Özgeçmiş ve Deneyim

*X875Nevşehir Ürgüp'de mecburi hizmet 1987-1988

*X875İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi asistanlığı 1988-1992

*X875Tercan Devlet Hastanesi başhekimliği 1992-1993

*X875İstanbul çeşitli kamu sağlık kurumları 1993-2014

*X875Metabolik Cerrahi Merkezi 2014-2015

*X875Özel Muayenehane 2015-Ekim 2020

*X875Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı - Başhekim 2020 Ekim-


Hekim.Net

Close