Yüksek kollesterol meme kanseri oranlarını azaltıyor ve kanserli hastalarda yaşam süresini uzatıyor.
Yazarlar  çalışma özetinde kollesterol lafını kullanamamışlar bunun yerine hiperlipidemi yani kan yağları yüksekliği terimini tercih etmişler...
 Çalışma özetinin sonuna ise bu çalışmada incelenmeyen bir parametre olarak belki bu hastalar aslında statinler kullanıyorlardı ve yine belki statinler meme kanseri üzerinde olumlu etkiler yaptılar hipotez cümlesini de eklemişler...
Geçmişte özellikle lipofilik simvastatin kullanan hastalarda meme kanseri rekürrensinde olumlu etki tesbit edilmişti.

https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/suppl_1/ehx504.3106/4089556?fbclid=IwAR3NvgiQZbksCnsCW5igXT5hjqMF2YYqNEet0a5FoU5MPbHj1-NgWy94k1M