·   · 16 Giriş
  •  · 39 arkadaş

OMURGA BOŞLUĞU ( SPİNAL CAVİTY )

OMURGA BOŞLUĞU ( SPİNAL CAVİTY )


Omurga boşluğu (veya omur boşluğu veya omurilik kanalı), içinden omuriliğin geçtiği omurlar tarafından oluşturulan, omur kolonunun içindeki omuriliği [1] içeren boşluktur. Sırt vücut boşluğunun bir işlemidir. Bu kanal, omurların vertebral foramenleri içinde yer alır. Omurlararası boşluklarda, kanal arkadan ligamentum flavum ve öne doğru arka uzunlamasına bağ tarafından korunur. 


500px-Scheme_body_cavities-en.svg.png


250px-Gray82.png


Meninkslerin en dış tabakası olan dura mater, en içteki tabaka olan pia mater ile gevşek bir şekilde bağlanan araknoid mater ile yakından ilişkilidir. Meninksler spinal kanalı epidural boşluğa ve subaraknoid boşluğa böler. Pia mater, omuriliğe yakından bağlıdır. Subdural boşluk genellikle sadece travma ve / veya patolojik durumlar nedeniyle mevcuttur. Subaraknoid boşluk, beyin omurilik sıvısı ile doldurulur ve omuriliği besleyen damarları, yani anterior spinal arter ve eşleşmiş posterior spinal arterleri ve buna karşılık gelen spinal venleri içerir. Ön ve arka spinal arterler, omuriliğin vazokoronası olarak bilinen anastomozları oluşturur ve bunlar kanala besin sağlar. Epidural boşluk gevşek yağ dokusunu ve iç vertebral venöz pleksus adı verilen geniş, ince duvarlı kan damarlarından oluşan bir ağı içerir.


Spinal stenoz, omurganın herhangi bir bölgesinde oluşabilen ve bir dizi faktörden kaynaklanabilen kanalın daralmasıdır.


Omurga kanalı ilk olarak Jean Fernel tarafından tanımlanmıştır.


Kaynakça


1    ^ "spinal cavity". TheFreeDictionary.com


Kaynak: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spinal_cavity

1 0 0 0 0 0
  • 1062

Hekim.Net

Close