·   · 4 Giriş
  •  · 577 arkadaş

Lazarus etkisi - lazarus refleksi

Ölümden sonra dirilmek mümkün müdür ? 

işte burada belki de dünyanın en bilindik dini hikayelerinden olan isa'nın lazarus'u öldükten 4 gün sonra yeniden diriltmesidir. ismini isa'nın dirilttiği iddia edilen (muhtemelen bu refleksi dirilme sanmışlardır)aziz lazarustan alan, beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen omuriliğin beyinden bağımsız verdiği tepkilerden birini vermesidir.

Lazarus etkisi ya da Lazarus refleksi beyin ölümü gerçekleşmiş hastalarda meydana gelen reflekslerdir. bu refleks sarılır gibi kollarını kaldırıp çapraz şekilde bağlama şeklinde görülür (mısır mumyaları pozisyonunda).Bu fenomen adını İncilde geçen Lazarus'tan alır, Yuhanna İncili'nde İsa'nın Lazarus'u ölüyken dirilttiğinden bahsetmektedir.

Lazarus belirtisi diz kapağı refleksi gibi, refleks yayı'nın aracılık ettiği reflekslere bir örnektir, sinirsel iletim beyine uğramadan omurga aracılığıyla gerçekleşir. Bunun bir sonucu olarak beyin ölümü gerçekleşmiş ancak diğer organları yaşam destek ünitesine bağlı hastalarda hareket mümkün kılınır, beyin aktivitesi testleri yapabilmek için istemsiz hareketler kompleksinin önüne geçilir.Bu ve buna benzer hareketlerin farkında olmak beyin ölümünün gerçekleşmesi ve bu konuda yanlış teşhislerin önüne geçmede daha doğru kararlar verileceği, nörolojistler tarafından öne sürülmüştür

Refleks genellikle hastanın kollarının hafif titreme hareketleri öncesinde ya da kollar ve gövde üzerindeki görünümü öncesinde meydana gelir. Önce dirsekler sternum üzerinde kaldırılır ve sonra kollar esnemeye başlar. Genellikle boyun ve çeneye dokunma ya da kolları çapraz şekilde bağlama tarzında olur. Bu eylemlerle beraber kısa nefes vermeler de gözlemlenebilir..

Fenomen, beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan solunum cihazının çıkarılmasından birkaç dakika sonra görülmüştür. aynı zamanda apne testi sırasında da görülmüştür – Bu, akciğer ve dış solunum kaslarının süspansiyon ve hareketinden dolayı olur- Bu tarz belirtiler Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından beyin ölümünün bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Yoğun bakım ünitelerinde Lazarus işareti oluşumları hastaların kurtarılma çalışmalarında yanıltıcı olabilmektedir. Bu durumu gözleyen birçok gözlemci korkmuş ve mucizevi bir olay olduğunu düşünmüştür.

kaynakça

wikipedia

popülerscience

tıbbiyelisözlük

3 0 0 0 0 0
  • 705

Hekim.Net

Close