•  · 1 arkadaş

Lenfödem ve Lipödem Tedavileri

Lenfödem ve ya lipödem varis bulguları ile karışabilirler. Tanının koyulması tedavi açısından gereklidir.

LENFÖDEM

Lenfatik dolaşım bozukluğu nedeniyle  sıvının dokuda birikmesidir. Şişlik, ağırlık, ağrı belirtileri ortaya çıkar. Lenf ödem genelde bacakta ya da kolda görülür. Birçok nedeni olabildiği gibi bazen de hiçbir sebep yokken ortaya çıkabilir. Lenfödem en yaygın olarak kanser tedavisinin bir parçası olarak lenf düğümlerinizin çıkarılması veya hasar görmesi nedeniyle oluşur. Bağışıklık sisteminizin bir parçası olan lenfatik sisteminizdeki bir tıkanıklıktan kaynaklanır. Tıkanma, lenf sıvısının iyice boşalmasını engeller ve sıvı birikmesi şişmeye neden olur. 

Etkilenen kol veya bacağınızda ortaya çıkan lenfödem belirtileri ve semptomları şunları içerir:
Parmaklar veya ayak parmakları dahil, kolunuzun veya bacağınızın bir kısmının veya tamamının şişmesi, ağırlık veya gerginlik hissi, sınırlı hareket aralığı, ağrı veya rahatsızlık, tekrarlayan enfeksiyonlar ve derinin sertleşmesi ve kalınlaşması (fibrozis). Lenfödemin neden olduğu şişlik, kol veya bacağınızın boyutunda hafif, neredeyse fark edilmeyen değişikliklerden uzuv kullanımını zorlaştıran aşırı değişikliklere kadar değişir. Kanser tedavisinin neden olduğu lenfödem, tedaviden aylar veya yıllar sonra ortaya çıkmayabilir.

Lenfödem, lenf damarlarınız, genellikle bir kol veya bacaktan lenf sıvısını yeterince boşaltamadığında ortaya çıkar. Lenfödem birincil veya ikincil olabilir. Bu, kendi başına ortaya çıkabileceği (birincil lenfödem) veya başka bir hastalık veya durumdan (ikincil lenfödem) kaynaklanabileceği anlamına gelir. İkincil lenfödem, birincil lenfödemden çok daha yaygındır.

Primer lenfödem nedenleri: Primer lenfödem, vücudunuzdaki lenf damarlarının gelişimi ile ilgili problemlerin neden olduğu nadir, kalıtsal bir durumdur. Primer lenfödemin spesifik nedenleri şunlardır:
Milroy hastalığı (doğuştan lenfödem). Bu bozukluk bebeklik döneminde başlar ve lenf düğümlerinin anormal şekilde oluşmasına neden olur. Meige hastalığı (lenfödem praecox). Bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde veya hamilelik sırasında lenfödeme neden olur, ancak daha sonra 35 yaşına kadar ortaya çıkabilir. Geç başlangıçlı lenfödem (lenfödem tarda). Bu nadiren olur ve genellikle 35 yaşından sonra başlar.

Sekonder lenfödem nedenleri: Lenf düğümlerinize veya lenf damarlarınıza zarar veren herhangi bir durum veya prosedür, lenfödeme neden olabilir. Nedenler şunları içerir: Ameliyat. Lenf düğümlerinin ve lenf damarlarının çıkarılması veya yaralanması lenfödem ile sonuçlanabilir. Örneğin, meme kanserinin yayılmasını kontrol etmek için lenf düğümleri alınabilir ve uzuvlarınızdaki kan damarlarını içeren ameliyatlarda lenf düğümleri yaralanabilir. Kanser için radyasyon tedavisi. Radyasyon, lenf düğümlerinizin veya lenf damarlarınızın skarlaşmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Kanser. Kanser hücreleri lenfatik damarları bloke ederse, lenfödem ortaya çıkabilir. Örneğin, bir lenf düğümü veya lenf damarı yakınında büyüyen bir tümör, lenf sıvısının akışını engelleyecek kadar büyüyebilir. Enfeksiyon. Lenf düğümlerinin veya parazitlerin enfeksiyonu, lenf sıvısının akışını kısıtlayabilir. Enfeksiyona bağlı lenfödem en çok tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır ve gelişmekte olan ülkelerde görülme olasılığı daha yüksektir.

Lenfödem nasıl teşhis edilir? Konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kan pıhtıları veya diğer durumlardan kaynaklanan ödem gibi uzuv şişmesinin diğer nedenlerini ekarte etmek için kapsamlı bir tıbbi öykü ve fizik muayene yapılır. Çoğu zaman, tıbbi cerrahi öyküsü veya lenf düğümlerini içeren diğer durumlar, nedene işaret edecek ve lenfödem tanısını koyacaktır. Şişliğin nedeni net değilse, uzuv şişmesinin nedenini belirlemeye yardımcı olmak için başka testler yapılabilir. BT veya MR taramaları, lenf düğümü mimarisini tanımlamaya veya tümörleri veya diğer anormallikleri tanımlamaya yardımcı olabilir. Lenfosintigrafi, bir boyanın lenf damarlarına enjekte edilmesini ve ardından görüntüleme teknolojileri kullanılarak sıvı akışının gözlemlenmesini içeren bir testtir. Lenf akışındaki tıkanıklıkları gösterebilir. Doppler ultrason taramaları, kan akışını değerlendirmek için kullanılan testdir ve damarlarda uzuv şişmesine neden olabilecek bir kan pıhtısının (derin ven trombozu) belirlenmesine yardımcı olabilir.

Şu anda lenfödem için bir tedavi bulunmamakla birlikte, etkilenen uzvunuzun erken teşhisi ve özenli bakımı ile yönetilebilir.

Lenfödemin başlıca belirtisi oluştuğu bölgede, özellikle de bacaklarda oluşan şişliktir. 

Tedavisinde aşağıdaki uygulamalar önerilebilir:

  • Manuel masaj.

  • Çorap veya bandaj uygulamak.

  • İdeal kiloda olmak.

  • Yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi egzersizler.

Lenfödemin komplikasyonları nelerdir?

Selülit ve psikolojik etkiler

Lenfödemde Cerrahi Tedavi Yaklaşımı Nedir?

Lenfatik mikrocerrahi çok ince lenf damarlarını mikroskop altında  onarmaktır. 

LİPÖDEM

Lenfödemle karışan gövdenin alt kısmında yağ birikimine bağlı ağrılı genişlemedir. Bacakta özellikle ayakbileği, diz çevresi ve popoyu çevresinde yağ birikmesi meydana gelir. Lipödemde dokuda biriken madde su değil yağdır. Lipodema, yağ birikintilerinin esas olarak bacaklarda, uyluklarda ve kalçalarda meydana geldiği lenfatik ve metabolik bir yağ dengesizliğidir.
Lipodemadan muzdarip bir kişinin üst vücudu ince olabilir ve belden ayak bileklerine kadar oldukça geniş olabilir. Genellikle ayaklar etkilenmez. Bazı durumlarda lipodem gövdeye ve kollara da yayılabilir. Tedavi edilmezse, durum kötüleşebilir ve lenfatik kılcal damarlar bozulduğundan ve artık dokudan fazla sıvıyı çıkarmak için yeterince işlev göremediği için şişme meydana gelebilir. Bu duruma lipö-lenfödem denir.
Lipödema oldukça yaygındır ancak genellikle teşhisi zordur ve sıklıkla aşırı kilolu olmakla karıştırılır. Erkeklerden daha fazla kadını etkiler, bu da sorunun temelinde hormonal bir dengesizliğin olabileceğine inanılmasına yol açmaktadır. Tipik olarak ergenlik döneminde ortaya çıkar ve hamilelikten sonra veya menopozun başlangıcında kötüleşir. Ayrıca ailede kilo problemleri, sıvı tutulması ve/veya venöz yetmezlik öyküsü olanlarda genetik geçişli olduğuna inanılmaktadır. Aşırı kilo ile ilişkili yağın aksine, lipödema egzersizle uzaklaştırılamaz, diyete cevap vermez ve tedavisi yoktur. Bununla birlikte, kompresyon tedavisi ve manuel lenfatik drenaj masajı, basınç hassasiyetini azaltmaya, hem lipödemi hem de lenfödemi azaltıp kontrol etmeye yardımcı olabilir.
Tedavinin odak noktası semptomları hafifletmek ve durumu kontrol etmektir. Sonuçlar kademelidir ve hasta tarafından çok fazla sabır ve özveri gerektirir. Durum ne kadar erken fark edilirse, yönetim planı o kadar erken uygulanabilir.

Lipödem Teşhisi / Klinik semptomlar ve özellikler: Anoreksiklerden morbid obezlere kadar her boyuttaki kadınları etkiler. Tipik bir konfigürasyonla, genellikle belin hemen altından ayak bileğinin üzerinde belirgin bir çizgiye kadar her iki bacağın ve / veya kolların simetrik, bilateral şişmesi. Yağ dokusunun aşırı birikmesi ve genişlemesi (yağ hücreleri). Genetik geçişli olabilir. Artmış deri altı dokusunun aşırı duyarlılığı (basınç ağrısı). Çok kolay hematom gelişmesi (morarma) ortostatik ödem. Genellikle ergenlikte başlar. Diyet ve egzersiz direnci (obezitenin “normal” yağından farklı olarak, lipedemik yağ diyet ve egzersiz yoluyla kaybedilemez). Ayakları etkilemez. Hormonal etki – bazı durumlarda ek hormonal problemler.

Lipödem genellikle ergenlikte tetiklenir, ancak hamilelik sırasında, jinekolojik cerrahiyi takiben ve özellikle perimenopozda tetiklenebilir veya kötüleşebilir. Lipödem, şu anda çok nadir de olsa erken teşhis edilirse, lipedemik yağ hücrelerinin genişlemesini yavaşlatmak, ikincil lenfödemi önlemek ve uygun önlemleri alabilmeleri için hastaları yüksek obezite risklerine karşı uyarmak mümkün olabilir.

Tedavi:

  • Masaja iyi cevap vermez.

  • Sadece zayıflamak yeterli değildir. 

  • En uygun egzersizler yüzme, hızlı yürüyüş ve bisiklettir.

  • Liposuction gibi yağ alımına yönelik, kitle azaltıcı operasyonlar ve ardından masaj tedavileri en iyi sonucu verir.


Daha detaylı bilgi için www.onurgurer.com.tr 

Kaynaklar

0 0 0 0 0 0
  • 1652

Yukarıdaki metin sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yazarın aktardığı görüşleri içermektedir, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Harita
Kuruluş Adı:
Doç. Dr. Onur Gürer Kalp ve Damar Cerrahisi-İstanbul
Doktor Adı:
Doç. Dr. Onur Gürer
Kurum İlgi Alanı:

Varis ve tedavisi

Hemanjiom ve tedavisi

Telefon Numaraları:
+90 551 6565697
Email:
onurgurer@gmail.com
Web Sitesi:
Sokak ve bina adresi:
Bağdat Cd. No:547
Mahalle:
Cevizli
Kent:
İstanbul
Bilgi
Oluşturuldu:
Güncellenmiş:
Doç. Dr. Onur Gürer Kalp ve Damar Cerrahisi-İstanbulden Tıbbi Bilgiler

Hekim.Net® hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve bu mesleklerin öğrencilerine özel tam işlevli ve ücretsiz bir sosyal medya ve bilgi paylaşım portalıdır. Meslektaşlarımızdan biriyseniz bu linke tıklayarak  kayıt sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Hekim.Net

Close