenler

 • 1998-2015

  Psikoterapi (Kognitif Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, Çift Terapisi, Evlilik Terapisi, Psikoanalitik Yönelimli Psikoterapi), Eğitim Kursları ve Çalışma grupları:

  Allen Siegel, Axel Würz, Christine Chevalier, Işıl Vahip, Keith Dobson, Kelly Koerner, Leslie Sokol, Mark Freeston, Mehmet Zihni Sungur, Raymond Novaco, Salman Akhtar, Selma Erk Mirci, Stephen Stahl, Timuçin Oral, Vamık Volkan

 • 9-10 Ekim 2010

  "Çiftler Arasındaki Köprüyü İnşa Etmek", Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi

  ("Bridging the Couple Chasm", Gottman Couples Therapy: A New Research-Based Approach - Level I)

  Dr.John Gottman and Dr.Julie Schwartz Gottman, Approved by The Gottman Institute, Seattle,WA

 • 9-10 Ekim 2010

  “Çiftler ve Ailelerle; Kognitif-Davranışçı Stratejiler” Çalışma Grubu

  (“Cognitive-Behavioral Strategies with Couples and Families” Workshop at the 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP), Istanbul, Turkey) Dr.John Gottman and Dr.Julie Schwartz Gottman, Approved by The Gottman Institute, Seattle,WA

 • 8-11 Mart 2012

  Değerlendirme, Müdahale ve Eş-tanılar, Gottman Çift Terapisi II. Düzey Eğitimi

  (Assessment, Intervention & Co-Morbidities - Level 2)

  Dr.Julie Schwartz Gottman, Clinical Director, The Gottman Institute, Inc.

 • 16 Ekim 2012

  “Evlilik Öncesi Danışmanlık” :Çiftlerle Yapılan Çalışmalar için Profesyonel Bir Yaklaşım

  (“Premarital Counseling”: A Professionals Guide to Working with Couples, Completed 5 Continuing Education Hours, Istanbul, Turkey)

  William J. Hiebert, D.Min. (Executive Director and Approved Supervisor, Hiebert Instıtute, Marriage and Family Counseling Service, Rock Island)

 • 24-27 Ekim 2013

  “Kriz Zamanında Fırsatlar: Ailenin Rolü” Aile ve Evlilik Terapileri Derneği

  (“Opportunities in a Time of Crisis: The Role of the Family” 8th Congress European Family Therapy Association, Istanbul, Turkey Family and Marital Therapies Association of Turkey)


 • 1997 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başladı.
 • 2006-2011 yılları arasında hem hastanede, hem de kendi kişisel muayenehanesinde çalışmalarını sürdürdü
 • Sağlık Bakanlığı ‘nın "Tam Gün Çalışma Koşulları ile ilgili kararnamesi" nedeniyle, 24.10.2011 tarihinde hastanedeki görevinden ayrıldı.
 • 2011 yılından itibaren sadece kendi muayenehanesinde serbest olarak çalışmaktadır.

Hekim.Net

Close