·   · 320 Makale / Blog
  •  · 0 arkadaş

Vagus Sinirinin Stimülasyonu: Depresyona Karşı Az Bilinen Alternatif Seçenek

Depresyon için standart tedaviler, antidepresanlar ve psikoterapidir. Özellikle şiddetli vakalarda elektrokonvülsif tedavi (ECT) veya vagus sinir stimülasyonu (VNS) da endike olabilir. VNS, kronik ve tedaviye dirençli depresyon için onaylanmış, etkili, iyi tolere edilen, uzun vadeli bir terapidir, yakın tarihli bir dergide, Christine Reif-Leonhardt, MD ve Almanya Frankfurt am Main Üniversite Hastanesi'nden araştırmacı ekibi makale üzerinden aktarmakta. ECT gibi daha yaygın tedavilerin aksine, VNS genel popülasyonda ve uzmanlar arasında çok az bilinmektedir. VNS'nin maliyeti Almanya'daki sağlık sigortası fonları tarafından karşılanmaktadır.


1994'ten beri mevcut

Yazarların bildirdiği gibi, invaziv VNS, tıbbi tedaviye dirençli epilepsili çocukların tedavisi için 1994'te Avrupa Birliği'nde ve 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylandı. Ruh hali üzerinde olumlu ve kalıcı etkiler yetişkinlerde yaklaşık 3 aylık VNS'den sonra, antikonvülsif ilacın etkinliğinden bağımsız olarak görülebildiğinden, "VNS'nin gerçekten antidepresan etkisi varsayılmıştır" ve bu nedenle bir antidepresan tedavi olarak daha da geliştirilmiştir. .


VNS sistemi ilk olarak 2001 yılında Avrupa Birliği'nde kronik veya tekrarlayan depresyonu olan, tedaviye dirençli depresyonu olan veya mevcut depresyon tedavisine karşı toleransı olmayan hastaların tedavisi için bir CE sertifikası almıştır. 2005 yılında, VNS, en az dört antidepresan tedavisinin yeterince yardımcı olmadığı, tedaviye dirençli majör depresyonu olan 18 yaş ve üstü hastaların tedavisi için ABD'de onaylandı.


Birkaç Plasebo Kontrollü Çalışma

Reif-Leonhardt ve meslektaşlarına göre, son 20 yılda tedaviye dirençli depresyonu olan hastalarda VNS üzerine çok sayıda çalışma ve vaka serisi yapılmıştır. Çalışmaların çoğu, adjuvan bir prosedür olarak VNS'nin ek faydalarını vurguladı, ancak bunlar gözlemsel çalışmalardı. Metodolojik zorluklar ve etik sorunlar nedeniyle plasebo kontrollü çalışmalar yetersizdir.


En büyük uzun vadeli çalışma, tedaviye dirençli depresyonu olan 494 hastanın olağan antidepresan tedavisi ve VNS kombinasyonunu aldığı bir kayıt çalışmasıdır. Çalışma 5 yıl sürmüştür; 301 hasta kontrol grubu olarak görev yaptı ve olağan tedaviyi aldı. Yazarlara göre tedaviye kümülatif yanıt (%68'e karşı %41) ve remisyon oranı (%43'e karşı %26), VNS alan grupta önemli ölçüde daha yüksekti. En az yedi seanslık ve bir EKT serisi uygulanan hastalar VNS'ye özellikle iyi yanıt verdi. Kombine tedavi aynı zamanda EKT'ye yanıt vermeyen hastalarda tek başına olağan tedaviye göre daha etkiliydi.


Bugüne kadar, tedaviye dirençli depresyon için VNS tedavisinin yalnızca bir plasebo kontrollü çalışması yapılmıştır. İçinde, VNS, 10 haftalık bir gözlem periyodu boyunca plasebo stimülasyondan önemli ölçüde üstün değildi. Bununla birlikte, gözlemsel çalışmalar, VNS'nin antidepresan etkisinin ancak en az 12 aylık tedaviden sonra geliştiğine dair kanıt sağlamıştır. Reif-Leonhardt ve meslektaşlarına göre, veriler, yanıt oranı ve terapi etkisindeki farklılıkların ancak 3 ila 12 ay sonra daha uzun vadede gözlemlenebileceğini ve terapi süresi arttıkça VNS'nin etkilerinin de arttığını göstermektedir. Yazarlar, bundan yola çıkarak "VNS etki mekanizmasının nöroplastik ve adaptif fenomenlere atfedilebileceği" varsayılabilir ifadesi kullanıyorlar.


Ameliyatın tipik, yaygın yan etkileri ağrı ve parestezidir. Sinirin tahriş olması nedeniyle, yaklaşık her üç hastadan biri ameliyat sonrası ses kısıklığı ve ses değişikliği yaşamakta. Geçici yutma bozuklukları gibi ciddi yan etkiler ve komplikasyonlar nadirdir. Stimülasyon yoğunluğunu azaltarak veya stimülasyon frekansını veya impuls genişliğini azaltarak, stimülasyonla ilişkili yan etkiler hafifletilebilir veya hatta ortadan kaldırılabilir. Kırık kabloları veya pili değiştirmek için ikinci bir küçük cerrahi müdahale gerekli olabilir (ömrü, 3 ila 8 yıl).


VNS Therapy için Kriterler

VNS ne zaman düşünülmelidir? Yazarlar aşağıdaki kriterleri belirler:

 * Farklı madde sınıflarından en az iki antidepresana (ideal olarak bir trisiklik dahil) yeterli doz ve sürede ve ayrıca kılavuz psikoterapi ile kombinasyon halinde iki güçlendirme ajanına (lityum ve ketiapin gibi) yetersiz yanıt olduğu zaman

* Farmakoterapiden veya kontrendikasyonlardan tıbbi tedaviye dayanılmaz yan etkilerde

* ECT'ye yanıt veren hastalar için, (idame) ECT'nin kesilmesinden sonra nükslerin veya kalıntı semptomların ortaya çıkması, dayanılmaz ECT yan etkileri veya bakım ECT'si ihtiyacı olanlarda

* Depresyon nedeniyle tekrarlayan veya uzun süreli hastane tedavileri görenlerde 


Bu makale Unidavis Germany sitesinden çevirilmiştir. 

KAYNAK 

17 0 0 0 0 0
  • 695
  • +

Yukarıdaki metin sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yazarın aktardığı görüşleri içermektedir, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Hekim.Net® hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve bu mesleklerin öğrencilerine özel tam işlevli ve ücretsiz bir sosyal medya ve bilgi paylaşım portalıdır. Meslektaşlarımızdan biriyseniz bu linke tıklayarak  kayıt sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Hekim.Net

Close