Ben tedavisi ile ilgili gerek halk arasında gerekse sosyal medyada tedirgin edici, birbiri ile uyuşmayan farklı bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle ben ile ilgili değişik sebeplerden dolayı rahatsızlığı olan birçok hasta duyduğu endişe nedeniyle tedavi olmakta tereddüt etmektedir. "Bıçak değerse benler kanserleşir" şeklindeki tamamen hurafe olan yorumlar bu endişeleri arttırmaktadır. Oysa tıbbi kurallara uymak şartı ile uygulanan tüm tedavi girişimleri hastaya hiçbir ek risk getirmez. Tam tersine var olan riskleri azaltır veya ortadan kaldırır. Bazı ben türlerinin az da olsa kanser olma riski taşıdığı bilinmektedir. Var olan bu risk tıbbi tedavi ile ortadan kaldırılabilir. Burada en kritik olan nokta tıbbi tedavi kurallarının doğru olarak bilinmesi ve tedavide bu kurallara tam olarak uyulmasıdır.

Bilindiği gibi sağlıklı bir doku hücresinin kansere dönüşmesi yıllarla ifade edilecek uzun bir süreçten sonra gelişir. Bu süreç esnasında hücreler çoğalır ve değişik seviyelerde yapısal bozulmalar olduktan sonra kanser hücresi gelişir. İşte tedavide asıl amaç vücuda yayılma potansiyeli taşıyan kanser hücresi gelişmeden daha önceki evrelerden birinde lezyonun alınması ve patolojik tetkik ile kesin teşhis ve tedavisinin yapılmasıdır. Bu evrelerde yapılan tedavi sonucunda kesin tam iyileşme sağlanır. Ancak bu evreler geçildikten sonra yapılacak tedavilerde yukarıda bahsettiğimiz kesinlikte bir sonuç almak mümkün değildir. Benlerde kanser gelişmeden önce yaşanan süreçte hücresel düzeyde yaşanan bu gelişmeler gözle görerek veya muayene ile fark edilen değişimlere sebep olur. Bu değişimlerin görüldüğü benlere şüpheli ben adı verilir. Şüpheli benlerin mutlaka alınıp mikroskop altında patolojik tetkiklerinin yapılması şarttır. Bir takım endişelerle bu tedavinin yapılmasından kaçınmak ilerde benin kanserleşmesine ve telafi edilmesi mümkün olmayan hayati sonuçlara yol açar. Özellikle ailesinde cilt kanseri vakası olan ve vücudunda birçok beni olan hastaların mutlaka dermatolojik kontrollerini yaptırması ve şüpheli benleri varsa bunları aldırmak konusunda tereddüt etmemeleri gerekir. Ancak beni olan tüm hastaların endişeli olmasına gerek yoktur. Et beni, damar beni vb. gibi bir çok ben çeşidinin kanserleşme potansiyeli yoktur. Gerek kanserleşme potansiyeli olmayan benlerin gerekse şüpheli olmayan klasik benlerin kozmetik kaygılarla tıbbi kurallara uyularak alınmasında bir sakınca yoktur.

Şüpheli benler nasıl anlaşılır?

1- Benin simetrik olmaması ( asimetri)

2- Ben sınırlarının belirsiz veya düzensiz olması

3- Benin 2-3 farklı renk içermesi

4- Benin büyüklüğünün 6 mm den fazla olması

5- Benin hızlı büyümesi

Yukarıdaki belirtileri taşıyan benler şüpheli ben olarak kabul edilir ve bunların alınıp mikroskop altında patolojik yönden incelenmesi gerekir. Bu belirtiler kansere özgü belirtiler değildir. Benler kanserleşmeden de buna benzer belirtiler gösterebilir. Ancak hangisinin kansere bağlı olduğu kesin olarak yalnızca patolojik tetkik ile anlaşılabilir. Nitekim şüpheli diye alınıp tetkik edilen her 1000 adet benin yalnızca 1 tanesinde kanser bulunur. Yani şüpheli ben de olsa kanser bulunma oranı çok düşüktür.

Özet olarak ; Benin şüpheli olması yada estetik kaygılarla alınması uygun görülürse gerekli müdahalenin yapılmasından endişe duymak gereksizdir. Bene yapılan uygun tıbbi müdahale risk oluşturmaz, tam tersine var olan risk ortaya çıkarılır ve tedavi edilmiş olur. İleri bir zamanda kanserleşebilecek benler alındığında yerinde bir ben dokusu kalmadığı için bu riskte ortadan kalkar.Bu arada tıbbi içeriği ve etkinliği tam olarak bilinmeyen bitkisel kaynaklı yada asidik solüsyonların ben tedavisinde zaman zaman kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınmak gerekir. Bu uygulamalarla benler iyileşmediği gibi kanserleşme riski artar ve bene yara izi de eklenebilir.

Ben kanseri kimlerde daha sık görülür?

-  Çok sayıda ben ve çilleri olanlar

- Güneşte teni kolay yanan açık tenli olanlar

- Sarışın ve kızıl saçlılar

- Birinci derece yakın akrabaları ben kanseri geçirmiş olanlar ;

Cilt kanseri yönünden daha dikkatli olmalıdır.

Radyofrekans ile ben tedavisi

Radyofrekans zararsız olan bir ses dalgası enejisidir. Kesme ve kurutma modu vardır. Lezyonlar alınarak patolojik tetkik yapılabilmesi ciddi bir avantaj oluşturur. ( Laser ve elektro koter ile patolojik tetkik imkanı yoktur) Radyofrekansla ben tedavisinde sadece ben hücreleri tam sınırdan alınır etrafındaki dokuya hasar verilmez, böylece mümkün olan en küçük yara oluşturulur. Yara yüzeyi kurutularak dikiş atılmadan segonder iyileşmeye bırakılır. Bu sayede kozmetik açıdan oldukça iyi sonuçlar alınması sağlanır.

 


Kaynaklar

  1. Pattern classification of nevus with texture analysis
  2. Laser surgery for blue rubber bleb nevus
  3. Treatment of maxillofacial congenital melanocytic nevus with percutaneous radiofrequency thermal ablation: A case series study
Yorumlar

Hekim.Net

Close