Kutalmış Cem Bağdatlı

 • 1207
Profil Doluluğu
Giriş yapmamıs kullanıcılar 'Profil Mükemmeliğini Gör' eylemini kullanamazlar.

İstanbul Tıp Fakültesi 1994

 • Ordu Perşembe Bolatlı Köyü Sağlık Ocağı
 • Ordu Perşembe 2 Nolu  Sağlık Ocağı
 • Kartal Eğitim Araştırma Aile Hekimliği İhtisası
 • Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi Başhekimliği
 • izmir Dikili Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı
 • İstanbul International Hospital Acil Servis Hekimliği
 • İstanbul Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi Acil Servis Hekimliği
 • Akbank Genel Merkezi Hekimliği
 • Arnavutluk Tiran Amerikan Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı
 • İzmir Dikili Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı
 • Kosova Priştina Amerikan Hastanesi Başhekimliği
 • Kosova Priştina İnternational Medicine Hospital Başhekimliği
 • 2016 Kosova Priştina İstanbul Medical Center Kurucusu
 • 2018 Kosova Priştina Aura Clinic Kurucusu


  Enformatik Çalışmaları

 • 1987 V Visitors arcade tipi oyun programı
 • 1988 Tetrix tetris oyununun klonu
 • 1988 Rubix Rubik küpünün 3 boyutlu grafiksel çözüm programı
 • 1990 Çevirmen 1.0 dünyadaki ilk İngilizce Türkçe çeviri programı

1998-2003

DrData 1.0 -1.3 Türkiye'deki ilk gerçek hasta takip programı
www.hekim.net ülkemizin ilk Hekim portalı


Profil Fotoğrafları
23nisan
yamacp9
cem
IMG_Surfboard_20190122_223200_processed
IMG_Surfboard_20190122_223215_processed
IMG_Surfboard_20190122_223301_processed
IMG_Surfboard_20190122_223341_processed
IMG_20180805_152050
PANO_20180805_152251
IMG_20180805_152416
IMG_20180805_155025
IMG_20180805_155000
cem1
Profil Akışı

100 YIL ÖNCE...

NUTUK’ta Mustafa Kemâl Atatürk ülkenin 1919’daki genel durumunu anlatırken şu noktaların altını çizer:

‘I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş zedelenmiş şartları çok ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış bir devlet.’

‘Millet yorgun ve çok fakir.’

‘Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı’na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa ‘nın başkanlığındaki hükûmet âciz haysiyetsiz ve korkak….’

‘Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…’

‘Hıyanet çeteleri…’

İçerde İHANET ÇETELERİ son hızla örgütlenmekte..‘ İstanbul Rum Patrikhanesi’nde kurulan Mavri Mira Hey’eti illerde çeteler kurmak ve idare etmek gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meşgul. ‘Ermeni Patriği Zazen Efendi de Mavri Mira Hey’eti ile birlikte çalışıyor. ‘(NUTUK)

Diyarbakır Bitlis Elâzığ illerinde İstanbul’dan idare edilen Kürt Teali Cemiyetinin amacı yabancı devletlerin himâyesi altında bir Kürt devleti kurmaktı.

Konya ve dolaylarında İstanbul’dan yönetilen Tealî-i İslâm Cemiyeti, İstanbul’da üyeleri arasında Osmanlı Padişahı ve Halîfesi Vahdettin Damat Ferit Paşa Dahiliye Nâzırı olan Ali Kemal Sait Molla’nın bulunduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti, ve Amerikan mandacılarından oluşan gruplar…

‘Ve Çare..’

Mustafa Kemâl Paşa devam ediyor…

‘DURUMUN DEHŞET VE KORKUNÇLUĞU KARŞISINDA HER YERDE HER BÖLGEDE BİRTAKIM KİMSELER TARAFINDAN KURTULUŞ ÇARELERİ DÜŞÜNÜLMEYE BAŞLANMIŞTI. BU DÜŞÜNCE İLE YAPILAN TEŞEBBÜSLER BİRTAKIM KURULUŞLARI DOĞURDU…’

‘Milletin durumu…’

Mustafa Kemâl Paşa birtakım öncü aydınların biraraya geldiğini anlatırken bir yandan halkın genel durumunu şöyle açıklıyordu: ‘Millet ve ordu Padişah ve Halife’nin hâinliğinden haberdar olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla içten gelerek boyun eğmekte ve sadıktılar’.


Ayrıca yapılan psikolojik operasyon sonucu, batılı Devletlere asla karşı gelinemeyeceği, biri ile bile başa çıkılamayacağı düşüncesinin egemen hale getirildiğinin altını çizmişti..

‘Osmanlı Devleti’nin yanında koskoca Almanya Avusturya – Macaristan varken hepsini birden yenip yerlere seren İtilâf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu zihniyette olan yalnız halk değildi; özellikle seçkin ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu…’ diye yazmıştı.

Yani, Millet, Kurtuluş çareleri ararken, ‘Batılı devletlere bağımlı, Padişah ve Halife’ye sadık’ kalarak bu çareleri arıyordu…

‘Benim kararım…’

Mustafa Kemâl Paşa verili durumda kendi kararını şu sözlerle açıklamıştı…

‘…Bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü temelsizdi…. Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milIî hâkimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!…

Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir…. Halbuki Türk’ün haysiyeti gururu ve kaabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!… O halde ya istiklâl ya ölüm!’

O ‘ruh’ ve ‘kurtuluş’!

Atatürk 1919 yılında telgraf la tüm yurtta vatansever derneklerle irtibata geçer. Mayıs ta havzada, haziranda Amasya’dadır. .Erzurum ve Sivas kongreleri Türkiye Büyük Millet Meclisini doğuracaktır. Sürekli DİRENME çağrısı yapar ve toplumu gruplara ayıracak SİYASİ PARTİ OLUŞUMUNA KARŞIDIR..

Müdafaayi hukuk dernekleri kısa zamanda tüm yurda yayılır… Kendiliğinden kurulup gelişirler Miralay Mehmet Arif bey durumu söyle özetler.’Vicdan ve hamiyet sahibi her insan, milli mücadeleye maddi manevi katılmayı namus borcu sayıyordu. Gençler, ak sakallılar ve çok sayıda kadın mücadele içine girdi.’

HER KESİMDEN İNSAN FARKLILIKLARI BİR YANA BIRAKARAK BELLİ İLKELER ÇERÇEVESİNDE İL İLÇE KASABALARDA ÖRGÜTLENDİLER

Atatürk bu örgütlerin kurulmasını BİR ELEKTRİK ŞEBEKESİ GİBİ DEVREYE GİREN TARİHİN EMRİ ! olarak niteledi.

ATATÜRK MÜDAFAA-İ HUKUK (HAKLARIN SAVUNULMASI) RUHUNDAN SÖZETMİŞTİR. BU RUHA MİLLİ VİCDAN ve onun oluşturduğu cepheye NAMUS CEPHESİ demiştir.

O ruh yerel ve bölgesel hareketi başlatmıştır. Dağınık birbirinden bağımsız eylemler ve örgütler Sivas’ta bir araya gelmişlerdir.

6 ay sonra Ankara’ya döndüğünde , 28 aralık 1919 da, Ziraat mektebinde Ankaralılara bir konuşma yapmıştır..

‘BİR MİLLET KENDİ GÜCÜNE DAYANARAK VARLIĞINI VE BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAMAZSA ONUN BUNUN OYUNCAĞI OLMAKTAN KURTULAMAZ. BU NEDENLE MÜDAFAAYİ HUKUK CEMİYETİNDE KUVAYİ MİLLİYENİN ETKEN OLMASI VE MİLLİ İRADENİN HAKİMİYETİ KABUL EDİLMİŞTİR.

ÖRGÜTÜMÜZ İŞE KÖYDEN MAHALLEDEN MAHALLE HALKINDAN YANİ BİREYDEN BAŞLAR. BİREYLER FİKİR SAHİBİ OLMADIKÇA, HAKLARININ BİLİNCİNE VARMADIKÇA, KİTLELER HERKES TARAFINDAN AYRI YÖNE ÇEKİLEBİLİR. KENDİNİ KURTARABİLMEK İÇİN BİREYİN GELECEĞİYLE BİZZAT İLGİLENMESİ GEREKLİDİR.

AŞAĞIDAN YUKARIYA TEMELDEN ÇATIYA YÜKSELEN ÖRGÜT SAĞLAM OLUR. ANCAK, İŞİN BAŞINDA ÖNCE YUKARDAN AŞAĞI ÖRGÜTLENME ZORUNLULUĞU VARDIR. ÜLKE İÇİNDEKİ GEZİLERİMİZDE MİLLİ ÖRGÜTLENME, ÖNCE BİREYE GİDİP ORADAN YUKARI DOĞRU ŞEKİLLENME BAŞLADIĞINI ŞÜKRANLA GÖRDÜK.. AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU ŞEKİLLENMENİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ BU MİLLİ VE VATANİ BİR GÖREVDİR.’

19 Mart 1920 de tüm valilik ve sancaklara ve kolordu komutanlıklarına bir telgraf çekmiş, ULUSAL BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ YÜRÜTMEK VE DENETLEMEK İÇİN ANKARA’DA OLAĞANÜSTÜ YETKİLİ BİR MECLİS TOPLANACAĞINI, HER SANCAKTAN 5 KİŞİNİN seçilmesi gerektiğini ilan etmiştir.

Kimler mi biraraya gelmişti?

23 Nisan 1920 meclis kuruldu. 24 Nisan’da Gazi Paşa Meclis başkanı oldu. Meclisde görünüm şuydu:

‘Milletvekilleri çok değişik çevrelerden gelen kişilerdi.. beyaz sarıklı ak sakallı cübbeli eli tesbihli hocalar, üniformalı subaylar, aşiret beyleri, külahlı ağalar kavuklu çelebiler, avrupadan eğitimden dönmüş btı kültürüyle yoğurulmuş nokta bıyıklı aydınlar kuvvayi milliye kalpaklı gençler bir aradaydı.

Birbirleriyle sert tartışmalara giriyor yumruklaşmalar hatta silah çekmeler vaki oluyordu.

Buna karşın ulusal haklar halkın geleceği ve milli mücadele sözkonusu olduğunda derhal birleşiyor, gözyaşları içinde kucaklaşıyorlardı.’

İkinci meclis 1923’de kuruldu. Meclisin kendini yenileme kararı aldığı gün millete şöyle seslendi:

‘EFSANE İNSANLARLA BUGÜNE GELDİK.. BU İNSANLARIN ANILARI TÜRK MİLLETİNİN KARANLIK, ENDİŞELİ ve BUNALIMLI GÜLELRİNDE BİRER UMUT VE HAYAT IŞIĞI OLARAK PARLAYACAKTIR. İLK MECLİS YÜZYILLAR SONRA DA GÖREV BAŞINDA OLACAKTIR. O, KUVVAYİ MİLLİYE RUHUNUN KENDİSİDİR. BU RUHA MUHTAÇ OLDUĞUNUZ HER ZAMAN ONU KARŞIMIZDA VE BAŞIMIZDA GÖRECEĞİZ!’

Görebiliyoruz değil mi!


Banu AVAR 2012

Detox günü prishtina Kosova

İlk mecburiyi Ordu Perşembe'de bitirip 1996 yılında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye kliniğinde Aile Hekimliği ihtisasına başladım.

Fakültede DETAM (Deneysel Tıp Bilimleri Araştırma Merkezi) takılırdım.

Eğitim Araştırma hastanesi nedir pek de bilmiyorum o zamanlar...

Neyse ikinci gün falan sabah hep beraber şef yardımcımız Selami hoca ile vizitteyiz.

(sabah vizitleri Çömez/orta kıdem viziti > kıdemli asistan viziti > baş asistan viziti > şef yardımcısı /şef viziti sırası ile 4 kez yapılırdı)

Ben de yeni gelmiş (henüz) burnu sürtmemiş ukala asistan şeklinde Selami hocaya sordum:

- Hocam deney hayvanları neredeler?
- Nasıl?
- Yani araştırmalar için sıçanlar falan, nerede yapıyorsunuz?

Bir sessizlik oldu vizitte, kıdemli arkadaşların yüzünde muzip bir gülümseme
Selami hoca geldi, omuzuma elini koydu,
-Haklısın aslında araştırma hastanesiyiz ama bizim vaktimiz olmuyor o işlere baksana

sonra toplu bir kahkaha koptu tabii ? ? ? 

... veya buraya git: 2018
Tartışmalar
Çoook doğru
ismail tosun tarafından
2
Daha kolay ve hızlı ulaşım için Hekim.Net i telefonunuzun ekranına ekleyebilirsiniz.Tüm telefonlar i…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
Arkadaşlar bugüne kadarki alkol ve sigara bağımlılık tedavilerimde farkına vardığım ve hangi tür ted…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
Aşağıdaki kısa makaleyi 2007 yılında mesleki olmayan bir ortam için yazmıştım, bayağı zaman geçmis s…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
36 yaşında erkek hasta ağır kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye yatırılıyor.Antikoagülan tedavi veri…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
Maddi durumu iyi olan ihtiyacı olduğunu düşündüğüm hastalarıma ben de düzenli olarak omega önermekte…
ŞEYDA DODA tarafından
4
Michael (Joseph) Jackson 29 Ağustos 1958, Indiana ABD'de doğdu 25 Haziran 2009, Los Angeles'ta kimil…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
Hekim.Net in meslektaşlarımıza bu hizmeti sınırsız alan ile ücretsiz verdiğini hatırlatalım. Bizim s…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
Ücretsiz üyelik için burayı tıklayınız. Hekim.Net'e üyelikHekim.Net bir hekim kuruluşudur ve temel a…
Kutalmış Cem Bağdatlı tarafından
1
Bilgi
Ad Soyad:
Kutalmış Cem Bağdatlı
Tıp Fakülteniz:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp
Mezuniyet Yılınız:
1994
Uzmanlık Alanı:
Aile Hekimliği
Çalıştığınız Kent:
Yurtdışı
Çalıştığınız Kurum:

Aura Clinic / Sanus Clinic

Hekim.Net

Tibbi Kariyeriniz:
Uzman Hekim
Üyelik

Yönetici

Bloglarım
Albümlerim

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı  topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu   Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami,  Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek  tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı  kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır.Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere, külliyenin bir çok  yerinde bulunan, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların ellerinden çıkan, taş   işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini yansıtan harikulade motifler tüm  dünyanın ilgi
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1243

Eylül 2015 Kosova Gezisi

Eylül 2015 Kosova Gezisi
kosova9.jpgkosova10.jpgkosova8.jpgkosova7.jpgkosova6.jpgkosova5.jpgkosova4.jpgkosova3.jpgkosova1.jpgkosova2.jpg

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Juno aracından harika Jüpiter fotoğrafları

Juno aracından harika Jüpiter fotoğrafları
jup15.jpgjup13.jpgYunus balığını gördünüz mü?jub11.jpgjub10.jpgjup12.jpgjup9.jpgjup8.jpgjup8.pngjup6.jpgjup7.jpgjup5.jpgjup4.jpgjup3.jpgjup1.jpgjup2.jpg

Diş Hekimi Weston C. Price in Beslenme ve Fiziksel Dejenerasyon Kitabından fotoğraflar

1920li yıllarda tüm dünyadaki yerli topluluklar arasında müthiş bir çalişma yaparak beslenme ve yüz şekli, diş çürümesi, ortodontik problemler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran Diş Hekimi  Weston C. Price in Nutrition and Physical Degeneration kitabından fotoğraflar, her fotoğrafın altında ingilizce açıklaması da var.Genelde beyaz adamın yiyeceklerine geçen yerlilerde diş çürükleri, mandibula daralması, yüz şeklindeki degisiklikleri karşılıkli olarak gösteriyorlar.
IMG_20181219_120153.jpgIMG_20181219_120121.jpgIMG_20181219_120340.jpgIMG_20181219_120458.jpgIMG_20181219_120623.jpgIMG_20181219_123437.jpgIMG_20181219_123433.jpgIMG_20181219_123345.jpgIMG_20181219_123340.jpgIMG_20181219_123326.jpgIMG_20181219_123130_1.jpgIMG_20181219_123130.jpgIMG_20181219_123130_1.jpgIMG_20181219_123117.jpgIMG_20181219_123112.jpgIMG_20181219_123102.jpgIMG_20181219_123039.jpgIMG_20181219_123026.jpgIMG_20181219_123014.jpgIMG_20181219_122958.jpgIMG_20181219_122925.jpgIMG_20181219_122859.jpgIMG_20181219_122801.jpgIMG_20181219_122733.jpgIMG_20181219_122730.jpgIMG_20181219_122716.jpgIMG_20181219_122706.jpgIMG_20181219_122648.jpgIMG_20181219_122645.jpgIMG_20181219_122629.jpgIMG_20181219_122618.jpgIMG_20181219_122606.jpgIMG_20181219_122551.jpgIMG_20181219_122531.jpgIMG_20181219_122514.jpgIMG_20181219_122452.jpgIMG_20181219_122448.jpgIMG_20181219_122431.jpgIMG_20181219_122417.jpgIMG_20181219_122330.jpgIMG_20181219_122326.jpgIMG_20181219_122353.jpgIMG_20181219_122244.jpgIMG_20181219_122252.jpgIMG_20181219_122221.jpgIMG_20181219_122152.jpgIMG_20181219_122125.jpgIMG_20181219_121352.jpgIMG_20181219_121320.jpgIMG_20181219_121300.jpgIMG_20181219_121241.jpgIMG_20181219_121231.jpgIMG_20181219_121217.jpgIMG_20181219_121203.jpgIMG_20181219_121147.jpgIMG_20181219_121124.jpgIMG_20181219_121110.jpgIMG_20181219_121056.jpgIMG_20181219_121035.jpgIMG_20181219_121011.jpgIMG_20181219_121003.jpgIMG_20181219_120940.jpgIMG_20181219_120934.jpgIMG_20181219_120906.jpgIMG_20181219_120826.jpgIMG_20181219_120822.jpgIMG_20181219_120747.jpgIMG_20181219_120704.jpgIMG_20181219_120642.jpgIMG_20181219_120618.jpgIMG_20181219_120300.jpgIMG_20181218_231714_HHT.jpg

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.
Benim Anketlerim

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Özel

Erişim engellendi. Bu özel bir içerik.

Sağlık kurumunuzda şiddete maruz kaldınız mı? Bu şiddet nereden kaynaklanıyordu?

Dosyalarım
Fotoğraflarım
Benim Videolarım
Benim SSSım

Hekim.Net

Close

Hekim.Net

Close