Özgeçmiş ve Deneyim

Meslekte 30. yılında, uluslararası bilimsel tıp literatüründe (SCI ve SCI expanded) tıp dergilerinde 126 yayın, bu yayınların 52.sinde birinci isim olup (yazıyı yazan kişi), H indeksi 18, sadece SCI ve SCI-Exp dergiler dikkate alındığında 1128 kez yayınları refere edilmiş (cite edilmiş), 12 yıllık profesör, çok sayıda iç hastalıkları asistanın tez hocası, çok sayıda kitapta bölüm yazarı, yan dal asistanının uzmanlık tez sorumlusu, sayısız toplantıda (ulusal ve uluslararası) konuşmacı veya yönetici olmuş bir hekimdir. Zonguldak BEU Tıp fakültesinde yayın sayısı ve 1. isim yayın sayısı yönünden ilk sıradadır.


Öğrenim Durumu


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1984-1991

Doktora/S. Yeterlilik

İç Hastalıkları


Gastroenteroloji

Hacettepe Üniversitesi


Başkent Üniversitesi

1991-1996


1996-1999


Görevler


Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.

Hacettepe Üniverstesi

1991-1996

Fellow (Gastroenteroloji)

Başkent Üniversitesi

1996-1999

Uzman


Başkent Üniversitesi 


Ankara Numune Hastanesi

1999 Ocak-1999 Temmuz


1999 Temmuz-2001 Mayıs

Yrd. Doç. Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2001 Mayıs-2003 Mayıs

Doç Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2003 Nisan-18 Aralık 2008

Research Fellow

Mayo Clinics Rochester with Gregory J Gores

2005- 2006

Prof. Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

19 Aralık 2008İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı, İç Hastalıkları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Şubat 2002-Ekim 2011)

Bilim Dalı Başkanlığı, Gastroenteroloji, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Mart 2002-Ekim 2011) (2019-Bu yana)Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  • Türk Gastroenteroloji Derneği
  • Türk Endoskopi Derneği
  • Türk Hepatoloji Derneği
  • Türk İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
  • Viral Hepatit Savaşım DerneğiÖdüller


1. 34. ERA-EDTA Kongresi Cenevre’de hemodiyaliz hastalarımızda hepatit G virus enfeksiyonu ve hepatit G virus- hepatit C virus ilişkisini araştırdığımız çalışmamız ‘Genç araştırmacılar tarafından bildirilen en iyi abstract’ olarak değerlendirilmiştir. 

Ozdemir N, Akalin N, Guz G, Tuncbilek S, Arslan H, Hizel N, Ustundag Y, Boyacioglu S, Haberal M. ‘Hepatitis G virus infection in hemodialysis patients and its relationship with HCV RNA positivity’. XXXIV ERA-EDTA Congress, 21-24 September 1997, Geneva, Abstract Book, 276, 1997. 

2. 23. Ulusal Gastroenteroloji kongresi- İstanbul’da hepatoloji alanında en iyi poster ödülü. 

Samsar U, Üstündağ Y, Kiran S, Kulah E, Aydemir S. Serum sistatin C’nin sirotik olgularda, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde sirozun evresi ile olan ilişkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi kongre Özet Kitap Bildiri No: PB.12/12, İstanbul, 5-7 Kasım 2006.


Editör yardımcılıkları/Editorial board görevleri

  • Turkish Journal of Gastroenterology
  • Akademik Gastroenteroloji
  • Güncel Gastroenteroloji
  • ZKÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • World Journal of Gastroenterology

Hekim.Net

Close