Op.Dr. Koray Topçu

  • 3966
  • +

 

Op. Dr. Koray Topçu

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

 

 

 

1964 yılında Erzurum da dünyaya geldim. Bir yaşında geçirdiğim çocuk felci hastalığı benim hayat boyunca hem yoldaşım hem de geleceğim oldu. İlk öğretimimi Niğde Bor da orta öğrenimimi Ankara da liseyi izmir de okudum. Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesinde başlayan tıp eğitimim sırasında Kayseri Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde öğretim görevliliği yaptım. Zorunlu hizmetimi Gümüşhane de tamamladım aynı yıl evlendim ve Kayseri de çalışmaya başladım. Kayseri Sağlık Müdür Yardımcılığı, acil servis hekimliği sonrasında ihtisas eğitimim için İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi hastanesi çocuk cerrahisi kliniğine gittim. Uzmanlık eğitimi bitişinde Van Devler Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanelerinde Çocuk Cerrahisi Kliniklerinin kurulmasında görev aldım. Darıca Farabi Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığının ardından 2015 yılında memuriyet görevinden emekli oldum. Aynı dönemde Özel Gebze Merkez Hastanesinde çalışmaya başladım. Şu anda Merkez Hastanesinde Mesul Müdürlük ve Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı yapıyorum. Evliyim ve bir kız babasıyım

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Koray Topçu

Doğum Tarihi: 02.05.1964

Öğrenim Durumu:


Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

 Tıp Fakültesi 

 Erciyes   Üniversitesi 

1982-88 

Tıpta Uzmanlık 

 Çocuk Cerrahisi

 Behçet Uz Çocuk Hastanesi

1998-04 


 Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı : 

“ Eritropoetin’in  İntestinal Rezeksiyon ve Anastomoz Uygulanmış Ratlarda Kontraktilite ve Anastomoz Sağlamlığına Etkisi.” Tez Danışmanı : Doç Dr. Münevver Hoşgör.

Görevler: 


Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Prt. Dr.

 Kürtün Sağlık Ocağı Gümüşhane ( Zorunlu Hizmet)

1989-1991 

Prt. Dr

 Yıldırım Beyazıt Sağlık Ocağı Kayseri

1991-1993

Prt. Dr.

 Kayseri Sağlık Müdür Yardımcılığı

1993-1995

Prt. Dr.

 Kayseri Devlet Hastanesi Hemodializ Ünitesi

1996-1998

Ar.Gör.   

 Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

1997--2004

Uzman Dr

 Van Devlet Hastanesi

2004-2008

Uzman Dr

 Darıca Farabi Devlet Hastanesi

2008-2015

Medikal Drk

Özel Gebze Merkez Hastanesi

2015-


Üyesi olduğu dernekler

1.Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

2.Türkiye Pediatrik Üroloji Derneği

3. Türk Sağlık Sen

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Şencan A. Mir E. Karaca İ. Günşar C. Şencan A. Topçu K.

“Pyloric atresia associated with multply intestinal atresias and pylorocholedochal fistula”

J.Ped. Surgery 2002 37(8), 1223-1224

A.2. Özdamar A., Topcu K., Gümüştekin M., Gürel D., Gelal A., Özer E., Uçan B., Temir G., Karkiner A., Karaca I., Mosgor M., “Erythropoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis.” J. Ped. Surgery  2006 41(2) 352-357

A.3.  Elemen L , Topçu K, Nagihan İ. , Akay A, “Successful Treatment of Post        Circumcision Glanular Ischemia-Necrosis with Hyperbaric Oxygen and Intravenous Pentoxifylline” Actas Urologia Epanolas 2011 “letter to editor”

A.4 Okur M.H.,Karaçay Ş.,Uygun İ.,Topçu K.,Öztürk H. “Amyand’s hernias in Childhood(a report on 21 patients): single-centre experience” Pediatr. Surg. Int. Published online 17 February 2013

A.5. Karaçay Ş., Topçu K., Sözübir S., “ A rare Complication of an Ingested Foreign Body: Gallbladder Perforation”  Case Reports in Gastrointestinal Medicine 2013 Article ID 672572

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1. Özdamar A., Topcu K., Gümüştekin M., Gürel D., Gelal A., Özer E., Uçan B., Temir G., Karkiner A., Karaca I., Hosgör M., “Erythropoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis.”  Presented at the 52nd Annual Congress Of British Association of Paediatric Surgeons, Dublin, Ireland, July 12-15, 2005

B.2. A Özdamar, K Topçu,  D Gürel, E Özer, A Karkıner, B Uçan, G Temir, İ Karaca, M Hoşgör. Erythropoietin enhances the healing of anastomosis and postoperative bowel contractility in rat small bowel British Association of Paediatric Surgeons, 52nd Annual International Congress, Dublin, Ireland, 12-15th July, 2005.

B.3. G Temir, A Özdamar, K Topçu, M Gümüştekin, D Gürel, A Gelal, E Özer, B Uçan, A Karkıner, İ Karaca, M Hoşgör. Erythropoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis. European Association of Paediatric Surgical Association(EUPSA), 6th Annual International Congress, Gdansk, Poland, 25-28 May, 2005.

D . Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Karaca İ., Hoşgör M., Ceylan H., Topçu K., Temir G., Uçan B.,

“ Çocukluk çağı akciğer absesi olgularının tedavisi” Pediatrik Cerrahi Dergisi 2003, 17(3), 53-57

D2.Karaca İ., Temir G., Karkıner A., Hoşgör M.,Özdamar A., Topçu K.,

“Ender görülen bir vaginal kanama olgusu: Vaginal sülük enfestasyonu” İzm. Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2002, 40(1):83-85 

D3. Ceylan H., Topçu K., Özokutan B., H., Günşar C., Ersöz N., Hoşgör M., Karaca İ., Mir E., “ Sünnet Komplikasyonları”  Ege Pediatri Bülteni 2004, 11(1) 1-5

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1. İ.Karaca G.Temir A.Karkıner A.Şencan K.Topçu A.Özdamar

“Pankreas pseudokistlerinde konservatif yaklaşım: perkütan drenaj ve somatostatin kullanımı” 18. ulusal çocuk cerrahisi kongresi Antalya 2000

E.2. İ.Karaca, H. Ceylan, K. Topçu , E. Mir, A. Şencan

“Pilorik atreziye eşlik eden multiply intestinal atrezi ve piloro-koledokal fistül”

18. ulusal çocuk cerrahisi kongresi Antalya 2000

E3. Z. Altıntoprak, D. Süzek, A. Şencan, M. Utku, K. Topçu, İ. Karaca

“ Akciğer kisthidatiğinin albendazol ile tedavisi”

18. ulusal çocuk cerrahisi kongresi Antalya 2000

E.4. İ.Karaca B.Uçan D.Süzek A.Özdamar A.Süzen K.Topçu E.Türk M.Hoşgör

“Çocuklarda karaciğer kist hidatiği hastalığında perkütan drenajın albendazol ile kombinasyonu” 19. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi Antalya 2001

E.5.  İ.Karaca B.Uçan O.Fesçekoğlu K.Topçu A. Şencan G.Temir H.Evciler M.Hoşgör.

“Çocukluk çağı akciğer apselerinde tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması”

19. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi Antalya 2001

E.6. Hoşgör M, Karaca İ, Topçu K, Uçan B, Temir G, Evciler H, Türk E, Kemer A, Kurtuluş Ş “Hipospadias Cerrahisinde Farklı Yöntemlerin Sonuçlarının Tek Ve Objektif Bir Skorlama SistemiyleDeğerlendirilmesi” 20. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi Mersin 2002

E.7. K. Topçu, A. Karkıner, G. Temir, B. Uçan, M. Hoşgör, İ. Karaca. “ Sakrokoksigeal Hamartom ve Intrakardiak Rabdomyom Birlikteliği Olan Bir Yenidoğan  Tuberoskleroz Olgusu.” 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2003 Urfa ( Poster)

E.8. L. Elemen, K. Topçu, G. Ekingen, K.Karaoğlu, D. Oruç “ Çocukluk Çağı Karın Ağrılarında Nötrofil/Lenfosit oranının Tanısal Değeri Nedir?” TÇCD,EPSA,PEDURO,ÇCHD ortak kongresi 2011 İstanbul.

E.9. L.Elemen, K. Topçu, N. İnan Gürcan, A. Akay, “ Sünnet Sonrası Gelişen Glans İskemi-Nekrozunun Hiperbarik Oksijen ve İntravenöz Pentoksifilin İle Başarılı Sağaltımı” TÇCD,EPSA,PEDURO,ÇCHD ortak kongresi 2011 İstanbul.(poster)

E.10. K. Topçu, L. Elemen, Ş. Karaçay, M. Dikici, L. Ceylan “ Çocuk Yanıklarında Silikon Kaplı Pansuman Materyalinin(Mepitel) konvansiyonel Antibakteriyel Pansuman Materyali ile Karşılaştırması” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi 2011 Antalya.

E.11.  K.Topçu,Ş.Karaçay, L.Elemen,G Ekingen,S A Yamak “ Çocuklarda Apandisitlerin Perfore olmasında Ailenin sosyoekonomik Durumunun etkisi varmıdır?”  30. Ulusal Çocuk Cerahisi Kongresi 2012 Ankara

E.12. K.Topçu,Ş.Karaçay, L.Elemen “ Periferde Bir Çocuk Cerrahının Hipospadias Tedavisinde Snodgrass Tekniği ile 3 yıllık Deneyimi.” 30. Ulusal Çocuk Cerahisi Kongresi 2012 Ankara.

E.13. K.Topçu,Ş.Karaçay,S. Bilici, L.Elemen, Ö. Yapıcıer. “Hirscsprung Hastalığı Tedavisinde Transanal Endorektal Pulltrough (TEPT) Deneyimlerimiz.”  30. Ulusal Çocuk Cerahisi Kongresi 2012 Ankara.

E.14. S.A Yamak, Ö. Koç, S. Sivrikaya, Ö.erol, B. Tongul, K. Topçu “Darıca Farabi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde TEP uygulanan Hirshspung Hastalarında Hemşirelik Bakım Standartının Oluşturulması. “ 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2012 Ankara.

E.15.  B. Tongul, S.Sivrikaya, S.A. Yamak, Ö.Koç, Ö.Erol, K.Topçu “Periferde  Bir Çocuk Cerrahisi Kliniğinin Hipospadias Tedavisinde Hemşirelik Bakımı.” 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2012 Ankara.

E.16. K.Topçu “Bir İlçe Devlet Hastanesinde Yanık Ünitesi: Neden? Ve Gereklimi?” 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi 2013 Antalya

E.17. K.Topçu “Bir ilçe devlet hastanesinde sistoskopi deneyimleri” 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2013 Eskişehir

E.18. MH Okur Ş. Karaçay I. Uygun K.Topçu H. Öztürk “Çocukluk Çağında Amyand Herniler (21 Hastanın Raporu) tek Merkez deneyimi” 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2013 Eskişehir

E.19. S. Bilici, M.Şimşek, K.Topçu,K. Ağenğin, M. Melek “8 yaşında erkek çocukta çift meckel divertikülü” 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2013 Eskişehir

E.20. V. Avcı, K.Topçu,K.Ağenğin,M.Şimşek,M.Melek, S. Bilici “Karında şişlik ve ağrı şikayeti ile başvuran kız çocuğunda transvers vaginal septum” 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2013 Eskişehir

 

 

 

F. Ulusal Bilimsel Toplantılar ve Çalışmalar

F.1. Dializ Bilim Kursu 1996 Ankara

F.2. The Pediatric Thorax: An Interdiciplinary Symposium  2002 İzmir.

F.3.  Milli Pediatri Derneği Eğitim Semineri 1993 Kayseri

F.4. RİA kursu 1993 Kayseri

F.5.  Transanal Endorektal Pull- Through Workshop 2002 İzmir

F.6. 1. Hypospadias Day “ An Odyssey in Hypospadiology” 2001 İzmir

F.7. Basic Course in Laboratory Animals Science 2003 Kayseri

F.8. 4. Pediatri Günleri Sempozyumu 2002 İzmir

F.9. Pediatrik Solunum Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu-1 2003 İzmir

F.10. Gastroözefagial Reflü Hastalığı ve Özefagus Striktürlerinin Tedavisi Kollokyum ve workshop’ ı 2003 İzmir 

F.11. Endokronojide diyalog bölgesel toplantısı 2005 van

F.12. Prof.Dr. Nebil Büyükpamukçu Onkoloji kursu 2006 Adana

F.13. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2006 Adana

F.14. Çocuklarda ileri yaşam Desteği Öğretici Kursu 2007 Van

F.15. Current Issues Neonatal Respratory Failure 2007 İstanbul

F.16. Hands on Training for Beginners (BAPES) 2007 İstanbul

F.17. 9. Annual Congress Live Laparoscopic Workshop 2007 İstanbul

F.18.  Cerrahi alan enfeksiyonları ve yeni yaklaşımlar 2006 İstanbul

F.19. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2007 İzmir

D20. Çocuk Ürolojisi Derneği Güncelleştirme Kursu 2007 Antalya

F.21. IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 2007 Antalya

F.22.  9. European Congress of Paediatric Surgery 2008 İstanbul

F.23. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2008 İstanbul

F.24. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimci Sertifika Kursu 2007 Van 

F.25. Çocuklarda Videoürodinami Uygulamaları Çalıştayı 2009 İstanbul

F.26. 15th  Meeting of The  International Society for Burn Injuries(ISBI) 2010 İstanbul

F.27. Asian Society for Paediatric Urology VIIth Biannual Meeting & Global Plenium on     Paediatric Urology 2010 İstanbul

F.28. TÇCD,EPSA,PEDURO, Ortak kongresi 2011 İstanbul.

F.29. 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi 2011 Antalya.

F.30. 30. Ulusal Çocuk Cerahisi Kongresi 2012 Ankara.

F. 31. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2013 Eskişehir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üyelik
Hekim
Arkadaşlar
bir video ekledi 

Bu hastalık kolayca tedavi ediliyor 

değişen bir profil resmi 

Hekim.Net

Close