HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
121-132
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Ağız kokusu - Halitozis
Ağız kuruluğu (xerostomia)
Ağız kuruluğu, hiposalivasyon nedeniyle ortaya çıkan bir yakınmadır. Primer ve sekonder nedenlerin yanı sıra bazı sendromlardaki bulgulardan biri olarak saptanır; örnekler:ECTD11B sendromuEEC1 sendromuEEC3 sendromuErik kurusu göbek sendromuEritermaljiHelix sendromuHipohidrotik ektodermal displaziLADD sendromuLambert-Eaton myastenik sendromuMelkersson-Rosenthal sendromuMikulicz sendromuPlummer-Vinson sendromuPrader-Willi sendromuSjögren sendromuTükürük ve gözyaşı bezleri aplazisiYao sendromu
Ağız tabanı karsinomu
Ağız tabanı karsinomları, ağız mukozası skuamöz hücreli karsinomlarının %20'sini oluşturur. Birlikte tüketilen tütün ve alkolün önemli etkisi vardır. Klinik incelemede, katı, iyileşmeyen ve ağrısız ülserler saptanır. Çoğunun çevresinde eritrolökoplaki niteliğinde alanlara rastlanır. Prognoz kötüdür, submandibuler lenf düğümlerine metastaz yaparlar.
Ağız yanması sendromu
Edinsel bir sendromdur. NedenlerXerostomiaMenapozEndokrin sistemdeki dengesizliklerVitamin-mineral eksiklikleri (folat, demir, B-vit)Aşırıduyarlılık tepkileri (protez maddeleri)Diabetes mellitusİlaçlar (ACE inhibitörleri, antikolinerjikler, antibiyotikler)H.pylori kolonizasyonuBaş-boyun irradyasyonu (radyoterapi), yangısal patolojiler (Sjögren sendromu, sarkoidoz, hepatit C, HIV/AIDS, lenfomalar)Psikolojik etkenler (anksiyete, depresyon)BulgularAğız mukozasının bir bölgesinde ya da tümünde yanma algısı ve haşlanmışlık algısı Tat alma bozukluğu (metalik tat algısı)Parestezi (yanma, karıncalanma)Dil ön-yan bölgesinde parestezi ve ağrıDiş çürükleri
Ağlamak için gözden yaş mı akmalı?Dudaklar gülerken, insan ağlayamaz mı?Sevmek için güzele mi bakmalı?Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı?Hasret; özlenenden uzak mı kalmaktır?Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı?Hırsızlık; para, malmı çalmaktır?Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?Solması için gülü dalından mı koparmalı?Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı?Öldürmek için silah, hançer mı olmalı?Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olamaz mı?Victor Hugo
Gördüm babaların ağlamasınıDalları düğüm düğümGövdesi kahve falıBir zeytin ağacını köklemek var yaSökmek var ya sarp yamaçtan ardıcıKazma vurmak beş yüz yıllık meşeyeAcısını duymak var ya kopmanınBabaların ağlaması işte oBabaların ağlaması öyle zor Hasan Hüseyin Korkmazgil
Aglossia-adactylia sendromu (hypoglossia-hypodactylia sendromu)
Kesin nedeni bilinmeyen; gebelik sorunları, alkol, diabet, vb çevresel etkilerin neden olduğu varsayılan, "oromandibular-limb hipogenezi" grubundan malformasyonlar  kümesidir. Bulgular:Yüz çizgileri keskinYanaklar çökükSublingnal ve submandibular tükürük bezleri büyükAğız açıklığı küçük (mikrostomi)Altçene hipoplazisi (mikrognati/retrognati)Altçene orta kesiciler agenezisiDil hipoplazisi/agenezisiParmak anomalileri (eksiklik ya da sindaktili)Tırnaklarda hipoplaziSitus inversus
Aglütinasyon
Yüzey antijenlerine karşı oluşmuş özgün antikorların kimi partikülleri, eritrositleri ve canlı etkenleri birbirlerine yapıştırarak çökelti oluşturmalarına neden olması; tortulaşma
Agnathia-microstomia-synotia sendromu
Altçene bulgularına (agnati) ek olarak, kulak kepçesi anomalileri (melotia; synotia), ağız açıklığının küçük olması (microstomia), dil yokluğu (aglossia) ya da çok küçük olması (microglossia), yarık damak bulgularından oluşan, çok ender görülen bir sendrom
Agnathia-otocephaly kompleksi (AGOT kompleksi)
Otozomal dominant ya da otozomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Bulgular:Otosefali (altçene agenezi, kulakların orta çizgiye yaklaşması)Altçene hipoplazisi/agenezi (agnati)Kulakların orta çizgiye yaklaşması (sinotya)Kulak anomalileriİşitme sorunlarıOrbitaların orta çizgiye yaklaşması (sinoftalmi)Hortumsu burunMikrostomiMikroglossi/aglossiYarık damakOrofarinks hipoplazisiEpiglot ve larinks hipoplazisiKör trakea boşluğuSitus inversusCorpus callosum agenezi
Agnati-Otosefali
Altçenenin yokluğu ya da aşırı hipoplazisi ile karakterize konjental anomali
Agnati-Otosefali kompleksi
Öncelikle mikrognatiye neden olan bir kraniyofasiyal malformasyon tablosudur. Agnati, altçene yokluğu anlamına gelse de, altçenenin tümü değil ancak bir bölümünün eksikliği ya da oldukça aşırı bir hipoplazisi söz konudur. Ender görülen bu kompleksin kalıtsal olabileceği gibi, gen mutasyonlarının ve teratojenlerin etkisini gösteren olgular da bildirilmiştir.  En sık görülen anomali, altçene eklemine büyük katkısı olan kondil (processus condylaris) agenezidir; kimi olgularda koronoid (processus coronoideus) ya da ramus eksikliği saptanır. Altçene, eksik olan parçası yönünde (arkaya) kayar ve oklüzyon (dişlerin birbirleriyle lineer düzlemde karşılaşması) bozulur.Bu karmaşada altçene eklemi (tem

Hekim.Net

Close